Hakutulokset: hops

Opintojen suunnittelu ja HOPS [sivu]

oppiaineittain, tukea HOPSin suunnitteluun saat oman oppiaineesi henkilökunnalta. Useimmissa oppiaineissa opintojen suunnittelua ohjaavat HOPS-ohjaajat, myös oppiainetuutorit ja/tai amanuenssit voivat olla tukena opintojen suunnittelussa. HOPS-työskentelyssä käytetään usein apuna WebOodin OodiHOPS-työkalua. Pohjatietoa…

Opintoneuvonta tiedekunnissa [sivu]

opinto-oppaassa olevat tiedot HOPS-ohjaajista sekä laitosten opintoyhteisöt.   Hops-ohjaajat tiedekunnittain Filosofisen tiedekunnan hops-ohjaajat Humanistiset tieteet Humanistisella osastolla on otettu käyttöön omaopettajamalli. Hops-ohjauksesta saat lisätietoja Humanistisen osaston opintoyhteisöstä sekä yleisestä opintoneuvonnasta:…

Opiskelijarekisteri – WebOodi [sivu]

…selata omia opintosuorituksia ja tilata WebOodista epävirallisen opintosuoritusotteen tehdä henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin tilata opintosuoritusotteen WebOodiin kirjautumiseen tarvitset voimassaolevan käyttäjätunnuksen. WebOodi ei ole käytettävissä tietokannan viikottaisen varmistuskopioinnin aikana (pe 23.55…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…ensimmäisen opintovuoden kevätlukukaudella • kaikkien pääaineopiskelijoiden henkilökohtaiset hops-keskustelut amanuenssin kanssa ensimmäisen lukuvuoden tammi-/helmikuussa • jatkossa hopsin voi päivittää yhdessä amanuenssin tai oppiainetuutoreiden kanssa Hops-prosessi maisteriopinnoissa • hopsin laatiminen nimetyn vastuuhenkilön…

Terveystieteiden tiedekunta: Hoitotieteen opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…Ensimmäisenä syksynä HOPSissa laaditaan suunnitelma kandidaatin tutkintoon (TtK) ja keväällä maisterin tutkintoon (TtM). Hoitotieteen laitoksen HOPS-ohjaaja ohjaa jokaisen opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimista ja päivittämistä vuosittain. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille HOPS-ohjaukset ovat…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jota päivität tarvittaessa opintojen kuluessa. Laitoksen HOPS-ohjaajat neuvo- vat HOPS:n laadinnassa. Jokaisen opetusperiodin jälleen laitoksen HOPS-ohjaajat pitä- vät kullekin vuosikurssille ohjaustilaisuuden, jossa voit antaa palautetta laitoksen ope-…

TT ohjauksen_kokonaissuunnitelma 2012 [pdf]

HOPS‐ ohjaajalle HOPS tarkistetaan oppiaineessa HOPS joko hyväksy‐ tään tai opiskelijaa pyydetään teke‐ mään siihen täsmennyksiä Opiskelija päivittää HOPSinsa lukuvuosittain yhdessä HOPS‐ ohjaajan kanssa Kuva: HOPS‐prosessi. http://www.uef.fi/opiskelu/uudelleopiskelijalle https://wiola.uef.fi/weboodi/ Hammaslääketieteen ja…

Terveystieteiden tiedekunta: Farmasian opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…sekä opettajatuutorit. Yksittäistä opintojaksoa koskeviin kysymyksiin vastaavat opintojaksojen vastuuopettajat. Opintojen ohjaus ja HOPS farmaseutin ja proviisorin opinnoissa HOPS farmaseuttiopinnoissa Vuosikurssikohtaiset lukujärjestykset toimivat farmaseuttiopintojen runkona. Opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) valinnaisten…