Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan ohjeet

Oppiaine-/koulutuskohtaisilta sivuilta löydät omaa oppiainettasi koskevat ohjeet, jotka tarkentavat Opiskelijan käsikirjan kaikille opiskelijoille tarkoitettuja yleisiä ohjeita.

Historia- ja maantieteen laitos

Kauppatieteet

Oikeustieteet

Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos (sosiaalihallintotiede, terveyshallintotiede, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto, terveystaloustiede)

Yhteiskuntatieteiden laitos (sosiaalipedagogiikka, sosiaalipsykologia, sosiaalityö, sosiologia, yhteiskuntapolitiikka)