Oppilaitospastorit

Mikä on oppilaitospastori?

Kirkon oppilaitospastorit, kampuspastorit ovat läsnä kampuksilla opiskelijoita ja henkilökuntaa varten. He toimivat yliopistoyhteisössä asiantuntijoina sekä yhteisöllisyyden että henkilökohtaisen elämän kasvun, muutosten ja oppimisen alueilla.

Kampuspastorin toiminta

Kampuspastorit tekevät yksilöohjausta tarjoamalla keskusteluapua henkilökohtaiseen kasvuun ja elämän erilaisiin muutostilanteisiin. Yliopistoyhteisössä kampuspastorit toimivat asiantuntijoina ja kouluttajina tuutoritoiminnassa, kampuskriisiryhmissä, työnohjauksessa ja muissa opiskelijoiden hyvinvointia edistävissä työryhmissä. Kampuspastorit järjestävät kampuksilla kirkollisia juhlatilaisuuksia ja heiltä voi pyytää kirkollisia toimituksia (kaste, vihkiminen, siunaus).

Henkilökohtainen keskustelu

Kampuspastorin kanssa voit tulla keskustelemaan mistä tahansa henkilökohtaiseen elämään kuuluvasta asiasta: ihmissuhteista, jaksamisesta, elämän yllättävästä käänteestä, kriisistä tai surusta. Kampuspastorin kanssa voit keskustella turvallisesti eikä sinulta edellytetä kirkon jäsenyyttä tai tiettyä maailmankatsomusta. Voit tulla juttelemaan ihan omana itsenäsi ja omista asioistasi. Keskustelut ovat maksuttomia ja ehdottoman luottamuksellisia. Keskusteluajan voit sopia parhaiten sähköpostilla.

Ota yhteyttä:

Kuopion kampus                                                   Joensuun kampus
Kampuspastori Raimo Hakkarainen                Kampuspastori Tiina Belov
Työhuone: Studentian Kappeli                          Työhuone: Penttilänkatu 1 E
raimo.hakkarainen@uef.fi                                  tiina.belov@uef.fi
p. +358 40 484 8471                                            p. +358 50 590 6527
http://www.yhteishenki.fi                                  http://www.joensuunevl.fi