Koulusivistyskielen määritteleminen ja tutkinnon kielitaitovaatimukset 010817

Akateemisen rehtorin päätös koulusivistyskielen määrittelemisestä ja tutkinnon kielitaitovaatimuksista