Opiskelutaitoja tukevat koulutukset ja ohjaukselliset ryhmät

Yliopistolla on tarjolla useita erilaisia opiskelutaitoja tukevia koulutuksia sekä myös ryhmätoimintaa. Nämä kaikki löydät koottuna kamu.uef.fi/opkirja-kategoriat/koulutusta-opiskelutaitoihin.