Hakutulokset: aineenopettaja

Filosofisen tiedekunnan opinto-opas 2019-20 [sivu]

…op Aineenopettajan pedagogiset opinnot (Ei koske kotitalous- ja käsityönopettajakoulutuksia) Aiemmin suoritetut kasvatustieteen ja/tai aikuiskasvatustieteen perusopinnot (25 op/15 ov) korvaavat aineenopettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvista opintojaksoista seuraavat (yhteensä 15 op): P: 2310211…

Tuutorihaun tilanne 310119 [pdf]

Tuutorihaun tilanne 31.1.2019 Kampus Koulutusala Hakijat JOENSUU Aineenopettaja ja luokanopettaja, matematiikka, fysiikka ja kemia 3 Aineenopettaja, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietojenkäsittelytiede 1 Englannin kieli, kulttuuri ja kääntäminen 1 Erityisluokanopettaja ja…

LuK kemian opettaja tutkintorakenne [pdf]

LUONNONTIETEEN KANDIDAATTI, KEMIAN AINEENOPETTAJA 180 OP 1. VK 2. VK 3. VK A. YLEISOPINNOT 3 op s k s k s k 1131000 Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op x 3410001 Kandidaatti-HOPS…

2018_Ammattinimikkeet_YHTEISKUNTATIEDE [pdf]

Ammattinimikkeitä v.2010-2017 valmistuneilla |Lähde: Työllistymisseurannat YHTEISKUNTATIETEELLINEN Pääaine tai koulutusohjelma Ammatti- tai virkanimike Filosofia Aineenopettaja Erityisohjaaja jatko-opiskelija/tutkija toimittaja Elämänhallintakonsultti oppilaanohjauksen lehtori tuntiopettaja Kansantaloustiede analyytikko Customer service operator coordinator Ekonomisti Erityisasiantuntija Korvauskäsittelijä…

Lumet tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset 2017 [pdf]

…opintopiste. Opintoihin on sisällytettävä mahdollisuus harjoitteluun ja kansainvälisiin opintoihin. 14 § Aineenopettajan koulutus Tiedekunnasta on mahdollista valmistua biologian, fysiikan, kemian, matematiikan ja tietojenkäsittelytieteen aineenopettajaksi. Tiedekunnassa aineenopettajan kelpoisuus saadaan suorittamalla luonnontieteiden…

Biologia LuK rakenteen opinnot [pdf]

…ja aineenopettaja 3122900 (40 op) OPINTOJAKSO Op Ajankohta Eläinbiologia (10 op) 3122243 Eläinfysiologia ja histologia 5 2. v, periodi 2. 3122237, 3122230 Eläinten lajintuntemukset 1+1 1. v, periodi 2.- 3….

Biologia FM rakenteen opinnot [pdf]

Biologian syventävät opinnot (3123100) Syventävät opinnot (ympäristönmuutoksen biologia), 80 op (3123810), syventävät opinnot (biologia, aineenopettaja), 60-80 op (3123820) Opintojakso Biologian opettaja Biologi 3123101 Biologian filosofia ja historia 3 op 3…

Filtdk-sivuainevalinnat-2019 [pdf]

…hakea ………………………………….. 4 Erityisjärjestelyjen hakeminen sivuaineen valintakokeeseen …………………………………………………………………. 5 Aikuisopettajan pedagogiset opinnot, (60 op) ……………………………………………………………………………………… 6 Aineenopettajan pedagogiset opinnot, 60 op ……………………………………………………………………………………… 8 Alkukasvatus, 25 op/35 op ………………………………………………………………………………………………………………. 10 Elämänkatsomustieto,…

Lumetin pysyväismääräykset 2019 FINAL [pdf]

…opintopiste. Opintoihin on sisällytettävä mahdollisuus harjoitteluun ja kansainvälisiin opintoihin. 14 § Aineenopettajan koulutus Tiedekunnasta on mahdollista valmistua biologian, fysiikan, kemian, matematiikan ja tietojenkäsittelytieteen aineenopettajaksi. Tiedekunnassa aineenopettajan kelpoisuus saadaan suorittamalla luonnontieteiden…