Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan ohjeet

Yleiset ohjeet perustutkinto-opiskelijalle

Tarkentavat ohjeet

Opintoyhteisöjen, oppiaine-/koulutuskohtaisilta sivuilta löydät omaa oppiainettasi koskevat ohjeet, jotka tarkentavat Opiskelijan käsikirjan kaikille opiskelijoille tarkoitettuja yleisiä ohjeita.

Historia- ja maantieteen laitos

Kauppatieteet

Oikeustieteet

Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos – sosiaalihallintotiede, terveyshallintotiede, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto, terveystaloustiede (vaatii kirjautumisen)

Yhteiskuntatieteiden laitos – sosiaalipedagogiikka, sosiaalipsykologia, sosiaalityö, sosiologia, yhteiskuntapolitiikka