Hakutulokset: e-examination

UEF Doctoral Curricula 2016-2017 taitettu [pdf]

Animal Sciences http://wwwb.mmm.fi/koe-elaintoiminta/engl.htm BTNK, Finnish National Advisory Board on Biotechnology http://pro.tsv.fi/tenk/ENG/function.htm http://www.etene.org/e/index.shtml http://www.etene.org/e/index.shtml http://wwwb.mmm.fi/koe-elaintoiminta/engl.htm Doctoral School // UEF 117 http://www.biotekniikanneuvottelukunta.fi/english1.htm GTLK Board for Gene Technology http://www.geenitekniikanlautakunta.fi/en GUIDELINES AND REGULATIONS ON…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

kampuksella biologian, fysiikan, kemian, matematiikan, metsätie- teen, tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen pääaineissa ja Kuopion kampuksella sovel- letun fysiikan, tietojenkäsittelytieteen ja ympäristötieteen pääaineissa. Tiedekunnan perustutkintojen tutkintorakenteet on määritelty erikseen luonnontieteel- liselle koulutusalalle…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

kelpoisuuden tuottavat pedagogiset opinnot, päättää näiden opiskelijoiden valinnan perusteista ja myöntää opinto-oikeudet. Terveystieteiden tiedekunta järjestää terveystieteiden opettajankoulutuksen hoitotieteen pää- aineopiskelijoille. Rehtori päättää opiskelupaikkojen jakautumisesta tiedekunnille ja oppiaineille. 13 § Sivuaineopinto-oikeudet…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

tulee maisterin tut- kinto suorittaa vastaavasti uusimman rakenteen mukaisesti. Siirtymäsäännökset ja opin- tojaksoja koskevat muutokset löytyvät laitoksen sivulta: http://www.uef.fi/web/kauppa- tieteet/tutkintorakenneuudistus. http://www.uef.fi/web/kauppatieteet/tutkintorakenneuudistus http://www.uef.fi/web/kauppatieteet/tutkintorakenneuudistus Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta // UEF 101 Kauppatieteiden…

DSandtranscriptredacted [pdf]

requirements: Kauppatieteiden maister i (Master of Science (Economics and Business Administration)) Business Economics Itä-Suomen yliopisto / Yhteiskuntatieteiden ja kauppa tiete iden tiedekunta (University of Eastern Finland / Faculty of Social…

Student_Exchange_UEF_April2018 [pdf]

exchange. Where: Göteborgs universitet, Sweden Karlstads universitet, Sweden Linköpings universitet, Sweden Linnéuniversitetet, Sweden Luleå tekniska universitet, Sweden Lunds universitet, Sweden Mittuniversitetet, Sweden Stockholms universitet, Sweden Umeå universitet, Sweden Uppsala universitet,…