Muut opiskelijan sosiaalietuudet

Suomen sosiaaliturvaan kuuluu asumiseen ja työskentelyyn perustuvia etuuksia. Kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat henkilöt kuuluvat eläketurvan ts. terveydenhuoltopalvelujen ja sairausvakuutusetuuksien, vanhempainetuuksien ja perhe-etuuksien piiriin. Joitain etuuksia myönnettäessä maassa asumiselle asetetaan lisävaatimuksia, jotka liittyvät lähinnä asumisen ajalliseen kestoon.

Kela hoitaa erilaisiin elämäntilanteisiin liittyviä etuuksia. Tavallisimmin opiskelija hakee Kelasta sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa, yleistä asumistukea, korvauksia lääkärinpalkkioista (mikäli hän on asioinut yksityisellä lääkäriasemalla), perhe-etuuksia eli äitiysavustuksen, äitiys- ja vanhempainrahan sekä kotihoidon tuen. Mikäli jompikumpi vanhemmista on kuollut, voi opiskelun ajalle olla perhe-eläkkeisiin liittyviä etuuksia. Näistä voi tiedustella Kelasta ja Työeläkelaitoksesta tai Eläketurvakeskuksesta.

Vinkkejä asioiden hoitamiseen:

  • ota aktiivisesti itse selvää sosiaalietuuksista ja kysy neuvoa
  • hyödynnä sähköisiä asiointipalveluja
  • muista hakea etuuksia määräaikojen puitteissa (hakuajat vaihtelevat eri etuuksissa)
  • helpotat ja nopeutat asiasi käsittelyä, kun täytät hakemuksen huolellisesti ja huolehdit tarvittavat liitteet mukaan
  • jos hakemuksen jättämisellä on kiire muista, että hakemusta voi täydentää jälkikäteen
  • vastaa sinulle lähetettyihin selvityspyyntöihin, joita ei lähetetä turhaan, vaan koska asiasi ratkaisu vaatii lisätietoja
  • selvitä, onko sinulla mahdollisesti yksityisvakuutusta tapaturman tai sairastamisen varalle