Search Results: orientaatio

FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…20.12.2014 – 6.1.2015 ja pääsiäisloma 2. – 8.4.2015. Uusien opiskelijoiden orientaatio järjestetään 1. – 4.9.2014 sekä 6.-8.10.2014. Yliopiston avajaiset järjestetään Joensuun kampuksella 3.9.2014 klo 14.15 alkaen salissa C1, Kuopion kampuksella…

yhka_2018-2019 [pdf]

…valmistuneen työllistymismahdollisuuksista. Osio koostuu yhdestä opinto- jaksosta, joka jakautuu kahteen osaan. 5111120 Orientaatio historiaan 5 op 5111120a Orientaatio historiaan, luennot ja harjoitukset 4 op 5111117 Historian uravalinnat 1 op Peruskurssi…

Jatko opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…op • Orientaatio jatko-opintoihin (1145005) tai Tohtoriorientaatio, op • Puheviestintä jatkokoulutettaville (8010053), 2 op • Tiedonhaun kurssi jatkokoulutettaville (8020240), 2 op Jatko-opinto-opas lukuvuosi 2014-2015 55 • Tieteellinen kirjoittaminen jatkokoulutettaville (8010052),…

30824200_UEF_Smart_Start_opas_Historia_netti [pdf]

…järjestämällä ohjelmalla. Lisäksi Orientaatio yliopisto-opiskeluun -opintojakson yleiset ja yhteiset tapahtumat ja tapaamiset alkavat 4. syyskuuta. Niiden aikataulut ovat osoitteessa kamu.uef.fi/orientaation-aikataulu https://kamu.uef.fi/student-book/orientaation-aikataulu/ https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle Ensimmäisen viikon aikataulu MAANANTAINA 3.9. AIKA PAIKKA OHJELMA…

FILO Kapsy opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…myös tutkimusta, ku- kin orientaationsa mukaisesti. Meillä tarjottava tieto on tästä syystä tuoretta. Luento-opetukseen kannattaa näin ollen osallistua ja keskittyä kuuntelemaan luennoitsijoiden tarjoamia näkökulmia keskeisistä ilmiöistä eri opinnoissa. Tärkeää on…

kapsy_2018-2019 [pdf]

…on 19.12.2018—4.1.2019 ja pääsiäisloma 18.—24.4.2019. Uusien opiskelijoiden orientaatio järjestetään 3.—7.9.2018. Kansainvälisten opiskelijoi- den orientaatiot järjestetään 3.–5.9.2018 ja 7.–9.1.2019. Yliopiston avajaiset pidetään Kuopion kampuksella 6.9.2018. Joensuun kampuksella ei järjestetä avajaisia. Avajaisten…

FILO Kapsy opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…Uusien opiskelijoiden orientaatio järjestetään 1. – 6.9.2016 sekä 19. – 20.9.2016. Kevätlukukau- della opintonsa aloittaville järjestetään orientaatio 9.-10.1.2017. Yliopiston avajaiset järjestetään Joensuun kampuksella 7.9.2016 klo 14.15 alkaen salissa C1, Kuopion…

UEF skope opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…olla myös periodien ulkopuolella, mutta ei loma-aikoina. Joululoma on 19.12.2018—4.1.2019 ja pääsiäisloma 18.—24.4.2019. Uusien opiskelijoiden orientaatio järjestetään verkossa 27.—31.8.2018 ja kampuksilla 3.— 5.9.2018. Kansainvälisten opiskelijoiden orientaatiot järjestetään 3.–5.9.2018 ja 7.–9.1.2019….

UEF LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…lukuvuoden aikana opiskelija osallistuu yliopiston yhteiseen orientaatio– koulutukseen sekä pääaineen omaan HOPS-koulutukseen ja tekee kandidaatin tutkin- non kattavan HOPSin. Vertaistuutorit auttavat uusia opiskelijoita orientoitumaan opin- toihin. Opetusohjelman mukaisesti ensimmäisenä lukuvuonna…

UEF LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…lukuvuoden aikana opiskelija osallistuu yliopiston yhteiseen orientaatio– koulutukseen sekä pääaineen omaan HOPS-koulutukseen ja tekee kandidaatin tutkin- non kattavan HOPSin. Vertaistuutorit auttavat uusia opiskelijoita orientoitumaan opin- toihin. Opetusohjelman mukaisesti ensimmäisenä lukuvuonna…