Search Results: harjoittelu-ulkomailla

Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…Opettaja sekä opiskelija yhdessä asettavat tavoitteet harjoittelulle. •Kun kaikki harjoitteluun vaadittavat suoritukset ovat opintorekisterissä, tulostetaan opintokirja ja yksikön johtaja myöntää allekirjoituksellaan oikeuden aloittaa harjoittelu. Syventävän käytännön harjoittelun periaatteet ja Syventävä… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020

Itä-Suomen yliopiston kansainvälisen harjoittelutuen kriteerit [Student Book Search Tag]

…suuntautuvaa työharjoittelua tuetaan yliopiston kv-harjoittelutuella (ks. alla), jota haetaan omasta tiedekunnasta. Kansainvälisen harjoittelun tuki Kansainvälisen harjoittelun tukea myönnetään vähintään 2 kk:n pituisiin harjoitteluihin. Tiedekunnat ja oppiaineet päättävät itsenäisesti kansainvälisen harjoittelun… Continue Reading Itä-Suomen yliopiston kansainvälisen harjoittelutuen kriteerit

Teologian opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…ilmoitetusta aiheesta tarkempien ohjeiden mukaan joko yksilö- tai ryhmätyönä tehtävä työ. Opetusharjoittelu (osa aineenopettajan pedagogisia opintoja) Opetusharjoittelu on vuosittain hyväksyttävän harjoittelusuunnitelman mukaista ohjat- tua opetusharjoittelua, joka suoritetaan opetussuunnitelman mukaisessa harjoittelupai-… Continue Reading Teologian opinto-opas 2018-2019

Terveystieteiden tiedekunta: Hoitotieteen opinto-opas 2020-2021 [Student Book Search Tag]

harjoittelujaksoja ovat Opetusharjoittelu terveysalan oppimisympäristöissä 12 op ja Terveysalan opettajan laaja-alainen asiantuntijuus -projektiharjoittelu 8 op. Harjoittelujen tavoitteista ja sisällöistä löydät enemmän WebOodin opintojaksokuvauksista. Hoitotieteen harjoitteluihin ei ole mahdollista saada harjoittelutukea…. Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Hoitotieteen opinto-opas 2020-2021

Terveystieteiden tiedekunta: Hoitotieteen opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…opettajankoulutuksessa harjoittelujaksoja ovat Opetusharjoittelu terveysalan oppimisympäristöissä 12 op ja Terveysalan opettajan laaja-alainen asiantuntijuus -projektiharjoittelu 8 op. Harjoittelujen tavoitteista ja sisällöistä löydät enemmän WebOodin opintojaksokuvauksista. Hoitotieteen harjoitteluihin ei ole mahdollista saada… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Hoitotieteen opinto-opas 2019-2020

Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…opinnäytteen sähköisen tarkastusprosessin yhteydessä. Lisää opinnäytteiden julkaisemisesta Kirjaston verkkosivuilla: http://www.uef.fi/fi/web/kirjasto/pro-gradut   Harjoittelu ja viransijaisuuskelpoisuus Harjoittelun (Amanuenssuurin) tavoitteet Amanuenssi on lääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluvaa pakollista harjoittelua suorittava ja/tai kliinisten kurssien aikana… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020