Search Results: kansainvalinen-harjoittelu

Teologian opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…ilmoitetusta aiheesta tarkempien ohjeiden mukaan joko yksilö- tai ryhmätyönä tehtävä työ. Opetusharjoittelu (osa aineenopettajan pedagogisia opintoja) Opetusharjoittelu on vuosittain hyväksyttävän harjoittelusuunnitelman mukaista ohjat- tua opetusharjoittelua, joka suoritetaan opetussuunnitelman mukaisessa harjoittelupai-… Continue Reading Teologian opinto-opas 2018-2019

Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…opinnäytteen sähköisen tarkastusprosessin yhteydessä. Lisää opinnäytteiden julkaisemisesta Kirjaston verkkosivuilla: http://www.uef.fi/fi/web/kirjasto/pro-gradut   Harjoittelu ja viransijaisuuskelpoisuus Harjoittelun (Amanuenssuurin) tavoitteet Amanuenssi on lääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluvaa pakollista harjoittelua suorittava ja/tai kliinisten kurssien aikana… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020

Erasmus-harjoittelu [Student Book Search Tag]

ERASMUS-HARJOITTELU Opiskelija voi hakea Erasmus-harjoitteluun suorittamaan opintoihinsa liittyvää vapaaehtoista tai pakollista työharjoittelua. Harjoittelusta on sovittava oman laitoksen/osaston yhteyshenkilön kanssa. Harjoittelupaikaksi soveltuvat yritykset sekä yksityiset että julkiset organisaatiot. Harjoittelupaikka ei voi… Continue Reading Erasmus-harjoittelu

Terveystieteiden tiedekunta: Terveyden edistämisen opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…laajuudesta ja harjoittelupaikasta sovitaan etukäteen HOPS-ohjaajan kanssa. Harjoittelun hyväksytty suorittaminen edellyttää harjoittelun tekemistä harjoittelusuunnitelman ja -sopimuksen mukaisesti sekä harjoittelukertomuksen hyväksymistä. Harjoittelusopimus ja ohjeet harjoittelupäiväkirjan sekä harjoittelukertomuksen laatimisesta löytyvät Terveyden edistämisen… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Terveyden edistämisen opinto-opas 2019-2020