Sosiaalisen median käytön suositukset

Itä-Suomen yliopiston on tehnyt suosituksen siitä, miten sosiaalista media kannattaa käyttää yliopiston eri toiminnoissa -tutkimuksessa, opetuksessa, opiskelussa, viestinnässä ja markkinoinnissa. Suositus on tarkoitettu kaikille sosiaalisen median palveluja käyttäville yliopistolaisille. Lue suositus.