Hakutulokset: plagiaatintunnistus

Terveystieteiden tiedekunta: Farmasian opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…varten. (Opintojohtosääntö 45 §) Sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö Sähköinen plagiaatintunnistus Turnitin on pakollinen kaikissa opinnäytetöissä. Järjestelmää voidaan käyttää myös muiden kirjallisten opintosuoritusten alkuperäisyyden tarkastuksessa. Ryhmäopetuksessa plagiaatintunnistus koskee kaikkia opintojaksoa suorittavia opiskelijoita…. Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Farmasian opinto-opas 2019-2020

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…Sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö Sähköinen plagiaatintunnistus Turnitin on pakollinen kaikissa opinnäytetöissä 1.1.2016 alkaen. Muissa kirjallisissa opintosuorituksissa järjestelmää voidaan käyttää, mikäli käy- töstä mainitaan opetussuunnitelmassa (opintojaksokuvauksessa) tai opintojakson alussa. Ryhmäopetuksessa plagiaatintunnistus koskee… Continue Reading Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas

Hoitotieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…osoitteesta (weboodi.uef.fi/). Rekisteri toimii Itä-Suomen yliopiston opiskelijan voimassa olevalla käyttäjätunnuksella, jonka saa tietotekniikkapalveluista. https://weboodi.uef.fi/ Terveystieteiden tiedekunta // UEF 41 3.7.10 Tutkielmat ja kypsyysnäytteet Itä-Suomen yliopistossa on käytössä sähköinen plagiaatintunnistusjärjestelmä. Opintosuoritus-… Continue Reading Hoitotieteen opinto-opas 2018-2019

Dekaanin päätös plagiaatintunnistuksen käytöstä filosofisessa tiedekunnassa [pdf]

Dekaanin päätös plagiaatintunnistuksen käytöstä filosofisessa tiedekunnassa Filosofinen tiedekunta PÄÄTÖS 1 (3) 182/2016 19.5.2016 SÄHKÖISEN PLAGIAATINTUNNISTUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ FILOSOFISESSA TIEDEKUNNASSA Tämä ohje täydentää yliopiston rehtorin päätöksiä plagiaatintunnistus– järjestelmän käyttöönotosta (18.12.2014) ja sitä… Continue Reading Dekaanin päätös plagiaatintunnistuksen käytöstä filosofisessa tiedekunnassa

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…hallitus (Yliopistolaki 558/2009, 45 a §). 6.1.2 Plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö alkuperäisyyden tarkastuksessa Sähköinen plagiaatintunnistus Turnitin on pakollinen kaikissa opinnäytetöissä. Muissa kirjalli- sissa opintosuorituksissa järjestelmää voidaan käyttää, mikäli käytöstä mainitaan opetussuun- nitelmassa… Continue Reading Humanistisen osaston opinto-opas