Search Results: orientaatio

FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…20.12.2014 – 6.1.2015 ja pääsiäisloma 2. – 8.4.2015. Uusien opiskelijoiden orientaatio järjestetään 1. – 4.9.2014 sekä 6.-8.10.2014. Yliopiston avajaiset järjestetään Joensuun kampuksella 3.9.2014 klo 14.15 alkaen salissa C1, Kuopion kampuksella…

yhka_2018-2019 [pdf]

…valmistuneen työllistymismahdollisuuksista. Osio koostuu yhdestä opinto- jaksosta, joka jakautuu kahteen osaan. 5111120 Orientaatio historiaan 5 op 5111120a Orientaatio historiaan, luennot ja harjoitukset 4 op 5111117 Historian uravalinnat 1 op Peruskurssi…

Jatko opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…op • Orientaatio jatko-opintoihin (1145005) tai Tohtoriorientaatio, op • Puheviestintä jatkokoulutettaville (8010053), 2 op • Tiedonhaun kurssi jatkokoulutettaville (8020240), 2 op Jatko-opinto-opas lukuvuosi 2014-2015 55 • Tieteellinen kirjoittaminen jatkokoulutettaville (8010052),…

UEF skope opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…olla myös periodien ulkopuolella, mutta ei loma-aikoina. Joululoma on 19.12.2018—4.1.2019 ja pääsiäisloma 18.—24.4.2019. Uusien opiskelijoiden orientaatio järjestetään verkossa 27.—31.8.2018 ja kampuksilla 3.— 5.9.2018. Kansainvälisten opiskelijoiden orientaatiot järjestetään 3.–5.9.2018 ja 7.–9.1.2019….

FILO Kapsy opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…Uusien opiskelijoiden orientaatio järjestetään 1. – 6.9.2016 sekä 19. – 20.9.2016. Kevätlukukau- della opintonsa aloittaville järjestetään orientaatio 9.-10.1.2017. Yliopiston avajaiset järjestetään Joensuun kampuksella 7.9.2016 klo 14.15 alkaen salissa C1, Kuopion…

kapsy_2018-2019 [pdf]

…on 19.12.2018—4.1.2019 ja pääsiäisloma 18.—24.4.2019. Uusien opiskelijoiden orientaatio järjestetään 3.—7.9.2018. Kansainvälisten opiskelijoi- den orientaatiot järjestetään 3.–5.9.2018 ja 7.–9.1.2019. Yliopiston avajaiset pidetään Kuopion kampuksella 6.9.2018. Joensuun kampuksella ei järjestetä avajaisia. Avajaisten…

FILO Kapsy opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…myös tutkimusta, ku- kin orientaationsa mukaisesti. Meillä tarjottava tieto on tästä syystä tuoretta. Luento-opetukseen kannattaa näin ollen osallistua ja keskittyä kuuntelemaan luennoitsijoiden tarjoamia näkökulmia keskeisistä ilmiöistä eri opinnoissa. Tärkeää on…

FILO Skope opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…4. periodi 20.3.—26.5.2017 Opintojaksot voivat ajoittua useamman periodin ajalle. Joululoma on 19.12.2016—8.1.2017 ja pääsiäisloma 13.—19.4.2017. Uusien opiskelijoiden orientaatio järjestetään 1.—6.9.2016 ja 19.—20.9.2016. Yliopiston avajaiset järjestetään Kuopion kampuksella 8.9.2016, Joensuun kampuksella…

UEF LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…lukuvuoden aikana opiskelija osallistuu yliopiston yhteiseen orientaatio– koulutukseen sekä pääaineen omaan HOPS-koulutukseen ja tekee kandidaatin tutkin- non kattavan HOPSin. Vertaistuutorit auttavat uusia opiskelijoita orientoitumaan opin- toihin. Opetusohjelman mukaisesti ensimmäisenä lukuvuonna…

UEF LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…lukuvuoden aikana opiskelija osallistuu yliopiston yhteiseen orientaatio– koulutukseen sekä pääaineen omaan HOPS-koulutukseen ja tekee kandidaatin tutkin- non kattavan HOPSin. Vertaistuutorit auttavat uusia opiskelijoita orientoitumaan opin- toihin. Opetusohjelman mukaisesti ensimmäisenä lukuvuonna…