Hakutulokset: hops

Opintojen suunnittelu ja HOPS

HOPS-työskentelyssä käytetään usein apuna WebOodin OodiHOPS-työkalua. Pohjatietoa HOPSin suunnitteluun saat oman oppiaineesi HOPSia käsitteleviltä luennoilta/opintojaksolta. HOPSin laatimisen lähtökohtana toimii oma opetussuunnitelmasi sekä tutkintorakenteesi, jotka löydät ​opinto-oppaastasi. Sivuainevaihtoehdoista löytyy tietoa Sivuaineopinnot-sivulta.​…

Opintoneuvonta tiedekunnissa

594 3785. Sosiaalipolitiikka//yhteiskuntapolitiikka, Kuopion kampus: amanuenssi Hanna Reinikainen, hanna.reinikainen(at)uef.fi, 044 016 2643 Hops-ohjeet Hops-ohjeet löydät kunkin tiedekunnan sivultaoppiaineen/yksikön sivulta. Itseopiskelumateriaalia opiskelijoille Vinkkejä opiskelijoille hopsin tekoon teoksesta Ansela, M. & Haapaniemi,…

Yliopistosanastoa

…mitä opintoja hän suorittaa, miten, milloin ja missä järjestyksessä. Apua HOPS:n laatimiseen saa oppiaineen nimeämältä henkilöltä joka voi olla hops-ohjaaja tai oppiainetuutori. Ks. lisää ISYY Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, Jatko-opinnot Ylemmän…

Valmistumiseen liittyvä yleinen ohjeistus

…ja lähetä se yhdessä päivitetyn HOPSin kanssa koulutusohjelmasi/pääaineesi HOPS-ohjaajalle. Huom! Lääketieteen koulutusohjelman tutkintotodistusten osalta on annettu tarkennettu ohje: http://www.uef.fi/laake/tutkintotodistukset HOPS-ohjaaja hyväksyy opiskelijan HOPSin ja toimittaa sen opintosihteeri Kati Nykäselle, joka…

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan ohjeet

Yleiset ohjeet perustutkinto-opiskelijalle Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset 2017 (pdf) Tiedekunnan opiskelun pysyväismääräykset (pdf) Oppiaineiden vastuuhenkilöt Heimossa (vaatii kirjautumisen) Opintoneuvojat ja hops-ohjaajat Harjoitteluvastaavat, tiedekunnan harjoittelusuunnitelmalomake (word template) Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte…

Opiskelijarekisteri – WebOodi

…(koskee jo kirjoilla olevia opiskelijoita, ei uusia opiskelijoita) hakea tietoja järjestettävästä opetuksesta selailla opinto-oppaita ylläpitää omia yhteystietoja selata omia opintosuorituksia ja tilata WebOodista epävirallisen opintosuoritusotteen tehdä henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin…

Unohtuiko ilmoittautuminen?

…maksutositteiden (uudelleenkirjoittautumismaksu ja mahd. ylioppilaskunnan maksu) lisäksi opiskelijan tulee ottaa yhteyttä omaan oppiaineeseensa opintosuunnitelman tekoa varten. Katso hops-ohjaajien yhteystiedot. 3) Poissaolevaksi ilmoittautuva ensimmäisen vuoden opiskelija, joka ei toimita poissaolodokumentteja määräajassa…

Opiskelijan ohje tuetun harjoittelun käytännöistä

…ja sijoita se hopsiisi mahdollisimman aikaisin! Ota yhteyttä oppiaineesi harjoitteluyhdyshenkilöön/-vastaavaan tai hops-ohjaajaasi Tiedekuntatasolla harjoitteluasioita koordinoi koulutuspäälliköt. Laitos- ja osastotasolla harjoittelua koordinoivat harjoitteluvastaavat. Harjoitteluvastaavat hyväksyvät harjoittelupaikat ja tarkistavat, että harjoittelun sisältö…

1130006 Urasuunnittelu ja portfolio 3 op

…ja kehittämisalueensa 2) kartoittaa oman alansa työmarkkinoiden mahdollisuuksia ja osaamisvaatimuksia 3) työstää omaa urasuunnitelmaansa (osana hopsia) 4) koota perusportfolioonsa monipuolisesti osaamistaan, arvioida oppimistaan sekä urasuunnitelmansa tavoitteiden toteutumista Sisältö Opintojakson aikana…

Erityisjärjestelyt, apuvälineet, tilat

…-neuvoja hakemiseen liittyen, voit ottaa yhteyttä esteettömyysyhdyshenkilöihin tai omaan hops-ohjaajaasi. Hakulomakkeen ohjeistuksessa on ilmoitettu tiedekuntakohtainen yhteyshenkilö, jolle hakemus liitteineen toimitetaan. Ohje erityisjärjestelyistä (pdf) Valitusosoitus Esimerkkejä erityisjärjestelyistä Erityisjärjestelyitä voivat mm. olla:…