Search Results: opintorekisteriote

hakukuulutus_First+_2018-2019 [pdf]

…SoleMOVE-järjestelmässä. Sähköiseen hakemukseen liitetään opintorekisteriote, jonka tilaat itse Oodista, sekä hakijan vapaamuotoinen englanninkielinen motivaatiokirje (Letter of Motivation). Linkki SoleMOVE-jär- jestelmään ja täyttöohjeet löytyvät Kamusta https://kamu.uef.fi/opkirja-kategoriat/hakeminen-ja-kaytannon-jarjestelyt/ Lisätiedot: Kansainväliset liikkuvuuspalvelut: Tapani Utunen,… Continue Reading hakukuulutus_First+_2018-2019

Biolääketiede [pdf]

…tai osia niistä, kannattaa heti opintojen alkuvaiheessa tulla HOPS –ohjaaja Sannan (sanna.ryhanen@uef.fi) juttusille mahdollisten hyväksilukujen tai korvaavuuksien saamiseksi (10.8. alkaen). Ota tapaamiseen mukaan alkuperäinen tutkintotodistus ja opintorekisteriote. OPINTOJEN OHJAUS Koulutusohjelman… Continue Reading Biolääketiede

Biolääketieteen opinto-opas [pdf]

…nen@uef.fi) juttusille mahdollisten hyväksilukujen tai korvaavuuksien saamiseksi. Ota tapaamiseen mukaan alkuperäinen tutkintotodistus ja opintorekisteriote. HARJOITTELU JA KV-VAIHTO Koulutusohjelman pääaineen LuK- ja FM-vaiheen opintoihin voidaan molempiin sisäl- lyttää vapaavalintaisina opintoina harjoittelua… Continue Reading Biolääketieteen opinto-opas