Hakutulokset: kelpoisuus

Filtdk-sivuainevalinnat-2019 [pdf]

…johtotehtävissä. Opintokokonaisuuden suorittaminen täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2.4 § säädetyn vaatimuksen rehtorilta vaadittavista opinnoista. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevassa asetuksessa (2 §) todetaan, että: “rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla… Continue Reading Filtdk-sivuainevalinnat-2019

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…Näiden opintojen suorittaminen osana aineenopet- tajan maisterin tutkintoa tuottaa kelpoisuuden myös luokanopettajaksi. Filosofinen tie- dekunta tiedottaa hausta em. opintoihin vuosittain. Aineenopettajan kelpoisuusvaatimuksista on säädetty asetuksella (986/1998, muutos 865/2005) seuraavasti: Perusopetustasolla… Continue Reading LUMET opinto-opas 2018-2019

Lumet tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset 2017 [pdf]

…sekä niiden suorittamisessa noudatetaan, mitä yliopistolaissa (558/2009), asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004), asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998), hallituksen 12.10.2016 hyväksymässä Itä-Suomen yliopiston johtosäännössä, hallituksen 13.12.2016 hyväksymässä Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännössä niihin tehtyine… Continue Reading Lumet tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset 2017

Tiedekunnan opiskelun pysyväismääräykset [pdf]

…sairaalafyysikon erikoistumiskoulutus tiedekunnan erikseen määräämällä tavalla. Tutkintojen ja opintojen järjestämisessä sekä niiden suorittamisessa noudatetaan, mitä yliopistolaissa (558/2009), asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004), asetuksessa yliopistojen maisteriohjelmista (1665/2009), asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998),… Continue Reading Tiedekunnan opiskelun pysyväismääräykset

Asiantuntijatyö [pdf]

…maisteri 13 % OTM, PsM, TM, Proviisori 5 % UEF // University of Eastern Finland Muuta tietoa tutkinnoista •Ns. generalistitutkinto 89,5 %:lla •Aineenopettajan kelpoisuus 3,4 %:lla •Maisteriohjelmassa opiskelleita 9,1 %… Continue Reading Asiantuntijatyö

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa (986/1998) mainitut opettajan pedagogiset opinnot ja ne tuottavat laaja-alaisen kelpoisuuden opettaa eri oppilaitosmuodoissa. Hakukelpoisuus Opintoihin voivat hakea Itä-Suomen yliopiston perustutkinto-opiskelijat seuraavista koulutuksista: Filosofinen tiedekunta • kasvatus- ja… Continue Reading Filtdk sivuainevalinnat 2018