Hakutulokset: esteeton-opiskelu

Esteetön opiskelu [sivu]

…ottaminen korkeakouluopiskelussa Liikuntavammaisen opiskelijan huomioon ottaminen korkeakouluopiskelussa Aspergerin oireyhtymän huomioon ottaminen korkeakouluopiskelussa Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön huomioon ottaminen korkeakouluopiskelussa Mielenterveyden ongelmien huomioon ottaminen korkeakouluopiskelussa. Esteettä töihin -verkkosivusto (vammaisten korkeakouluopiskelijoiden työelämään…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…ja ajankohtaisista tapahtumista löytyy yliopiston kansainvälisten opiskelijapalve- luiden sivuilta: https://kamu.uef.fi/opkirja-kategoriat/vaihto-opiskelu-ja-kansainvalisty- minen/ Muutamia opiskeluun liittyviä käytännön asioita Opintorekisteri WebOodi on UEF:ssä käytössä oleva opiskelun tietojärjestelmä. Sieltä löytyvät tutkinto- rakenne, opintojaksojen kuvaukset…

Esteetön opiskelu -ohjeistus on päivitetty [uutinen]

KAMUun on päivitetty ohjeistus yksilöllisistä järjestelyistä valintakokeessa ja opinnoissa: https://kamu.uef.fi/student-book/opintojen-esteettomyys/ (akateemisen rehtorin päätös 17.6.2019, opiskelijan ohje sekä hakulomake). Yksilöllisillä opintojärjestelyillä tarkoitetaan aikaisemmin erityisjärjestelyiksi kutsuttuja toimia….

Tietoa opinnoista ja opiskelusta [sivu]

Opiskeluhyvinvointi, turvallisuus, saavutettavuus ja tasa-arvoisuus Opiskeluhyvinvointityöllä edistetään opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä sekä opiskeluyhteisöjen hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä. Tavoitteena on myös luoda terve ja turvallinen oppimis- ja opiskeluympäristö. Lue lisää opiskeluhyvinvoinnista….

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

Opiskeluoikeutta ei tällöin voida pa- lauttaa. 16 § Opiskeluoikeuden menettäminen Yliopistolain 43 §:n mukaan opiskelija menettää opiskeluoikeutensa, mikäli hän on opiskelu– paikan vastaanotettuaan laiminlyönyt ilmoittautumisen yliopistoon tai lukuvuosittaisen ilmoit- 104…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…kirjallisesti yliopistolle. Täl- löin opiskeluoikeus merkitään päättyneeksi ilmoituspäivänä. Opiskeluoikeutta ei tällöin voida palauttaa. 16 § Opiskeluoikeuden menettäminen Yliopistolain 43 §:n mukaan opiskelija menettää opiskeluoikeutensa, mikäli hän on opiskelupaikan vastaanotettuaan laiminlyönyt…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…tietosuojasta. OPISKELUOIKEUDEN PERUUTTAMINEN JA EETTISET PERIAATTEET 43 § Opiskeluoikeuden peruuttaminen ja rikostaustaotteen pyytäminen Opiskeluoikeuden peruuttamisesta säädetään yliopistolain 43 a §:ssä sekä siihen liitty- västä tiedonsaannista 43 b §:ssä ja opiskeluoikeuden…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

opiskeluoikeus merkitään päättyneeksi ilmoituspäivänä. Opiskeluoikeutta ei täl- löin voida palauttaa. 16 § Opiskeluoikeuden menettäminen Yliopistolain 43 §:n mukaan opiskelija menettää opiskeluoikeutensa, mikäli hän on opiskelupaikan vastaanotettuaan laiminlyönyt ilmoittautumisen yliopistoon tai…

Ravitsemustieteen opinto-opas [pdf]

…ammatti- laisten keskeisiä taitoja. Opiskelu on ainutlaatuista aikaa ihmisen elämässä. Opiskeluaikana voitte täysipainoi- sesti panostaa tietojen ja taitojen kehittämiseen. Koulutus antaa kyllä valmiudet ammat- tiin, mutta terveystieteiden työelämässä tarvitaan ennen…