Hakutulokset: vaihto-opinnot

Opintoneuvonta tiedekunnissa [sivu]

…Jenna Tuononen Opinto-ohjaajan sivuaineopinnot, 60 op: amanuenssi Mira Tuononen Psykologia sivuaineena, perus- ja aineopinnot, 25/35 op: opintosihteeri Birgitta Puustinen Varhaiskasvatuksen erityisopettajan sivuaineopinnot (VEO-sivuaine), 25/60 op: suunnittelija Jenna Tuononen Teologian osasto…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…juisia opintokokonaisuuksia, jotka voivat olla myös monitieteisiä. Opintokokonaisuudet ovat perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot. Luonnontieteellisen koulutusalan luonnontieteiden kandidaatin tutkinnossa pääaineen perusopinnot ovat vähintään 25 opintopistettä. Pääaineen aineopinnot ovat 55 –…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…ja kirjallisuuden opetta- jan opintopolku Pääaineen perusopinnot 30 op Pääaineen aineopinnot 45 op Aineenopettajan pedagogiset opinnot 25 op Sivuaineen perusopinnot 30 op Sivuaineen aineopinnot 30 op Kieli- ja viestintäopinnot 14…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…PÄÄ- JA SIVUAINEET SEKÄ MUUT OPINNOT Koulutus -pääaine Orientaa- tio-, kieli- ja viestin- täopinnot Pääaineen perus- ja aineopin- not Pääaineen syventävät opinnot Sivuaine- opinnot (+ vapaasti valittavia opintoja) Opettajan- koulutus…

Filtdk-sivuainevalinnat-2019 [pdf]

…seuraavista sivuaineista: • erityisopettajan sivuaineopinnot, • kotitaloustiede, aineopinnot • käsityötiede, • liikunta, aineopinnot, • musiikkikasvatus, aineopinnot • opinto-ohjaajan sivuaineopinnot tai • perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot ei voi…

Vaihto-opinnot ja hyväksilukeminen [sivu]

…laajuudeltaan 25–35 op. Kansainvälistymisen opintokokonaisuus on kaikille opiskelijoille vapaasti valittava sivuaine. Opintokokonaisuuteen voi kiinnittää opintoja, jotka liittyvät seuraaviin neljään moduuliin: kotikansainvälistyminen, kansainvälinen harjoittelu, opinnot ulkomailla sekä kulttuurien moninaisuus ja kieliopinnot….