Search Results: opettajankoulutus

FILO ERASMUS [Unknown]

[[“ SOVELTAVA KASVATUSTIEDE JA OPETTAJANKOULUTUS / \n(Applied Education and Teacher Training) “,”#colspan#”],[“Maa“,”Opintojaksojen taso“],[“ Alankomaat \nHogeschool Rotterdam \nSaxion University of Applied Sciences”,” \n2/3\n1″],[“Belgia \nArteveldehogeschool\nVIVES University College\nThomas More Kempen\nKatholieke Universiteit Leuven”,” \n1/2\n1\n1\n3″],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””]]… Continue Reading FILO ERASMUS

TT Hoitotiede opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…johtaminen, preventiivi- nen hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus) www.uef.fi/hoitotiede  Ravitsemustieteen pääaine http://www.uef.fi/fi/web/kttravi/ravitsemustiede http://www.uef.fi/opintopalvelut http://www.uef.fi/farmasia http://www.uef.fi/hammas http://www.uef.fi/laake http://www.uef.fi/biolaaketiede http://www.uef.fi/kttravi/terveyden-edistamisen-ohjelmat http://www.uef.fi/hoitotiede http://www.uef.fi/fi/web/kttravi/ravitsemustiede 4 UEF // Opinto-opas 2017-2018 Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat Farmaseutin tutkinto… Continue Reading TT Hoitotiede opinto-opas 2017-2018

TT Ergjne opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biomed • terveystieteiden koulutusalan pääaineet: o ergonomia www2.uef.fi/fi/kttravi/opiskelu6 o hoitotiede (koulutusalat: hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede, ter- veystieteiden opettajankoulutus) www2.uef.fi/fi/hoitot/peruskoulutus o kansanterveystiede www2.uef.fi/fi/kttravi/opiskelu1 o liikuntalääketiede www2.uef.fi/fi/liikuntalaaketiede o ravitsemustiede www2.uef.fi/fi/kttravi/opiskelu5… Continue Reading TT Ergjne opinto-opas 2015-2016

UEF Hoitotieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…edistäminen, terveysliikunnan edistäminen, väestön terveyden edis- täminen) www.uef.fi/kttravi/terveyden-edistamisen-ohjelmat  Hoitotieteen pääaine (suuntautumisvaihtoehdot: hoitotyön johtaminen, preventiivi- nen hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus) www.uef.fi/hoitotiede  Ravitsemustieteen pääaine http://www.uef.fi/fi/web/kttravi/ravitsemustiede http://www.uef.fi/opintopalvelut http://www.uef.fi/farmasia http://www.uef.fi/hammas http://www.uef.fi/laake http://www.uef.fi/biolaaketiede http://www.uef.fi/kttravi/terveyden-edistamisen-ohjelmat… Continue Reading UEF Hoitotieteen opinto-opas 2018-2019

ravitsemustiede_2018-2019 [pdf]

…• Hoitotieteen pääaine (suuntautumisvaihtoehdot: hoitotyön johtaminen, pre- ventiivinen hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus) www.uef.fi/hoito- tiede • Ravitsemustieteen pääaine http://www.uef.fi/fi/web/kttravi/ravitsemustiede • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (suuntautumisvaihtoehdot: er- gonomian ja työhyvinvoinnin edistäminen, terveysliikunnan edistäminen, vä-… Continue Reading ravitsemustiede_2018-2019

TT Hoitotiede opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…ohjelmat o hoitotiede (suuntautumisvaihtoehdot: hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus) www.uef.fi/hoitotiede o ravitsemustiede www.uef.fi/ravitsemustiede FARMASEUTIN JA PROVIISORIN KOULUTUSOHJELMAT Farmaseutin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka suorittaminen kestää päätoimisesti opiskellen kolme (3)… Continue Reading TT Hoitotiede opinto-opas 2016-2017

TT Lääketiede opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…o hoitotiede (koulutusalat: hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus) (http://www.uef.fi/web/opiskelu/hoitotiede) o ergonomia (http://www.uef.fi/kttravi/ergonomia) o kansanterveystiede (http://www.uef.fi/web/opiskelu/kansanterveystiede) o liikuntalääketiede (http://www.uef.fi/web/biolaaketiede/liikuntalaaketiede) o ravitsemustiede (http://www.uef.fi/web/opiskelu/ravitsemustiede). FARMASEUTIN KOULUTUSOHJELMA Farmaseutin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka… Continue Reading TT Lääketiede opinto-opas 2014-2015

TT Hoitotiede opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…koulutusohjelma www.uef.fi/biomed  terveystieteiden koulutusalan pääaineet: o ergonomia www.uef.fi/kttravi/opiskelu6 o hoitotiede (koulutusalat: hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede, terveystietei- den opettajankoulutus) o kansanterveystiede o liikuntalääketiede o ravitsemustiede www.uef.fi/hoitot/peruskoulutus www.uef.fi/kttravi/opiskelu1 www.uef.fi/liikuntalaaketiede www.uef.fi/kttravi/opiskelu1 FARMASEUTIN… Continue Reading TT Hoitotiede opinto-opas 2015-2016

LuMet opinto-opas 2015-2016 [pdf]

opettajankoulutus. Perus- ja aineopinnoissa annetaan kuitenkin aina erikoistumisalasta riippumatta laaja yleiskuva fysikaalisesta maailmankaikkeudesta ja sitä kuvaavista lainalaisuuksista. Syventävissä opinnoissa opiskelija voi erikoistua joko vahvaan tutkimukseen perustuvaan fotoniikkaan tai painottaa opintonsa… Continue Reading LuMet opinto-opas 2015-2016

TT Hoitotiede opinto-opas 2014-2015 [pdf]

… lääketieteen koulutusohjelma (www.uef.fi/web/opiskelu/laaketiede)  terveyden biotieteiden koulutusohjelma (www.uef.fi/opiskelu/terveyden-biotieteet)  terveystieteiden koulutusalan pääaineet: o ergonomia (www.uef.fi/kttravi/ergonomia) o hoitotiede (koulutusalat: hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede, terveystietei- den opettajankoulutus) (www.uef.fi/web/opiskelu/hoitotiede) o kansanterveystiede (www.uef.fi/web/opiskelu/kansanterveystiede)… Continue Reading TT Hoitotiede opinto-opas 2014-2015