Hakutulokset: korvaaminen

Kauppatiede (Joensuu) [pdf]

…Hyväksilukemista on opintojen korvaaminen ja sisällyttäminen. Korvaaminen tarkoittaa tietyn kurssin korvaamista aiemmin suoritetulla vastaavalla kurssilla (sähköinen korvaavuushakemus löytyy: KAMU /opiskelijan käsikirja/ oppaita ja ohjeita/ aiempien opintojen hyväksiluku (AHOT). Sisällyttäminen puo-… Continue Reading Kauppatiede (Joensuu)

UEF_AHOT_periaatteet_fi_2016 [pdf]

…hankittu osaaminen vastaavat tutkinnolle tai sen osille asetettuja osaamistavoitteita (tutkinto- sääntö 38§). Hyväksi lukemisen muotoja ovat sisällyttäminen ja korvaaminen. Sisällyttämisellä tarkoitetaan muualla suoritetun opintojakson tai opintokokonaisuuden hyväk- symistä tutkintoon sellaisenaan…. Continue Reading UEF_AHOT_periaatteet_fi_2016

FILO AHOT_prosessi_UEF_fin [pdf]

…tiedoksi Ohjaa Hyväksyminen Osasuoritus Hylkääminen Esittää todisteet osaamisestaan Pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä ”UEF AHOT hakemus/ päätöslomake” ja prosessin sovellusohjeet Tutkintoon sisällyttäminen -kirjaus Opintojakson korvaaminen -kirjaus Osallistuu tarvittaessa opintoihin (hylkäävä päätös) Saa… Continue Reading FILO AHOT_prosessi_UEF_fin

Sosiaali- ja terveyshallinto [pdf]

…korvaavuuksista ja muualla suoritettujen opintojen sisällyttämisestä opintoihin. Korvaaminen tarkoittaa tutkintorakenteessa pakollisena olevan opintojakson korvaamista aiemmin suoritetulla opintojaksolla. Sisällyttäminen puolestaan tarkoittaa aiemmin suoritetun opintojakson tai opintokokonaisuuden sisällyttämistä tutkintoon sellaisenaan. Tämä koskee… Continue Reading Sosiaali- ja terveyshallinto

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…Osaamisen arviointi perustuu opintojakson tai opintokokonaisuuden opetussuunnitel- massa asetettuihin osaamistavoitteisiin. Opiskelijalla on velvollisuus todistaa osaami- sensa esimerkiksi opintotodistuksilla, näyttökokeessa, haastattelussa tai osaamisportfoli- olla. Hyväksilukemisen päätyypit ovat korvaaminen ja sisällyttäminen. Korvaamisella… Continue Reading Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas