1131020 Kansainvälistymisen opintokokonaisuus

1131020 Kansainvälistymisen opintokokonaisuus 25–35 op on kaikille opiskelijoille vapaasti valittava sivuaine. Opintokokonaisuuteen voi kiinnittää opintoja, jotka liittyvät seuraaviin neljään moduuliin: kotikansainvälistyminen, kansainvälinen harjoittelu, opinnot ulkomailla sekä kulttuurien moninaisuus ja kieliopinnot.

Kokonaisuus on vapaasti valittavissa, ts. sivuaineen opinto-oikeutta ei tarvitse hakea eikä osallistujien määrää ole rajattu. Opintokokonaisuus on tarkoitettu suomenkielisille tai suomenkielisissä koulutuksissa opiskeleville.

Opintokokonaisuuden sisältö

  • Opintokokonaisuuteen on valittava opintoja vähintään kahdesta moduulista yhteensä vähintään 25 op.
  • Yhdestä moduulista opintoja voi suorittaa enintään 15 op.
  • Ulkomailla suoritetuilla opinnoilla korvataan ensisijaisesti tutkintoon kuuluvia pakollisia opintoja; ylimääräiset opinnot voi liittää tähän kokonaisuuteen.
  • Opintokokonaisuuteen ei voi käyttää sellaisia opintojaksoja, jotka ovat sisältyneet tai sisältyvät toiseen opintokokonaisuuteen.
  • Opintokokonaisuuteen kiinnitettävät opintojaksot tulee olla suoritettu yliopisto-opintojen aikana.

Tarkemmat tiedot ovat saataville WebOodin opinto-oppaasta.

Kokonaisuutta koordinoivat Opintopalveluissa Juuso Loikkanen, Hanna Reinikainen ja Mia Laurila.
Yhteydenotot osoitteeseen: kv-opintokokonaisuus@uef.fi