Search Results: palaute

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…tiedotteita. Kaikki kauppatieteiden lai- toksen virallinen tiedotus tapahtuu viestiryhmän kautta. 3.2.2 Opiskelijapalaute Kauppatieteiden laitoksella kerätään palautetta opiskelijoilta WebOodin palautejär- jestelmän avulla. Lisäksi opettaja voi kerätä palautetta omilla menetelmillään. Palautteeseen sisällytetään… Continue Reading YHKA opinto-opas 2014-2015

FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…rinnalla jokaisella opiskelijalla on käytössään opintojaksokohtainen palaute (PalauteOodi-järjestelmä), opintopolkupalaute (kysely tietyssä opiskelun vaiheessa) ja opetussuunnitelmapalaute. Näiden lisäksi tiedekunnalla on avoin sähköinen palautesivusto https://www.uef.fi/intra/filtdk/palaute. Opintojaksopalaute Opettajat keräävät opintojaksojen palautetta säännöllisesti kaikista… Continue Reading FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015

FILO Kapsy opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…kandipalaute, valmistuneiden kysely ja tohtorikysely) ja opetussuunnitelmapalaute (kerätään joka kolmas vuosi tai opetussuun- nitelmamuutoksen yhteydessä). Näiden lisäksi tiedekunnalla on avoin sähköinen pa- lautesivusto www.uef.fi/intra/filtdk/palaute. Opintojaksopalaute Opettajat keräävät opintojaksojen palautetta säännöllisesti… Continue Reading FILO Kapsy opinto-opas 2017-2018

FILO Skope opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…valmistuneiden kysely ja tohtori- kysely) ja opetussuunnitelmapalaute (kerätään joka kolmas vuosi tai opetussuunnitelma- muutoksen yhteydessä). Näiden lisäksi tiedekunnalla on avoin sähköinen palautesivusto www.uef.fi/intra/filtdk/palaute Opintojaksopalaute Opettajat keräävät opintojaksojen palautetta säännöllisesti kaikista… Continue Reading FILO Skope opinto-opas 2017-2018