Hakutulokset: hops

Smart Start -opas 2018 [pdf]

…kilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen. HOPS laaditaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana ja HOPS-ohjaaja hyväksyy HOPSin osana HOPS-opintojaksoa. Suunnitelmaa päivitetään tarpeen mu- kaan opintojen edetessä. LuK-opintojen lopussa päivität LuK-tutkintoon tähtäävän HOPSin samalla, kun laadit…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…uusi HOPS maisterin tutkintoa varten. 16 Filosofinen tiedekunta | Humanistinen osasto HOPS laaditaan WebOodissa OodiHops-työkalulla. Uusille opiskelijoille järjestetään syksyisin yhteistä HOPS-ohjausta. Vanhat opiskelijat voivat ottaa HOPS-asioissa yhteyttä amanuens- siin. Tarkempia…

Terveyden edistämisen opinto-opas [pdf]

…sovittava etukäteen HOPS– keskustelun yhteydessä. 4.2 Suuntautumisvaihtoehtoa tukevat sivuaineopinnot (25 op) Sivuaineopinnoista on sovittava etukäteen HOPS-keskustelun yhteydessä Sivuaineeksi sopivat esimerkiksi Johtamisen opinnot / Työterveyshuollon osaamista syventävät opinnot / Työ- ja…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…tutkintoa. Oppiainetuutori käy HOPS-keskustelun, ohjaa opiskelijoiden HOPSin tekemistä ja kommentoi/hyväksyy HOPSit. Kandidaatin tutkinnon loppuvaiheessa on hyvä laatia uusi HOPS maisterin tut- kintoa varten. HOPS laaditaan WebOodissa OodiHops-työkalulla. Uusille opiskelijoille järjestetään…

Smart Start -opas 2018 [pdf]

…tehdään OodiHops-sovelluksen avulla. Kandidaattiopinnoissa hops laaditaan amanuenssin ja vertaistuutoreiden avustuksella. Se sisältää tut- kintorakenteen lisäksi ensimmäisen lukuvuoden lukujärjestyksen. Hops palautetaan amanuenssille en- simmäisen lukuvuoden jouluun mennessä, ja henkilökohtainen hops-keskustelu käydään…

Ravitsemustieteen opinto-opas [pdf]

…OodiHopsin ja lähettää sen hyväksyttä- väksi vuosi- kurssin Hops– ohjaajalle Hopsin tarkistus Hops-kom- mentit ja/tai tieto hyväk- symisestä opiskelijalle Täsmennyspyyntö opiskelijalle Hopsin päivi- tys lukuvuo- sittain tai haettaessa tutkintoa 30822288_UEF_Opinto-opas_2017-2018_Ravitsemustiede_18_06_21.indd…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

HOPS JA SEN LAATIMINEN Henkilökohtainen opintosuunnitelma pohjautuu siihen tutkintorakenteeseen, joka on vahvistettu opiskelijan aloittaessa opintonsa sekä voimassa olevaan opetussuunnitel- maan. Hammaslääketieteen koulutusohjelmassa opiskelijoiden henkilökohtaisena opintosuunnitelmana (Hops) sekä opintojen ohjauksen runkona…

UEF Farmasian opinto-opas_2018-2019 [pdf]

…ensimmäisen lukuvuoden syyslukukaudella henkilökohtai- nen opintosuunnitelma (HOPS). HOPS pohjautuu siihen tutkintorakenteeseen, joka on vahvistettu opiskelijan aloittaessa opintonsa. Suunnitelmaa voidaan päivittää koko opintojen ajan. HOPS tehdään WebOodissa. Farmaseuttivaiheen HOPSit hyväksyy koulutussuunnittelija…

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…uusi HOPS maisterin tut- kintoa varten. HOPS laaditaan WebOodissa OodiHops-työkalulla. Uusille opiskelijoille järjestetään HOPS-ohjausta oppiainetuutorin johdolla. Vanhat opiskelijat voivat ottaa HOPS-asioissa yhteyttä amanuenssiin. Tarkempia tietoja HOPSista löytyy Skopen opintoyhteisöstä. HOPSin…

Smart Start -opas 2018 [pdf]

…suorittamisaikataulu. HOPSia on syytä päivittää aina, kun suunnitelmat tai opetussuunnitelma muuttuvat. HOPS pitää sisällään suunnitelman koko tutkinnon suorittamisesta. Ensimmäisenä opiskeluvuotena laaditaan HOPS silmällä pitäen kandidaatin tutkintoa. Omaopettaja käy HOPS-keskustelun, ohjaa…