Hakutulokset: hops

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…varmista kynnysten täyttyminen etukäteen • toimita hops s-postilla hops-ohjaajalle poissaolosi aikana: • tiedota paluustasi hyvissä ajoin hops-ohjaajalle (esim. s-postilla myös ulkomailta) palattuasi: • ota yhteys hops-ohjaajaan • tehdään hops tai…

Hoitotieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…3. Täytä tutkintotodistushakemuslomake ja lähetä se yhdessä päivitetyn HOPSin kanssa koulutusohjelmasi/pääaineesi HOPS-ohjaajalle. Huom! Lääketieteen koulutusohjel- man tutkintotodistusten osalta on annettu tarkennettu ohje: www.uef.fi/laake/tutkintotodistukset 4. HOPS-ohjaaja hyväksyy opiskelijan HOPSin ja toimittaa…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…uusi HOPS maisterin tutkintoa varten. 16 Filosofinen tiedekunta | Humanistinen osasto HOPS laaditaan WebOodissa OodiHops-työkalulla. Uusille opiskelijoille järjestetään syksyisin yhteistä HOPS-ohjausta. Vanhat opiskelijat voivat ottaa HOPS-asioissa yhteyttä amanuens- siin. Tarkempia…

Terveyden edistämisen opinto-opas [pdf]

…sovittava etukäteen HOPS– keskustelun yhteydessä. 4.2 Suuntautumisvaihtoehtoa tukevat sivuaineopinnot (25 op) Sivuaineopinnoista on sovittava etukäteen HOPS-keskustelun yhteydessä Sivuaineeksi sopivat esimerkiksi Johtamisen opinnot / Työterveyshuollon osaamista syventävät opinnot / Työ- ja…

Terveystieteiden tiedekunta: Terveyden edistämisen opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…-opintojaksolla. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta koko opiskelun ajan HOPS-ohjaajalta. Ensimmäisen lukuvuoden ajan HOPS-ohjaajana toimii yliopistonlehtori Pirjo Hakkarainen. Tuon jälkeen opintojen ohjauksesta vastaa suuntautumisvaihto-ehdon nimeämä HOPS-ohjaaja: • Ergonomian…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…tutkintoa. Oppiainetuutori käy HOPS-keskustelun, ohjaa opiskelijoiden HOPSin tekemistä ja kommentoi/hyväksyy HOPSit. Kandidaatin tutkinnon loppuvaiheessa on hyvä laatia uusi HOPS maisterin tut- kintoa varten. HOPS laaditaan WebOodissa OodiHops-työkalulla. Uusille opiskelijoille järjestetään…

Ravitsemustieteen opinto-opas [pdf]

…OodiHopsin ja lähettää sen hyväksyttä- väksi vuosi- kurssin Hops– ohjaajalle Hopsin tarkistus Hops-kom- mentit ja/tai tieto hyväk- symisestä opiskelijalle Täsmennyspyyntö opiskelijalle Hopsin päivi- tys lukuvuo- sittain tai haettaessa tutkintoa 30822288_UEF_Opinto-opas_2017-2018_Ravitsemustiede_18_06_21.indd…