Avoimen yliopiston sivuaineopinnot tutkinto-opiskelijoille

Hakuohjeet Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijoille maksuttomiin sivuaineopintoihin Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa

Hakuaika

 • elokuussa alkaviin opintoihin haku on 1.-31.3, tammikuussa alkaviin opintoihin 1.-31.10.

Hakuohjeet

 1. Haku tapahtuu yhteen opintokokonaisuuteen, poikkeuksena terveyden edistäminen ja terveystieto perus- ja aineopinnot (60 op), kun tavoitteena on terveystiedon aineenhallinnan pätevyys
 2. Opiskelija neuvottelee oman laitoksen/oppiaineen/osaston kanssa mahdollisuudesta saada maksuton opinto-oikeus avoimeen yliopisto-opetukseen eli hyväksyttää opintokokonaisuuden omaan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaansa (hops)
 3. Opinto-oikeutta voi hakea vain hopsissa hyväksyttyyn ensisijaisen opinto-oikeuden sivuainekokonaisuuteen, jota ei ole mahdollista opiskella lähiopetuksena oman opinto-oikeuden kampuksella, tai jota järjestetään vain monimuotoisena avoimena yliopisto-opetuksena
 4. Hakea voi joko perus- tai aineopintoihin, ei yhtä aikaa molempiin (poikkeuksena ks. kohta 1.)
 5. Aineopintojen opinto-oikeuden myöntämistä varten saman oppiaineen perusopinnot pitää olla suoritettu. Jos hakuaikana perusopinnot ovat kesken, mutta opiskelija saa perusopinnot valmiiksi lukukauden loppuun mennessä, tiedekunta voi puoltaa hakua opiskelijan hopsin mukaisesti. Hakuvaiheessa tämän tiedon tulee näkyä lisätiedoissa. Tämän tiedottaminen on opiskelijan vastuulla.
 6. Mikäli opiskelija on jo aiemmin hakeutunut omakustanteisesti opiskelemaan opintokokonaisuutta Avoimeen yliopistoon, hän ei voi takautuvasti saada maksutonta opinto-oikeutta opintokokonaisuuden lopuille yksittäisille opintojaksoille, eikä maksettuja maksuja palauteta
 7. Opiskelija hakee opinto-oikeutta hakuaikana WebOodissa, hakukohteella AYKOKHAKU ja hakemukset käsittelee tiedekunta, joka kirjaa joko puollot tai kiellot. Kielloissa tulee olla perustelut.
 8. Avoin yliopisto tekee päätökset opinto-oikeudesta tiedekunnan päätösesityksen mukaisesti.
 9. Mikäli hakua on puollettu, Avoimessa yliopistossa kirjataan opiskelijalle myönnetty opinto-oikeus tiedekunnan esityksen mukaisesti sekä lähetetään opiskelijalle tarkemmat ohjeet opintojen suorittamisesta. Avoin yliopisto ilmoittaa opiskelijalle myös kielteisestä päätöksestä.
 10. Opiskelija huolehtii, että opinnot tulevat suoritetuksi opinto-oikeusajan puitteissa. Mikäli opinnot eivät tule valmiiksi ennen opinto-oikeusajan päättymistä, opiskelija voi jatkaa opintoja ilmoittautumalla uudelleen Avoimeen yliopistoon ja maksamalla normaalit avoimen yliopisto-opetuksen maksut.
 11. Jos opiskelija haluaa keskeyttää opinnot, opinto-oikeuden siirtoa tulee anoa ennen seuraavan lukukauden alkua ja opinto-oikeutta voi siirtää max. 2 lukukautta
 12. Mikäli opiskelija ilmoittautuu yliopiston poissaolevaksi opiskelijaksi, hän ei myöskään voi opiskella maksuttomia sivuaineopintoja Avoimessa yliopistossa.
 13. Katso lista UEFin tutkinto-opiskelijoille maksuttomista opinnoista (pdf)
 14. Opetuksen aikataulu: Itä-Suomen yliopisto – Avoin yliopisto

Tarvittaessa lisätietoja antaa opintopalveluiden päällikkö Erja Widgren-Sallinen (erja.widgren-sallinen@uef.fi) p. 050 355 6004 tai Avoimen yliopiston opinto-ohjaaja Leila Saramäki (leila.saramaki@uef.fi) p. 040 516 2572