Hakutulokset: hops

Opintojen suunnittelu ja HOPS [sivu]

…oppiaineittain, tukea HOPSin suunnitteluun saat oman oppiaineesi henkilökunnalta. Useimmissa oppiaineissa opintojen suunnittelua ohjaavat HOPS-ohjaajat, myös oppiainetuutorit ja/tai amanuenssit voivat olla tukena opintojen suunnittelussa. HOPS-työskentelyssä käytetään usein apuna WebOodin OodiHOPS-työkalua. Pohjatietoa… Continue Reading Opintojen suunnittelu ja HOPS

Opintoneuvonta tiedekunnissa [sivu]

…yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-oppaassa olevat tiedot HOPS-ohjaajista sekä laitosten opintoyhteisöt. Hops-ohjaajat tiedekunnittain Filosofisen tiedekunnan hops-ohjaajat Humanistiset tieteet Humanistisella osastolla on otettu käyttöön omaopettajamalli. Hops-ohjauksesta saat lisätietoja Humanistisen osaston opintoyhteisöstä… Continue Reading Opintoneuvonta tiedekunnissa

Opiskelijarekisteri – WebOodi [sivu]

…selata omia opintosuorituksia ja tilata WebOodista epävirallisen opintosuoritusotteen tehdä henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin tilata opintosuoritusotteen WebOodiin kirjautumiseen tarvitset voimassaolevan käyttäjätunnuksen. WebOodi ei ole käytettävissä tietokannan viikottaisen varmistuskopioinnin aikana (pe 23.55… Continue Reading Opiskelijarekisteri – WebOodi

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021 [sivu]

…kevätlukukaudella kaikkien pääaineopiskelijoiden henkilökohtaiset hops-keskustelut amanuenssin kanssa ensimmäisen lukuvuoden tammi-/helmikuussa jatkossa hopsin voi päivittää yhdessä amanuenssin tai oppiainetuutoreiden kanssa Hops-prosessi maisteriopinnoissa hopsin laatiminen nimetyn vastuuhenkilön kanssa kandidaatin tutkinnon valmistuessa tai… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…opiskelijat palauttavat hopsit amanuenssille ensimmäisen opintovuoden kevätlukukaudella kaikkien pääaineopiskelijoiden henkilökohtaiset hops-keskustelut amanuenssin kanssa ensimmäisen lukuvuoden tammi-/helmikuussa jatkossa hopsin voi päivittää yhdessä amanuenssin tai oppiainetuutoreiden kanssa Hops-prosessi maisteriopinnoissa hopsin laatiminen nimetyn… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…ensimmäisen opintovuoden kevätlukukaudella • kaikkien pääaineopiskelijoiden henkilökohtaiset hops-keskustelut amanuenssin kanssa ensimmäisen lukuvuoden tammi-/helmikuussa • jatkossa hopsin voi päivittää yhdessä amanuenssin tai oppiainetuutoreiden kanssa Hops-prosessi maisteriopinnoissa • hopsin laatiminen nimetyn vastuuhenkilön… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas

Terveystieteiden tiedekunta: Hoitotieteen opinto-opas 2020-2021 [sivu]

…opintosuunnitelma (HOPS) Jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jossa opiskelija aktivoituu pohtimaan omia vahvuuksiaan, ammatillisia tavoitteitaan, opintojaan ja omia erityiskiinnostuksen kohteita sekä suuntaamaan opintojaan tavoittelemaansa asiantuntijuuteen. Hoitotieteessä HOPS-ohjauksen lähtökohtana ovat… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Hoitotieteen opinto-opas 2020-2021