Search Results: hops

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jota päivität tarvittaessa opintojen kuluessa. Laitoksen HOPS-ohjaajat neuvo- vat HOPS:n laadinnassa. Jokaisen opetusperiodin jälleen laitoksen HOPS-ohjaajat pitä- vät kullekin vuosikurssille ohjaustilaisuuden, jossa voit antaa palautetta laitoksen ope-… Continue Reading LUMET opinto-opas 2018-2019

Terveystieteiden tiedekunta: Farmasian opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…vastuuopettajat. Opintojen ohjaus ja HOPS farmaseutin ja proviisorin opinnoissa HOPS farmaseuttiopinnoissa Vuosikurssikohtaiset lukujärjestykset toimivat farmaseuttiopintojen runkona. Opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) valinnaisten opintojen osalta ja mikäli tutkinto suoritetaan lukujärjestyksestä poikkeavassa… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Farmasian opinto-opas 2019-2020

Terveystieteiden tiedekunta: Farmasian opinto-opas 2020-2021 [Student Book Search Tag]

HOPS pohjautuu siihen tutkintorakenteeseen, joka on vahvistettu opiskelijan aloittaessa opintonsa. Farmaseuttivaiheen HOPSit laaditaan Farmaseuttiopintojen suunnittelu ja portfolio -opintojakson yhteydessä. HOPS-ohjauksesta vastaavat ja yleistä opintoneuvontaa antavat koulutussuunnittelija Päivi Hartikainen sekä opettajatuutorit…. Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Farmasian opinto-opas 2020-2021