Search Results: yammer-en

UEF_Vaihto-opiskelu ja harjoittelu ulkomailla_opas_2019-2020_kansainväliset_liikkuvuuspalvelut [pdf]

…toimeentulo esi- merkiksi oleskeluluvan myöntämisen yhteydessä. Rahoitusmahdollisuuksia ovat esimerkiksi:  Itä-Suomen yliopiston apuraha (yliopiston järjestämiin vaihtopaikkoihin kuu- luu ohjelmakohtainen apuraha)  opintotuki  säätiöiden, järjestöjen, rahastojen, liittojen, yhdistysten ja ystävyysseurojenContinue Reading UEF_Vaihto-opiskelu ja harjoittelu ulkomailla_opas_2019-2020_kansainväliset_liikkuvuuspalvelut

Opinto-ohjaaja [pdf]

…muun muassa mukaan ohjausalan ja opinto-ohjaajien täydennyskoulutuksessa toimi- minen. Orientoitumisesta ohjauksen opintoihin Ohjauksen opintojen varsinainen orientaatio alkaa tiistaina 1.9.2020. Poikkeuksellisen vuoden, tasa-arvoisuuden ja turvallisuuden takaamisen vuoksi ohjauksen koulutuksen virallinen orientaatio… Continue Reading Opinto-ohjaaja

Englannin kieli [pdf]

…ja on tutustunut englanninkieliseen kirjallisuuteen sekä englanninkielisiin kulttuureihin. Hän osaa tar- kastella englanninkielisten maiden ilmiöitä suhteessa niiden yhteiskunnalliseen ja kult- tuuriseen taustaan sekä suomenkieliseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Hän osaa analy-… Continue Reading Englannin kieli