Hakutulokset: hops

Opintojen suunnittelu ja HOPS

HOPS-työskentelyssä käytetään usein apuna WebOodin OodiHOPS-työkalua. Pohjatietoa HOPSin suunnitteluun saat oman oppiaineesi HOPSia käsitteleviltä luennoilta/opintojaksolta. HOPSin laatimisen lähtökohtana toimii oma opetussuunnitelmasi sekä tutkintorakenteesi, jotka löydät ​opinto-oppaastasi. Sivuainevaihtoehdoista löytyy tietoa Sivuaineopinnot-sivulta.​…

Opintoneuvonta tiedekunnissa

Christina Piel, kansainväliset maisteriohjelmat: amanuenssi Sari Tarvainen Oikeustieteet: amanuenssi Sanna Ruokolainen Hops-ohjaajat tiedekunnittain Filosofinen tiedekunnan hops-ohjaajat Opintoasioiden koordinaattori tiedekunnassa: Henni Nevalainen Humanistiset tieteet: Kulttuurintutkimuksen koulutusohjelma//suomen kieli ja kirjallisuus: amanuenssi Tellervo…

Yliopistosanastoa

HOPS opiskelijan suunnitelma siitä, mitä opintoja hän suorittaa, miten, milloin ja missä järjestyksessä. Apua HOPS:n laatimiseen saa oppiaineen nimeämältä henkilöltä joka voi olla hops-ohjaaja tai oppiainetuutori. Ks. lisää ISYY Itä-Suomen…

Valmistumiseen liittyvä yleinen ohjeistus

…ja lähetä se yhdessä päivitetyn HOPSin kanssa koulutusohjelmasi/pääaineesi HOPS-ohjaajalle. Huom! Lääketieteen koulutusohjelman tutkintotodistusten osalta on annettu tarkennettu ohje: http://www.uef.fi/laake/tutkintotodistukset HOPS-ohjaaja hyväksyy opiskelijan HOPSin ja toimittaa sen opintosihteeri Kati Nykäselle, joka…

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan ohjeet

Yleiset ohjeet perustutkinto-opiskelijalle Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset 2017 (pdf) Oppiaineiden vastuuhenkilöt Heimossa (vaatii kirjautumisen) Opintoneuvojat ja hops-ohjaajat Harjoitteluvastaavat, Lumet harjoittelusuunnitelmalomake (word template) Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte Opinnäytetyön tarkastus Pääaineen tai…

Opiskelijarekisteri – WebOodi

…selata omia opintosuorituksia ja tilata WebOodista epävirallisen opintosuoritusotteen tehdä henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin tilata opintosuoritusotteen WebOodiin kirjautumiseen tarvitset voimassaolevan käyttäjätunnuksen. WebOodi ei ole käytettävissä tietokannan viikottaisen varmistuskopioinnin aikana (pe 23.55…

Unohtuiko ilmoittautuminen?

…maksutositteiden (uudelleenkirjoittautumismaksu ja mahd. ylioppilaskunnan maksu) lisäksi opiskelijan tulee ottaa yhteyttä omaan oppiaineeseensa opintosuunnitelman tekoa varten. Katso hops-ohjaajien yhteystiedot. 3) Poissaolevaksi ilmoittautuva ensimmäisen vuoden opiskelija, joka ei toimita poissaolodokumentteja määräajassa…

Opiskelijan ohje tuetun harjoittelun käytännöistä

…ja sijoita se hopsiisi mahdollisimman aikaisin! Ota yhteyttä oppiaineesi harjoitteluyhdyshenkilöön/-vastaavaan tai hops-ohjaajaasi Tiedekuntatasolla harjoitteluasioita koordinoi koulutuspäälliköt. Laitos- ja osastotasolla harjoittelua koordinoivat harjoitteluvastaavat. Harjoitteluvastaavat hyväksyvät harjoittelupaikat ja tarkistavat, että harjoittelun sisältö…

1130006 Urasuunnittelu ja portfolio 3 op

…ja kehittämisalueensa 2) kartoittaa oman alansa työmarkkinoiden mahdollisuuksia ja osaamisvaatimuksia 3) työstää omaa urasuunnitelmaansa (osana hopsia) 4) koota perusportfolioonsa monipuolisesti osaamistaan, arvioida oppimistaan sekä urasuunnitelmansa tavoitteiden toteutumista Sisältö Opintojakson aikana…

Erityisjärjestelyt, apuvälineet, tilat

…-neuvoja hakemiseen liittyen, voit ottaa yhteyttä esteettömyysyhdyshenkilöihin tai omaan hops-ohjaajaasi. Hakulomakkeen ohjeistuksessa on ilmoitettu tiedekuntakohtainen yhteyshenkilö, jolle hakemus liitteineen toimitetaan. Ohje erityisjärjestelyistä (pdf) Valitusosoitus Esimerkkejä erityisjärjestelyistä Erityisjärjestelyitä voivat mm. olla:…