Search Results: hops

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…amanuenssille toisen opiskeluvuoden syyskuun loppuun mennessä  henkilökohtaiset hops-keskustelut amanuenssin kanssa tammi-/helmikuussa  hops-merkintä rekisteriin  jatkossa hopsin voi päivittää yhdessä amanuenssin tai oppiainetuutoreiden kanssa Hops-prosessi maisteriopinnoissa • hopsin päivittäminen…

YHKA opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…on yksi kuukausi. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Ensimmäisenä opintovuotena oman kampuksen amanuenssille palautettavalla HOPS:lla vahvistetaan suuntautumisvaihtoehdon valinta. Suuntautumisen valinnan jälkeen HOPS:aa ohjaa oman opintojen suuntautumisvaihtoehdon HOPS-ohjaaja. Opetusohjelmassa on ilmoitettu 5210111 Henkilökohtaisen…

yhka_2018-2019 [pdf]

…ensimmäisen opintovuoden kevätlukukaudella • kaikkien pääaineopiskelijoiden henkilökohtaiset hops-keskustelut amanuenssin kanssa ensimmäisen lukuvuoden tammi-/helmikuussa • jatkossa hopsin voi päivittää yhdessä amanuenssin tai oppiainetuutoreiden kanssa Hops-prosessi maisteriopinnoissa • hopsin laatiminen nimetyn vastuuhenkilön…

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…kuukausi. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Ensimmäisenä opintovuotena oman kampuksen amanuenssille palautettavalla HOPS:lla vahvistetaan suuntautumisvaihtoehdon valinta. Suuntautumisen valinnan jälkeen HOPS:aa ohjaa oman opintojen suuntautumisvaihtoehdon HOPS-ohjaaja. Opetusohjelmassa on ilmoitettu 5210111 Henkilökohtaisen opintosuunnitelman 1…

LuMet Teologia opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…tukevan henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS). HOPS laaditaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana ensisijaisesti OodiHOPSia käyt- täen. HOPS-ohjaaja hyväksyy HOPSin osana HOPS-opintojaksoa, jonka jälkeen suunni- telmaa päivitetään tarpeen mukaan opintojen edetessä. LuK-opintojen lopussa opiske-…

LUMET opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…laatii omia tavoitteitaan tukevan henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS). HOPS laaditaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. HOPS-ohjaaja hyväksyy HOPSin osana HOPS-opintojaksoa, jonka jälkeen suunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan opintojen edetessä. LuK-opintojen lopussa opiskelija päivittää FM-tutkintoon…

UEF LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…tutustuu yliopistoon, sen palveluihin ja opintojen aloittamiseen liittyviin kysy- myksiin. Ohjaajan ja opiskelijat vastuut HOPS:n laatimista varten jokaiselle opiskelijalle nimetään HOPS-ohjaaja, jonka tehtä- vänä on toimia opintojen suunnittelun tukihenkilönä. HOPS-ohjaaja…

UEF LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…tutustuu yliopistoon, sen palveluihin ja opintojen aloittamiseen liittyviin kysy- myksiin. Ohjaajan ja opiskelijat vastuut HOPS:n laatimista varten jokaiselle opiskelijalle nimetään HOPS-ohjaaja, jonka tehtä- vänä on toimia opintojen suunnittelun tukihenkilönä. HOPS-ohjaaja…

LuMet opinto-opas 2014-2015 [pdf]

HOPSiksi WebOodissa (OodiHops), jonka kautta HOPS lähetetään kommentoitavaksi ja hyväksyttäväksi oman vuosikurssin oppiainetuutorille. Opintojaksojen mahdolliset korvaavuudet tulee hyväksyttää ennen niiden kirjaamista OodiHopsiin laitoksen AHOT­ vastaavalla. Ennen tutkintojen hakemista päivitetyt ja…

TT Ergjne opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…ja lähetä se yhdessä päivitetyn hop- sin kanssa koulutusohjelmasi/pääaineesi hops-ohjaajalle. Huom! Lääketie- teen koulutusohjelman tutkintotodistusten osalta on annettu tarkennettu ohje: http://www.uef.fi/laake/tutkintotodistukset 4. Hops-ohjaaja hyväksyy opiskelijan hopsin ja toimittaa sen tutkintotodistuksia…