Hakutulokset: korvaaminen

UEF_AHOT_periaatteet_fi_2016 [pdf]

…hankittu osaaminen vastaavat tutkinnolle tai sen osille asetettuja osaamistavoitteita (tutkinto- sääntö 38§). Hyväksi lukemisen muotoja ovat sisällyttäminen ja korvaaminen. Sisällyttämisellä tarkoitetaan muualla suoritetun opintojakson tai opintokokonaisuuden hyväk- symistä tutkintoon sellaisenaan…. Continue Reading UEF_AHOT_periaatteet_fi_2016

FILO AHOT_prosessi_UEF_fin [pdf]

…tiedoksi Ohjaa Hyväksyminen Osasuoritus Hylkääminen Esittää todisteet osaamisestaan Pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä ”UEF AHOT hakemus/ päätöslomake” ja prosessin sovellusohjeet Tutkintoon sisällyttäminen -kirjaus Opintojakson korvaaminen -kirjaus Osallistuu tarvittaessa opintoihin (hylkäävä päätös) Saa… Continue Reading FILO AHOT_prosessi_UEF_fin

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…Osaamisen arviointi perustuu opintojakson tai opintokokonaisuuden opetussuunnitel- massa asetettuihin osaamistavoitteisiin. Opiskelijalla on velvollisuus todistaa osaami- sensa esimerkiksi opintotodistuksilla, näyttökokeessa, haastattelussa tai osaamisportfoli- olla. Hyväksilukemisen päätyypit ovat korvaaminen ja sisällyttäminen. Korvaamisella… Continue Reading Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas

Lyhyt_Johdatus_Tyonhakuun [pdf]

…työaika ja ylityökorvaus matkakustannusten korvaaminen ja matka-ajan palkka palkkauksen sitominen jonkin alan ansiokehitykseen tai työehtosopimukseen vuosiloma ja lomaraha sairausajan ja perhepoliittisten vapaiden palkat jne. mahdolliset salassapitomääräykset, kilpailukiellot tai irtisanomiskorvaukset, jos… Continue Reading Lyhyt_Johdatus_Tyonhakuun

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…asetettuihin osaamistavoitteisiin. Opiskelijalla on velvollisuus todistaa osaamisensa esimerkik- si opintotodistuksilla, näyttökokeessa, haastattelussa tai osaamisportfoliolla. Hyväksilukemisen päätyypit ovat korvaaminen ja sisällyttäminen. Korvaamisella tarkoitetaan sitä, että opetussuunnitelmaan kuuluvia opintoja korvataan aiemmin suoritetuilla… Continue Reading Humanistisen osaston opinto-opas

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…kuuluvien pakollisen opintojakso- jen tai opintokokonaisuuden opintojen korvaaminen muualla suoritetuilla opinnoilla edellyttää, että opinnot vastaavat sisällöltään ja tasoltaan tiedekunnan tutkintoraken- teen vaatimuksia. Opiskelija voi hakea opintojakson tai opintokokonaisuuden korvaa- mista… Continue Reading LUMET opinto-opas 2018-2019