Hakutulokset: hops

Opintojen suunnittelu ja HOPS [sivu]

HOPS-työskentelyssä käytetään usein apuna WebOodin OodiHOPS-työkalua. Pohjatietoa HOPSin suunnitteluun saat oman oppiaineesi HOPSia käsitteleviltä luennoilta/opintojaksolta. HOPSin laatimisen lähtökohtana toimii oma opetussuunnitelmasi sekä tutkintorakenteesi, jotka löydät ​opinto-oppaastasi. Sivuainevaihtoehdoista löytyy tietoa Sivuaineopinnot-sivulta.​…

Sivuaineopiskelu UEFissa [sivu]

Yliopistossamme sivuaineopintojen pääperiaate on, että opinnot ovat opiskelijalle tarjolla yli kampusrajojen. Joihinkin aineisiin tai koulutuksiin on kuitenkin rajoituksia tai taso- tai valintakokeita, jotka koskevat kaikkien kampusten opiskelijoita. Tällaisia…

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…ja ympäristöpolitiikka -hakukohteen opiskelijat palauttavat hopsit amanuenssille toisen opiskeluvuoden syyskuun loppuun mennessä  henkilökohtaiset hops-keskustelut amanuenssin kanssa tammi-/helmikuussa  hops-merkintä rekisteriin  jatkossa hopsin voi päivittää yhdessä amanuenssin tai oppiainetuutoreiden…

YHKA opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…va- lintaa. Ensimmäisen lukuvuoden keväällä opiskelijat laativat HOPSinsa kandidaatin tutkinnon suorittamiseksi ja palauttavat sen sähköisesti WebOodin eHOPS-työkalulla omalle opet- tajatuutorilleen kommentoitavaksi. HOPS-keskustelun jälkeen HOPS tarvittaessa päivi- tetään ja palautetaan toisen…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…ensimmäisen opintovuoden kevätlukukaudella • kaikkien pääaineopiskelijoiden henkilökohtaiset hops-keskustelut amanuenssin kanssa ensimmäisen lukuvuoden tammi-/helmikuussa • jatkossa hopsin voi päivittää yhdessä amanuenssin tai oppiainetuutoreiden kanssa Hops-prosessi maisteriopinnoissa • hopsin laatiminen nimetyn vastuuhenkilön…

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…suunnittelua. Hyväksilukemisen anomusten käsittelyaika on yksi kuukausi. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Ensimmäisenä opintovuotena oman kampuksen amanuenssille palautettavalla HOPS:lla vahvistetaan suuntautumisvaihtoehdon valinta. Suuntautumisen valinnan jälkeen HOPS:aa ohjaa oman opintojen suuntautumisvaihtoehdon HOPS-ohjaaja. Opetusohjelmassa…

Yhka opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…palauttavat hopsit amanuenssille toisen opiskeluvuoden syyskuun loppuun mennessä  henkilökohtaiset hops-keskustelut amanuenssin kanssa tammi-/helmikuussa  hops-merkintä rekisteriin  jatkossa hopsin voi päivittää yhdessä amanuenssin tai oppiainetuutoreiden kanssa Hops-prosessi maisteriopinnoissa •…

LuMet Teologia opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…varten opiske- lija laatii omia tavoitteitaan tukevan henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS). HOPS laaditaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana ensisijaisesti OodiHOPSia käyt- täen. HOPS-ohjaaja hyväksyy HOPSin osana HOPS-opintojaksoa, jonka jälkeen suunni- telmaa päivitetään tarpeen…

LUMET opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…vuoden aikana, jota varten opiske- lija laatii omia tavoitteitaan tukevan henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS). HOPS laaditaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. HOPS-ohjaaja hyväksyy HOPSin osana HOPS-opintojaksoa, jonka jälkeen suunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan opintojen…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jota päivität tarvittaessa opintojen kuluessa. Laitoksen HOPS-ohjaajat neuvo- vat HOPS:n laadinnassa. Jokaisen opetusperiodin jälleen laitoksen HOPS-ohjaajat pitä- vät kullekin vuosikurssille ohjaustilaisuuden, jossa voit antaa palautetta laitoksen ope-…