Search Results: opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet

Terveystieteiden tiedekunta: Farmasian opinto-opas 2020-2021 [Student Book Search Tag]

ja viestintätekniikan sekä yliopistopedagogiikan ja opiskelutaitojen koulutusta, koordinoida kansainvälistä liikkuvuutta, sekä ura- ja ohjauspalveluita. Yksikkö tarjoaa opiskelijoiden ohjauksen ja neuvonnan lisäksi opetuksen ja tutkimuksen tukipalveluja sekä tietoteknisiä tukipalveluja yhteistyössä tietotekniikkapalvelujen… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Farmasian opinto-opas 2020-2021

Terveystieteiden tiedekunta: Hoitotieteen opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…alussa. Hakemus jätetään opintopalveluihin. Lisätietoja akateemisen rehtorin päätöksestä Koulusivistyskielen määritteleminen ja alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon kielitaitovaatimukset (pdf). Terveystieteiden tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Terveystieteiden tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Hoitotieteen opinto-opas 2019-2020

Terveystieteiden tiedekunta: Biolääketieteen opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset 2013 (pdf) Kieli- ja viestintäopinnot ja koulusivistyskieli Kieli- ja viestintäopinnot Tutkinto-opintoihin sisältyy kieli- ja viestintäopintoja. Tutkintoasetuksen mukaan opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Biolääketieteen opinto-opas 2019-2020

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…Karelia-ammattikorkeakoulu ja Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Opiskelijan oikeudet ja vastuut Johtosääntö Opiskelua ja opetusta Itä-Suomen yliopistossa ohjaa opintojohtosääntö. Etiikka Opetuksen ja opiskelun eettiset ohjeet ovat Kamussa. Plagiointi ja vilppi opinnoissa Sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän… Continue Reading Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020