Ylioppilaskunnan jäsenmaksut

Opiskelijan edunvalvontaan liittyvät asiat hoitaa ylioppilaskunta. Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta toimii kolmella kampuksella.

Perustutkinto-opiskelijan maksu

Kaikki perustutkintoa suorittavat opiskelijat ovat ylioppilaskunnan jäseniä. Ylioppilaskunnan jäsenmaksu on koko lukuvuodelta 126 euroa, pelkästään syys- tai kevätlukukaudelta 65 euroa. Ylioppilaskunnan jäsenmaksu sisältää YTHS-maksun.

Ei-tutkintoon johtavia opintoja (esim. JOO-opinnot, muut erilliset opinnot, kelpoisuus- tai pätevöitymisopinnot) suorittavat eivät voi liittyä ylioppilaskunnan jäseniksi. Poikkeuksena ovat opiskelijat, jotka suorittavat päätoimisesti opiskellen erillisiä erityisopettajan, erityislastentarhanopetta­jan tai opinto-ohjaajan opintoja. He voivat halutessaan liittyä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan jäseniksi. HUOM! 1.8.2017 alkaen erillisiä erityisopettajan, erityislastentarhanopetta­jan tai opinto-ohjaajan opintoja suorittavien oikeus käyttää YTHS:n palveluja poistuu, eli jos he haluavat liittyä ylioppilaskuntaan, heidän jäsenmaksustaan vähennetään YTHS:n maksun osuus.

Jatko-opiskelijan maksu

Ylioppilaskunnan jäsenmaksu on vapaaehtoinen jatkotutkintoa eli lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa suorittaville opiskelijoille. Jäsenmaksun suuruus koko lukuvuodelta on 56 euroa, pelkästään syys- tai kevätlukukaudelta 30,5 euroa. Uudet jatko-opiskelijat saavat ylioppilaskunnan jäsenmaksun maksutiedot opintopalveluista ilmoittautumisen yhteydessä. Vanhat, jo kirjoilla olevat jatko-opiskelijat maksavat jäsenmaksun yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä WebOodissa verkkopankkitunnuksilla. Jos sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia, voit tulostaa maksulomakkeen WebOodista ja maksaa maksun pankkiin. Tosite maksusta on toimitettava opintopalveluihin, koska maksutiedot eivät siirry pankista automaattisesti.

Jatko-opiskelijoilla ei ole oikeutta samoihin opiskelijaetuihin kuin perustutkintoa suorittavilla opiskelijoilla. Näin ollen jatko-opiskelijoilla ei ole oikeutta mm. matka-alennuksiin junissa ja busseissa eikä terveydenhoitopalveluihin YTHS:llä. Lisätietoja opiskelijaeduista voit kysyä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnasta.

Vapaaehtoiset maksut

Ylioppilaskunnan jäsenmaksun yhteydessä voit maksaa ylioppilaslehti Uljaan kotiinkantomaksun (16,5 €). Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kehitysyhteistyötoimintaa voit tukea lahjoittamalla haluamasi summan SYLin tilille. Lue lisää SYLin sivuilta. Liikuntamaksuja voit maksaa ylioppilaskunnan toimistolla, lisätietoa osoitteesta sykettä.fi.

Opiskeluoikeus myös toisessa yliopistossa

Jos suoritat perustutkintoa toisessa suomalaisessa yliopistossa ja olet maksanut koko ylioppilaskunnan jäsenmaksun sinne, ilmoittaudu normaalisti Itä-Suomen yliopistoon ja maksa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan maksu.

Voit hakea ylioppilaskunnalta jäsenmaksusta palautuksena YTHS:n maksuosuuden, koska suomalaisissa yliopistoissa kirjoilla olevien ei tarvitse maksaa YTHS-maksua kahteen kertaan. YTHS:n osuus ylioppilaskunnan maksusta koko lukuvuodelta 2017-2018 on 54 euroa, pelkästään syys- tai kevätlukukaudelta 27 euroa.

Maksunpalautusta hakiessasi ota yhteyttä ylioppilaskuntaan. Ylioppilaskuntaan pitää toimittaa (tilinumeron lisäksi) kuitti molemmista jäsenmaksuista. YTHS:n osuuden palauttaa se ylioppilaskunta, johon jäsenmaksu on maksettu myöhemmin.

Jäsenmaksun palautusta haetaan Ylioppilaskunnan jäsenmaksun palautusanomus. Palautusta voi hakea koko lukuvuoden tai pelkästään syyslukukauden osalta syyskuun loppuun mennessä tai kevätlukukauden osalta tammikuun loppuun mennessä.

Aiheeseen liittyvät linkit