Search Results: plagiaatintunnistus

Terveystieteiden tiedekunta: Biolääketieteen opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…Sähköinen plagiaatintunnistus Turnitin on pakollinen kaikissa opinnäytetöissä. Järjestelmää voidaan käyttää myös muiden kirjallisten opintosuoritusten alkuperäisyyden tarkastuksessa. Ryhmäopetuksessa plagiaatintunnistus koskee kaikkia opintojaksoa suorittavia opiskelijoita. Jos kuitenkin herää perusteltu epäily plagioinnista (tai… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Biolääketieteen opinto-opas 2019-2020

Terveystieteiden tiedekunta: Farmasian opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö Sähköinen plagiaatintunnistus Turnitin on pakollinen kaikissa opinnäytetöissä. Järjestelmää voidaan käyttää myös muiden kirjallisten opintosuoritusten alkuperäisyyden tarkastuksessa. Ryhmäopetuksessa plagiaatintunnistus koskee kaikkia opintojaksoa suorittavia opiskelijoita. Jos kuitenkin herää perusteltu epäily… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Farmasian opinto-opas 2019-2020

Terveystieteiden tiedekunta: Ravitsemustieteen opinto-opas 2020-21 [Student Book Search Tag]

…ja vilppi opinnoissa Sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö Sähköinen plagiaatintunnistus Turnitin on pakollinen kaikissa opinnäytetöissä. Järjestelmää voidaan käyttää myös muiden kirjallisten opintosuoritusten alkuperäisyyden tarkastuksessa. Ryhmäopetuksessa plagiaatintunnistus koskee kaikkia opintojaksoa suorittavia opiskelijoita. Jos… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Ravitsemustieteen opinto-opas 2020-21

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…Sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö Sähköinen plagiaatintunnistus Turnitin on pakollinen kaikissa opinnäytetöissä 1.1.2016 alkaen. Muissa kirjallisissa opintosuorituksissa järjestelmää voidaan käyttää, mikäli käy- töstä mainitaan opetussuunnitelmassa (opintojaksokuvauksessa) tai opintojakson alussa. Ryhmäopetuksessa plagiaatintunnistus koskee… Continue Reading Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…hallitus (Yliopistolaki 558/2009, 45 a §). 6.1.2 Plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö alkuperäisyyden tarkastuksessa Sähköinen plagiaatintunnistus Turnitin on pakollinen kaikissa opinnäytetöissä. Muissa kirjalli- sissa opintosuorituksissa järjestelmää voidaan käyttää, mikäli käytöstä mainitaan opetussuun- nitelmassa… Continue Reading Humanistisen osaston opinto-opas