Search Results: palaute

Laatuikäsikirja_opiskelijalle_2016 [pdf]

…(2) opintojaksokohtainen palaute (PalauteOodi-järjestelmä), (3) opintopolkupalaute (kysely tietyssä opiskelun vaiheessa) ja (4) opetussuunnitelmapalaute. Näiden lisäksi tiedekunnalla on (5) avoin sähköinen palautesivusto: https://www.uef.fi/intra/filtdk/palaute. Toivomme, että kerrot heti jos jokin menee pieleen,…

FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…rinnalla jokaisella opiskelijalla on käytössään opintojaksokohtainen palaute (PalauteOodi-järjestelmä), opintopolkupalaute (kysely tietyssä opiskelun vaiheessa) ja opetussuunnitelmapalaute. Näiden lisäksi tiedekunnalla on avoin sähköinen palautesivusto https://www.uef.fi/intra/filtdk/palaute. Opintojaksopalaute Opettajat keräävät opintojaksojen palautetta säännöllisesti kaikista…

FILO Hum opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…voi pyytää palautet- ta opintojaksoista WebOodin kautta tai muilla tavoin. Humanistisen osaston palautepäivä järjestetään vuosittain kevätlukukaudella. Suoran palautteen rinnalla jokaisella opiskelijalla on käytössään opintojaksokohtainen palaute (PalauteOodi-järjestelmä), opintopolkupalaute (kysely tietyssä opiskelun…

FILO Kapsy opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…kandipalaute, valmistuneiden kysely ja tohtorikysely) ja opetussuunnitelmapalaute (kerätään joka kolmas vuosi tai opetussuun- nitelmamuutoksen yhteydessä). Näiden lisäksi tiedekunnalla on avoin sähköinen pa- lautesivusto www.uef.fi/intra/filtdk/palaute. Opintojaksopalaute Opettajat keräävät opintojaksojen palautetta säännöllisesti…

FILO Kapsy opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…sähköinen palautesivusto https://www.uef.fi/intra/filtdk/palaute Opintojaksopalaute Opettajat keräävät opintojaksojen palautetta säännöllisesti kaikista opetussuunnitelmaan kuu- luvista opintojaksoista. Opintojaksopalautteen tavoite on opintojakson opetuksen kehittäminen. Opintojakson vastuuopettaja suunnittelee ja toteuttaa opintojakson palautteen keräämisen yh- dessä…

FILO Skope opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…opetussuunnitelmapalaute (kerätään joka kolmas vuosi tai opetussuunnitelmamuutoksen 46 Filosofinen tiedekunta yhteydessä). Näiden lisäksi tiedekunnalla on avoin sähköinen palautesivusto www.uef.fi/intra/filtdk/palaute Opintojaksopalaute Opettajat keräävät opintojaksojen palautetta säännöllisesti kaikista opetussuunnitelmaan kuuluvista opintojaksoista. Opintojaksopalautteen…

FILO Hum opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…opintojaksokohtainen palaute (PalauteOodi-järjestelmä), opintopolkupalaute (kysely tietyssä opiskelun vaiheessa) ja opetus- suunnitelmapalaute. Näiden lisäksi tiedekunnalla on sähköinen palautelomake osoitteessa www.uef.fi/filtdk/palaute. Reklamointi Jos opiskelija on tyytymätön humanistisen osaston toimintaan, opiskelijan tulee ottaa…

FILO Skope opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…palautteen rinnalla jokaisella opiskelijalla on käytössään opintojaksokohtainen palaute (PalauteOodi-järjestelmä), opintopolkupalaute (kysely tietyssä opiskelun vaiheessa) ja opetussuunnitelmapalaute. Näiden lisäksi tiedekunnalla on avoin sähköinen palautesivusto https://www.uef.fi/intra/filtdk/palaute Opintojaksopalaute Opettajat keräävät opintojaksojen palautetta säännöllisesti…

FILO Teologia opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…suositeltavin tapa on opetustilanteessa suoraan opettajalle annettava palaute. Tällöin opettaja voi ottaa palautteen huomioon jo kyseisen opintojak- son aikana. Suoran palautteen rinnalla jokaisella opiskelijalla on käytössään opintojaksokohtainen palaute (PalauteOodi-järjestelmä), opintopolkupalaute

FILO Skope opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…ja opetussuunnitelmapalaute (kerätään joka kolmas vuosi tai opetussuunnitelmamuutoksen yhteydessä). Näiden lisäksi tiedekunnalla on avoin sähköinen palautesivusto www.uef.fi/intra/filtdk/palaute Opintojaksopalaute Opettajat keräävät opintojaksojen palautetta säännöllisesti kaikista opetussuunnitelmaan kuuluvista opintojaksoista. Opintojaksopalautteen tavoite on…