Hakutulokset: opiskelijavaihto

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…arvosanaa ei oteta mukaan pääaineen syventävien opinto- jen arvosanan laskentaan. Harjoittelu ja opiskelijavaihto Tutkintoihin voidaan sisällyttää harkinnan mukaisesti työharjoittelua kotimaassa tai ul- komailla. Harjoittelun voi sisällyttää joko muihin opintoihin tai…

vaihto-opiskeluopas_syksy_2016_kansainväliset_liikkuvuuspalvelut_UEF_korjattu [pdf]

…vaihtoon lisätukea. Opiskelijat, joilla on alaikäisiä huollettavia lapsia, voivat hakea lapsikorotusta. Huomioitavaa: Vaihtosopimukset ovat laitos-/osastokohtaisia. Opiskelijat tekevät Erasmus-ohjelmaan kuuluvan online-kielitestin ennen vaihdon al- kua. Opiskelijavaihto perustuu yliopiston laitosten/osastojen solmimiin kahdenvälisiin…

opintotuen_ohjesaanto01012012 [pdf]

…§:n mukaisesti sekä kesäaikana harjoitettavien opintojen ja muiden kuin opiskelijavaihto-ohjelmien mukaisten ulkomailla harjoitettavien opintojen riittävän laajuuden määritteleminen sekä päättää, voidaanko enimmäisajan opintotukea saaneen opiskelijan opintotukeen oikeuttavaa aikaa pidentää opintukilain 7…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…(esim. sairausloma, armeija, äi- tiysloma, opiskelijavaihto). Hops laaditaan myös silloin, kun opiskelijan opinnot eivät etene suunnitellusti esim. opiskelijalla on paljon puuttuvia suorituksia aikaisemmilta opintojaksoilta. Myös valinnaisten opintojen suunnittelu sekä hyväksyttäminen…