Hakutulokset: tiedekuntaneuvosto

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021 [sivu]

…suorittaa päätoimisesti opiskellen yliopistolaissa säädetyssä tavoiteajassa, tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä ja keskeytyksettä. (Opintojohtosääntö 21 §) Opiskelijan tulee saada ohjausta opintojen kaikissa vaiheissa. Tiedekuntaneuvosto päättää opintojen ohjauksen periaatteista, jotka sisältävät opiskelijan ja ohjaajan… Continue Reading Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

Tiedekuntaneuvostoon kuuluvat jäsenet edustavat professoreja, muuta opetushenkilökuntaa ja muuta henkilökuntaa sekä opis- kelijoita. Dekaani toimii tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana. Tiedekuntaneuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Tiedekuntaneuvoston kokousten pöytäkirjat ovat nähtävillä tiedekunnan ja yliopiston… Continue Reading LUMET opinto-opas 2018-2019

Opettajille tiedekuntien toimivalta päättää opetuksesta Itä-Suomen yliopistossa [uutinen]

…opetusjärjestelyjä muuttamalla, opintopalvelujen johtaja Miia Turtiainen kertoo. Normaalitilanteessa tällaisista muutoksista pitäisi päättää tiedekuntaneuvostossa, mutta nyt byrokratia halutaan minimoida. Turtiaisen mukaan opintojakson toteutustapa voidaan muuttaa lähiopetuksesta esimerkiksi luentotallenteiksi tai verkkoluennoiksi. –… Continue Reading Opettajille tiedekuntien toimivalta päättää opetuksesta Itä-Suomen yliopistossa

Erikoistumiskoulutusten ohje [sivu]

…tiedekunnan opintopäällikölle tieto suunnitteluvaiheessa -> huolehtii, että kaikki opintohallinnolliset asiat tulevat huomioiduksi opetussuunnitelman valmistelu opiskelijavalinnan perusteiden valmistelu valintaperusteiden päättäminen – tiedekuntaneuvosto opiskelijavalinta, päätökset ja mahdollinen muutoksenhaku tietojen tallennus Oodiin >… Continue Reading Erikoistumiskoulutusten ohje

Perustutkintokoulutuksen opinnäytetöiden ja muiden tutkielmien arviointikriteerit filosofisessa tiedekunnassa_03_2020 [pdf]

…arvioitava arviointiasteikolla 0-5. Filosofisen tiedekunnan tiedekun- taneuvosto on 18.6.2019 päättänyt syventävien opintojen tutkielmien arviointikriteereistä. Dekaani on tiedekuntaneuvoston valtuuttamana hyväksynyt arviointikriteerit päätöksellään 27.6.2019. Muutokset koskevat 1.8.2019 jälkeen arvioitavaksi jätet- täviä syventävien… Continue Reading Perustutkintokoulutuksen opinnäytetöiden ja muiden tutkielmien arviointikriteerit filosofisessa tiedekunnassa_03_2020

Perustutkintokoulutuksen opinnäytetöiden ja muiden tutkielmien arviointikriteerit filosofisessa tiedekunnassa (pdf) [pdf]

…arvioitava arviointiasteikolla 0-5. Filosofisen tiedekunnan tiedekun- taneuvosto on 18.6.2019 päättänyt syventävien opintojen tutkielmien arviointikriteereistä. Dekaani on tiedekuntaneuvoston valtuuttamana hyväksynyt arviointikriteerit päätöksellään 27.6.2019. Muutokset koskevat 1.8.2019 jälkeen arvioitavaksi jätet- täviä syventävien… Continue Reading Perustutkintokoulutuksen opinnäytetöiden ja muiden tutkielmien arviointikriteerit filosofisessa tiedekunnassa (pdf)