21730 FILO OPAS Hops-ohjaus

Filosofisen tiedekunnan hops-ohjaajat

Humanistiset tieteet

Humanistisella osastolla on otettu käyttöön omaopettajamalli. Hops-ohjauksesta saat lisätietoja Humanistisen osaston opintoyhteisöstä (avautuu uuteen välilehteen, vaatii kirjautumisen). Amanuenssit vastaavat yleisestä opintoneuvonnasta:

Suomen kieli ja kulttuuritieteet lukuun ottamatta logopediaa: amanuenssi Meri Kinnunen
Logopedia: amanuenssi Riikka Myllys
Vieraat kielet ja käännöstiede: amanuenssi Risto Helén, amanuenssi Riikka Myllys

Kasvatustieteelliset alat

Erityisopettajien koulutus: amanuenssi Päivi Walling
Erilliset erityisopettajan opinnot, erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot, varhaiskasvatuksen erityisopettajan maisteriopinnot: amanuenssi Jenna Tuononen (30.9.2021 saakka)
Kasvatustieteen ja aikuiskasvatus­tieteen asiantuntijakoulutus: amanuenssi Outi Tikkanen
Kotitalousopettajakoulutus//käsityönopettajakoulutus: amanuenssi Anne Loikkanen
Luokanopettajakoulutus: amanuenssi Emma Hahl ja amanuenssi Anne Pitkänen
Varhaiskasvatuksen opettajakoulutus: amanuenssi Hannele Elonvuo
Opinto-ohjaajan ja uraohjaajan koulutus: amanuenssi Salla Martinsén

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa sekä Kasvatustieteiden ja psykologian osastossa ohjausta antavat myös oppiainetuutorit.

Psykologia

Yleinen opintoneuvonta: opintosihteeri Tanja Härkönen
HOPS-ohjaus: yliopisto-opettaja Petri Karkkola, yliopisto-opettaja Hanna Koivisto, lehtori Matti Kuittinen, yliopisto-opettaja Hanna Lahtinen, amanuenssi Salla Martinsén
Harjoittelusta vastaava opettaja antaa HOPS-ohjausta syventävien opintojen vaiheessa.

Teologia

Lukuvuonna 2021–2022 aloittaneet opiskelijat:
Läntinen teologia: yliopistonlehtori Teuvo Laitila, tutkijatohtori Laura Kallatsa, amanuenssi Maiju Parviainen
Ortodoksinen teologia: yliopistonlehtori Teuvo Laitila
Aineenopettajaopiskelijat: yliopistonlehtori Vesa Hirvonen

Ennen lukuvuotta 2021–2022 aloittaneet opiskelijat:
Läntinen teologia: amanuenssi Maiju Parviainen
Ortodoksinen teologia: amanuenssi Maiju Parviainen

Teologian osaston yleinen opinto-ohjaus: amanuenssi Maiju Parviainen