Uusi erillisiä opintoja suorittava opiskelija

Erilliset opinnot on yleiskäsite yliopistossa suoritettaville ei-tutkintoon johtaville opinnoille. Erillisten opintojen suorittajia ovat mm. seuraavat ryhmät:

  • erikoislääkärin, erikoishammaslääkärin, sairaalafyysikon tai sairaalakemistin koulutusta tai yleislääketieteen erityiskoulutusta suorittavat opiskelijat
  • erillisiä erityisopettajan, erillisiä erityislastentarhanopettajan ja erillisiä opinto-ohjaajan opintoja suorittavat opiskelijat
  • erikoistumiskoulutuksessa opiskelevat
  • JOO-opiskelijat

Erillisiin opintoihin hyväksytyt saavat ohjeet ilmoittautumiseen ja opintojen aloittamiseen liittyen yleensä koulutuksen järjestävältä yksiköltä tai tiedekunnalta. Ilmoittautumisohje on sivulla Erillisopiskelijan ilmoittautuminen (ei-tutkintoon johtava koulutus). Yksikkö voi antaa tätä ohjetta tarkentavia ohjeita koulutuksen luonteesta riippuen.