Search Results: ohjelmointi

LuK TKT [pdf]

…Joensuussa Karelia AMK • Kuopiossa Savonia AMK Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot (25 op) Op Lukuvuosi 3621250 Johdatus tietojenkäsittelyyyn * 5 (I) (Introduction to Computing) 3621251 Ohjelmointi I – Ohjelmoinnin perusteet * 5… Continue Reading LuK TKT

MMK rakenne [pdf]

…metsätieteiden opiskelijoille 2 op 8011449 Puheviestintää luonnontieteiden ja metsätieteiden opiskelijoille 2 op Metsätieteitä tukevat menetelmäopinnot (37 op) Toinen seuraavista ohjelmointikursseista opiskelijan valinnan mukaisesti: 3621251 Ohjelmointi I – ohjelmoinnin perusteet 5… Continue Reading MMK rakenne

MMK ajoittuminen [pdf]

…monimuotoisuuden ja suojelun peruskurssi Metsätuhot ja -taudit Suluissa esitetyn toisen opintovuoden opintojakson voi halutessaan suorittaa myös ensimmäisenä opintovuonna. 2. OPINTOVUOSI: syyslukukausi kevätlukukausi Ohjelmointi I – ohjelmoinnin perusteet Metsäekonomia Laskentatoimen perusteet… Continue Reading MMK ajoittuminen

MMK perusopinnot [pdf]

…menetelmäopinnot (37 op) 3621251 Ohjelmointi I – ohjelmoinnin perusteet 5 op 5210102J Laskentatoimen perusteet 6 op 3510003 Matematiikkaa metsätieteilijöille 8 op 3510008 Metsäkasvilajintuntemus 2 op 3510005 Paikkatietojärjestelmien peruskurssi 3 op… Continue Reading MMK perusopinnot

TKT aineenope [pdf]

…pääaineopiskelijoilla 25 op Tietojenkäsittelytieteen aineopinnot aineenopettajille, seuraavasti : 45 op 3621410 Diskreetit rakenteet 5 op 3621311 Ohjelmointi II 5 op 3621414 Tietorakenteet ja algoritmit I 5 op 3621411 Tiedonhallinta ja… Continue Reading TKT aineenope