Hakutulokset: asetus

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa.’ Yliopistolaki 558/ 2009. Opiskelua luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa säätelevät mm. asetus yli- opistojen tutkinnoista (794/2004) ja yliopistolaki (558/2009) sekä Itä-Suomen yliopiston sisäiset säännöt… Continue Reading LUMET opinto-opas 2018-2019

Hoitotieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.uef.fi/hoitotiede/yhteystiedot Kotisivu: www.uef.fi/hoitotiede Facebook: www.facebook.com/UefHoitotiede https://kamu.uef.fi/student-book/opintosuoritusote-ja-opiskelijatodistukset/ http://www.uef.fi/hoitotiede/yhteystiedot http://www.uef.fi/hoitotiede/ http://www.facebook.com/UefHoitotiede 46 UEF // Opinto-opas 2018-2019 4 Ohjeet ja määräykset 4.1 Lait ja asetukset Yliopistolaki 558/2009 www.finlex.fi Valtioneuvoston asetusContinue Reading Hoitotieteen opinto-opas 2018-2019

oodin rekisteriseloste [pdf]

…tietojen luovutus sekä seu- raavassa luettelossa:  Yliopistolaki 558/2009 sekä muutokset  Yliopistoasetus 115/1998  Ylioppilaskunta-asetus 116/1998  Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004 sekä muutokset)  Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosääntö … Continue Reading oodin rekisteriseloste

Terveystieteiden tiedekunta: Biolääketieteen opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…tutkimusmenetelmien, lähteiden käytön ja tieteellisen tai taiteellisen esitystavan hallintaa. Tutkintoasetus tutkintoasetuksessa, joka on säädetty yliopistojen perus- ja jatko-tutkintojen uudistamiseksi, määrätään tutkintojen sisältöä, järjestelyä ja suorittamista koskevat valtakunnalliset yleisperiaatteet. Tutkintosääntö on… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Biolääketieteen opinto-opas 2019-2020