Ylioppilaskunnan jäsenmaksut

Opiskelijan edunvalvontaan liittyvät asiat hoitaa ylioppilaskunta. Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta toimii kahdella kampuksella.

Perustutkinto-opiskelijan maksu

Kaikki perustutkintoa suorittavat opiskelijat ovat ylioppilaskunnan jäseniä. Ylioppilaskunnan jäsenmaksu on koko lukuvuodelta 126 euroa, pelkästään syys- tai kevätlukukaudelta 65 euroa. Ylioppilaskunnan jäsenmaksu sisältää YTHS-maksun.

Opiskelija, jolla on samanaikaisesti voimassa oleva alemman ja/tai ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusoikeus sekä tieteellisen jatkotutkinnon suoritusoikeus, kuuluu ylioppilaskuntaan ja maksaa perustutkinto-opiskelijan jäsenmaksun ilmoittautumisen yhteydessä.

Ei-tutkintoon johtavia opintoja (esim. JOO-opinnot, kelpoisuus- tai pätevöitymisopinnot) suorittavat eivät voi liittyä ylioppilaskunnan jäseniksi. Poikkeuksena ovat opiskelijat, jotka suorittavat päätoimisesti opiskellen erillisiä erityisopettajan, erillisiä varhaiskasvatuksen erityisopettajan tai erillisiä opinto-ohjaajan opintoja. Heillä on oikeus liittyä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan jäseniksi, mutta heidän oikeutensa käyttää YTHS:n palveluja on poistunut 1.8.2017.  Jos erillisiä erityisopettajan, erillisiä varhaiskasvatuksen erityisopettajan tai erillisiä opinto-ohjaajan opintoja suorittava opiskelija haluaa liittyä ylioppilaskuntaan, hänen jäsenmaksustaan vähennetään YTHS:n maksun osuus (ylioppilaskunnan jäsenmaksu ilman YTHS:n maksua on koko lukuvuodelta on 72 euroa, pelkästään syys- tai kevätlukukaudelta 38 euroa).

Jatko-opiskelijan maksu

Ylioppilaskunnan jäsenmaksu on vapaaehtoinen jatkotutkintoa eli lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa suorittaville opiskelijoille. Jäsenmaksun suuruus koko lukuvuodelta on 56 euroa, pelkästään syys- tai kevätlukukaudelta 30,5 euroa.

Jatko-opiskelijoilla ei ole oikeutta samoihin opiskelijaetuihin kuin perustutkintoa suorittavilla opiskelijoilla. Näin ollen jatko-opiskelijoilla ei ole oikeutta mm. Kelan ateriatukeen, matka-alennuksiin junissa ja busseissa eikä terveydenhoitopalveluihin YTHS:llä. Lisätietoja opiskelijaeduista voit kysyä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnasta.

Vapaaehtoiset maksut

Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kehitysyhteistyötoimintaa voit tukea lahjoittamalla haluamasi summan SYLin tilille. Lue lisää SYLin sivuilta.

Opiskeluoikeus myös toisessa yliopistossa

Jos suoritat perustutkintoa toisessa suomalaisessa yliopistossa ja olet maksanut koko ylioppilaskunnan jäsenmaksun sinne, ilmoittaudu normaalisti Itä-Suomen yliopistoon ja maksa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan maksu.

Voit hakea ylioppilaskunnalta jäsenmaksusta palautuksena YTHS:n maksuosuuden, koska suomalaisissa yliopistoissa kirjoilla olevien ei tarvitse maksaa YTHS-maksua kahteen kertaan. YTHS:n osuus ylioppilaskunnan maksusta koko lukuvuodelta 2018-2019 on 54 euroa, pelkästään syys- tai kevätlukukaudelta 27 euroa.

Maksunpalautusta hakiessasi täytä ylioppilaskunnan jäsenmaksun palautusanomus. Lisäksi sinun tulee toimittaa hakemuksen liitteenä kuitti molemmista jäsenmaksuista. YTHS:n osuuden palauttaa se ylioppilaskunta, johon jäsenmaksu on maksettu viimeisenä. Palautusta voi hakea koko lukuvuoden tai pelkästään syyslukukauden osalta syyskuun loppuun mennessä tai kevätlukukauden osalta tammikuun loppuun mennessä.

Aiheeseen liittyvät linkit