Hakutulokset: hops

Opintojen suunnittelu ja HOPS [sivu]

oppiaineittain, tukea HOPSin suunnitteluun saat oman oppiaineesi henkilökunnalta. Useimmissa oppiaineissa opintojen suunnittelua ohjaavat HOPS-ohjaajat, myös oppiainetuutorit ja/tai amanuenssit voivat olla tukena opintojen suunnittelussa. HOPS-työskentelyssä käytetään usein apuna WebOodin OodiHOPS-työkalua. Pohjatietoa… Continue Reading Opintojen suunnittelu ja HOPS

Opintoneuvonta tiedekunnissa [sivu]

olevat tiedot HOPS-ohjaajista sekä laitosten opintoyhteisöt. Hops-ohjaajat tiedekunnittain Filosofisen tiedekunnan hops-ohjaajat Humanistiset tieteet Humanistisella osastolla on otettu käyttöön omaopettajamalli. Hops-ohjauksesta saat lisätietoja Humanistisen osaston opintoyhteisöstä sekä yleisestä opintoneuvonnasta: Suomen kieli… Continue Reading Opintoneuvonta tiedekunnissa

Opiskelijarekisteri – WebOodi [sivu]

…selata omia opintosuorituksia ja tilata WebOodista epävirallisen opintosuoritusotteen tehdä henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin tilata opintosuoritusotteen WebOodiin kirjautumiseen tarvitset voimassaolevan käyttäjätunnuksen. WebOodi ei ole käytettävissä tietokannan viikottaisen varmistuskopioinnin aikana (pe 23.55… Continue Reading Opiskelijarekisteri – WebOodi

Lisätietoa Kamusta [sivu]

…kauppatieteiden tiedekunta Historia- ja maantieteen laitos Kauppatieteiden laitos Oikeustieteiden laitos Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Yhteiskuntatieteiden laitos Useimmissa oppiaineissa/koulutusohjelmissa on HOPS-ohjaaja, joka auttaa HOPSin eli henkilökohtaisen opintosuunnitelman teossa. Ks. HOPS-ohjaajien yhteystiedot…. Continue Reading Lisätietoa Kamusta

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…amanuenssille ensimmäisen opintovuoden kevätlukukaudella kaikkien pääaineopiskelijoiden henkilökohtaiset hops-keskustelut amanuenssin kanssa ensimmäisen lukuvuoden tammi-/helmikuussa jatkossa hopsin voi päivittää yhdessä amanuenssin tai oppiainetuutoreiden kanssa Hops-prosessi maisteriopinnoissa hopsin laatiminen nimetyn vastuuhenkilön kanssa kandidaatin… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…ensimmäisen opintovuoden kevätlukukaudella • kaikkien pääaineopiskelijoiden henkilökohtaiset hops-keskustelut amanuenssin kanssa ensimmäisen lukuvuoden tammi-/helmikuussa • jatkossa hopsin voi päivittää yhdessä amanuenssin tai oppiainetuutoreiden kanssa Hops-prosessi maisteriopinnoissa • hopsin laatiminen nimetyn vastuuhenkilön… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jota päivität tarvittaessa opintojen kuluessa. Laitoksen HOPS-ohjaajat neuvo- vat HOPS:n laadinnassa. Jokaisen opetusperiodin jälleen laitoksen HOPS-ohjaajat pitä- vät kullekin vuosikurssille ohjaustilaisuuden, jossa voit antaa palautetta laitoksen ope-… Continue Reading LUMET opinto-opas 2018-2019