Search Results: opettajankoulutus

UEF skope opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…– toteutetaan moni- puolista ja laaja-alaista opettajankoulutustehtävää. Osastossa voi suorittaa kasvatustie- teen kandidaatin tutkinnon varhaiskasvatuksessa ja valmistua lastentarhanopettajaksi. Kasvatustieteen maisterin tutkinnon voi suorittaa pääaineena kasvatustiede, kotitalous- tiede ja käsityötiede, monimateriaalinen… Continue Reading UEF skope opinto-opas 2018-2019

FILO Skope opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…sekä kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus – toteutetaan monipuolista ja laaja-alaista opettajankoulutustehtävää. Osaston harjoittama tutkimus, koulutus ja hanketoiminta palvelevat Itä-Suomen alueellista sekä kansallista ja kansainvälistä opetuksen ja koulutuksen kehittämistehtävää. Koulutusohjelmista valmistuneet työllistyvät… Continue Reading FILO Skope opinto-opas 2015-2016

FILO ERASMUS [Unknown]

[[“ SOVELTAVA KASVATUSTIEDE JA OPETTAJANKOULUTUS / \n(Applied Education and Teacher Training) “,”#colspan#”],[“Maa“,”Opintojaksojen taso“],[“ Alankomaat \nHogeschool Rotterdam \nSaxion University of Applied Sciences”,” \n2/3\n1″],[“Belgia \nArteveldehogeschool\nVIVES University College\nThomas More Kempen\nKatholieke Universiteit Leuven”,” \n1/2\n1\n1\n3″],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””],[“”,””]]… Continue Reading FILO ERASMUS

LuMet opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…ja fysiikanopettajankoulutus. Kuopion kampuksen erityisalat ovat ympäristöfysiikka, teknillinen ja laskennallinen fysiikka ja lääketieteellinen fysiikka erilaisine teknis-luonnontieteellisine sovelluksineen. Fysiikan opetus perustuu tutkimukseen, mikä molemmilla kampuksilla on kansainvälisessä arvioinnissa todettu erinomaiseksi. Fysiikka… Continue Reading LuMet opinto-opas 2014-2015

LuMet opinto-opas 2015-2016 [pdf]

opettajankoulutus. Perus- ja aineopinnoissa annetaan kuitenkin aina erikoistumisalasta riippumatta laaja yleiskuva fysikaalisesta maailmankaikkeudesta ja sitä kuvaavista lainalaisuuksista. Syventävissä opinnoissa opiskelija voi erikoistua joko vahvaan tutkimukseen perustuvaan fotoniikkaan tai painottaa opintonsa… Continue Reading LuMet opinto-opas 2015-2016

TT Hoitotiede opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…johtaminen, preventiivi- nen hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus) www.uef.fi/hoitotiede  Ravitsemustieteen pääaine http://www.uef.fi/fi/web/kttravi/ravitsemustiede http://www.uef.fi/opintopalvelut http://www.uef.fi/farmasia http://www.uef.fi/hammas http://www.uef.fi/laake http://www.uef.fi/biolaaketiede http://www.uef.fi/kttravi/terveyden-edistamisen-ohjelmat http://www.uef.fi/hoitotiede http://www.uef.fi/fi/web/kttravi/ravitsemustiede 4 UEF // Opinto-opas 2017-2018 Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat Farmaseutin tutkinto… Continue Reading TT Hoitotiede opinto-opas 2017-2018

TT Hoitotiede opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…ohjelmat o hoitotiede (suuntautumisvaihtoehdot: hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus) www.uef.fi/hoitotiede o ravitsemustiede www.uef.fi/ravitsemustiede FARMASEUTIN JA PROVIISORIN KOULUTUSOHJELMAT Farmaseutin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka suorittaminen kestää päätoimisesti opiskellen kolme (3)… Continue Reading TT Hoitotiede opinto-opas 2016-2017