Mikä on Kamu?

Tervetuloa Kamuun!

Kamu on koko ajan kehittyvä opiskelijoiden tietopankki ja digitaalinen työympäristö. Siihen kuuluvat tässä vaiheessa Opiskelijan käsikirja, josta löydät kaikille opiskelijoille yhteiset ohjeet, palvelut ja tiedotteet. Kamu kokoaa yhteen myös opiskelijan tärkeät sähköiset työvälineet. Pääset linkkien kautta helposti käsiksi O365-ympäristössä oleviin työkaluihin  (sähköposti, kalenteri, Yammer, Word, Excel…) sekä Moodleen, Lukariin, kirjaston sivuille, ruokalistoihin ym. opiskelun arjessa tarvittaviin asioihin.

Opiskelijan käsikirja on suunniteltu mobiililaitteisiin eikä sen käyttö vaadi kirjautumista. Tieto on jaoteltu käsikirjassa loogisiin kokonaisuuksiin, mutta sinun ei tarvitse tietää minkä otsikon alle asiat mahdollisesti kätkeytyvät, vaan hakutoiminnolla löydät kätevästi haluamasi tiedon.

Tällä hetkellä tiedot on jaoteltu seuraavasti: 

  • Kaikille opiskelijoille yhteiset ohjeet ovat Opiskelijan käsikirjassa 
  • Uusien opiskelijoiden ohjeet ovat julkisilla opiskelu-sivuilla (www.uef.fi/opiskelu) 
  • Oppiaine- ja koulutuskohtaiset ohjeet opiskelijoille löytyvät yksikköjen julkisilta sivuilta. Sivuille pääsee Opiskelijan käsikirjan osiosta Ohjeet tiedekunnittain 

Englanninkielistä Kamua ei ole vielä toteutettu, vaan englanninkieliset ohjeet opiskelijoille löytyvät toistaiseksi osoitteesta  http://www.uef.fi/en/studies. 

Seuraa ajankohtaisviestintää Yammerissa 

Opiskelijoiden ja henkilöstön sisäisen viestinnän pääkanavaksi on avattu Yammer. Kaikkia opiskelijoita koskevaa tietoa jaetaan Yammerin UEF Opiskelijat -ryhmässä, jossa viestejä voi kommentoida ja niistä voi keskustella. Yksittäistä kurssia, vuosikurssia, pääainetta yms. varten voivat opettajat, ohjaajat ja kurssien vetäjät – mutta myös sinä itse – perustaa Yammer-ryhmiä, joissa voidaan tiedottaa aiheeseen liittyvistä asioista sekä käydä keskusteluja. Yammeriin pääset menemällä O365-ympäristöön Opiskelijan käsikirjan tai yliopiston verkkosivujen kautta. 

Yammerista on tarjolla myös yksinkertainen ja maksuton sovellus, jonka voi ladata omalle puhelimelle tai tabletille puhelimen sovelluskaupasta. Silloin keskusteluihin pääsee käsiksi mistä tahansa ja milloin tahansa. 

Kamu kehittyy 

Opiskelijan käsikirjan lisäksi Kamuun liittyvät opintoyhteisöt, joissa oppiaineet/yksiköt tiedottavat toiminnastaan ja ajankohtaisista asioista. Opintoyhteisöjen suunnittelu alkaa syksyn 2017 aikana. Opintoyhteisöjen myötä myös oppiaine- ja koulutuskohtaiset materiaalit siirtyvät pikkuhiljaa Kamuun. Toistaiseksi Opiskelijan käsikirjaan on tehty sivu ’Ohjeet tiedekunnittain’, josta pääset oman oppiaineesi/yksikkösi sivuille tarkempiin opintojen sisältöjä koskeviin ohjeisiin. 

Sinun palautteesi on tärkeää Kamun kehitykselle. Jätä siis palautetta, kommentteja ja kehitysideoita käsikirjasta löytyvään palautelaatikkoon.  

Lisätietoa Käsikirjasta ja Opintoyhteisöistä

Sari Pitkänen (sari.h.pitkanen (at) uef.fi), Opintopalvelut