Search Results: tutkinnot

Opintojohtosääntö [Student Book Search Tag]

…koulutuksia tiedekunnassa voidaan suorittaa ja millä kielillä tutkinnot suoritetaan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmalla kokonaisuutta, joka sisältää tutkintorakenteen, tutkintovaatimukset sekä tutkinnon ja sen osien osaamistavoitteet, sisällöt, arviointimenetelmät ja opetusmuodot opetusohjelmalla lukuvuoden tai pidemmän… Continue Reading Opintojohtosääntö

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…ja tutkintorakenteet ……………………………………….23 Biologia …………………………………………………………………………………………………………………. 26 Perustutkinnot …………………………………………………………………………………………………….. 30 Kansainvälinen maisteriohjelma biologiassa …………………………………………………………….. 43 Fysiikka…………………………………………………………………………………………………………………. 48 Perustutkinnot …………………………………………………………………………………………………….. 49 Kansainvälinen maisteriohjelma fysiikassa ………………………………………………………………. 66 Kemia ……………………………………………………………………………………………………………………. 70 Perustutkinnot …………………………………………………………………………………………………….. 72… Continue Reading LUMET opinto-opas 2018-2019

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…määräytyvät opintopisteillä painotetuista keskiarvoista. Opintokokonaisuuksiin vaadittavien opintojen ollessa suoritettu opiskelijan tulee ottaa yhteyttä kemian laitoksen suunnittelijaan opintokokonaisuusmerkinnän saamiseksi. Perustutkinnot Luonnontieteen kandidaatin tutkinnot kemiassa (180 op) Osaamistavoitteet Kemian tutkimukseen sekä kemian… Continue Reading Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021 [Student Book Search Tag]

…Lisäksi opiskelijan tulee ilmoittaa pääainevalinnastaan laitoksen opintoyhteisöstä saatavalla lomakkeella. YHKA: Tiedekunnassa suoritettavat tutkinnot ja kampusten välinen siirtyminen Tiedekunnassa suoritettavat tutkinnot Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa voi suorittaa hallintotieteiden, humanististen tieteiden, kauppatieteiden,… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…tutkinnon pääaineen. Lisäksi opiskelijan tulee ilmoittaa pääainevalinnastaan laitoksen opintoyhteisöstä löytyvällä lomakkeella. YHKA: Tiedekunnassa suoritettavat tutkinnot ja kampusten välinen siirtyminen Tiedekunnassa suoritettavat tutkinnot Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa voi suorittaa hallintotieteiden, humanististen… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020