Hakutulokset: harjoittelu-ulkomailla

Harjoittelupaikkoja ulkomailla [sivu]

Ulkomailla suoritettavan harjoittelun päämääränä on tukea opintoja sekä kehittää edelleen opiskelijan ammatillisia valmiuksia kansainvälisiä työtehtäviä varten. Kansainvälisessä harjoittelussa opiskelija voi kartuttaa työkokemusta, kohdemaan tapa- ja yrityskulttuurin tuntemusta, hankkia hyödyllisiä kontakteja… Continue Reading Harjoittelupaikkoja ulkomailla

Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…opiskelija yhdessä asettavat tavoitteet harjoittelulle. •Kun kaikki harjoitteluun vaadittavat suoritukset ovat opintorekisterissä, tulostetaan opintokirja ja yksikön johtaja myöntää allekirjoituksellaan oikeuden aloittaa harjoittelu. Syventävän käytännön harjoittelun periaatteet ja Syventävä käytännön harjoitteluContinue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020

Erasmus-harjoittelu [sivu]

ERASMUS-HARJOITTELU Opiskelija voi hakea Erasmus-harjoitteluun suorittamaan opintoihinsa liittyvää vapaaehtoista tai pakollista työharjoittelua. Harjoittelusta on sovittava oman laitoksen/osaston yhteyshenkilön kanssa. Harjoittelupaikaksi soveltuvat yritykset sekä yksityiset että julkiset organisaatiot. Harjoittelupaikka ei voi… Continue Reading Erasmus-harjoittelu

Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…puolelle. Opiskelija toimittaa julkaisuluvan sekä opinnäytteen sähköisen tarkastusprosessin yhteydessä. Lisää opinnäytteiden julkaisemisesta Kirjaston verkkosivuilla: http://www.uef.fi/fi/web/kirjasto/pro-gradut   HARJOITTELU JA VIRANSIJAISUUSKELPOISUUS Harjoittelun (Amanuenssuurin) tavoitteet Amanuenssi on lääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluvaa pakollista harjoittelua… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020

Terveystieteiden tiedekunta: Terveyden edistämisen opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…ja harjoittelupaikasta sovitaan etukäteen HOPS-ohjaajan kanssa. Harjoittelun hyväksytty suorittaminen edellyttää harjoittelun tekemistä harjoittelusuunnitelman ja -sopimuksen mukaisesti sekä harjoittelukertomuksen hyväksymistä. Harjoittelusopimus ja ohjeet harjoittelupäiväkirjan sekä harjoittelukertomuksen laatimisesta löytyvät Terveyden edistämisen opintoyhteisöstä…. Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Terveyden edistämisen opinto-opas 2019-2020