25013 LL Opas 2021 HOPS lääketieteen opinnoissa – Copy of #14881

HOPS lääketieteen opinnoissa

Lääketieteen opintojen ohjauksen runkona toimii vuosikurssikohtainen lukujärjestys sekä oppiaine-/opettajatuutor- ja HOPS-ohjaajajärjestelmä. Ohjausta toteutetaan opintojen aikana ryhmämuotoisesti infoissa sekä henkilökohtaisena ohjauksena. Ryhmämuotoiset infot löytyvät opiskelijoiden lukujärjestyksistä prekliinisten opintojen ohjaus tai kliinisten opintojen ohjaus tunnuksilla. Opintohallinto-ohjelma Pepissä on jokaisella opiskelijalla HOPS, jota opiskelija päivittää opintojensa aikana säännöllisesti.

Opiskelijoiden HOPSin päivitys on mahdollista opintohallinto-ohjelman toimintojen avulla tai kirjallisesti erikseen sovitulla tavalla. Hops-ohjaaja ja/ tai opintoasiainpäällikkö hyväksyy opiskelijan tekemät muutokset lääketieteen laitoksen erikseen sopimien periaatteiden mukaisesti.

HOPSin päivittäminen on erityisen tärkeää esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:
A. Opiskelijalla on muualla suoritettuja, lääketieteen tutkintoon hyväksiluettavia opintoja (erityisesti prekliininen vaihe)
B. Opiskelijan poissaolo on tiedossa etukäteen (esim. äitiys-vanhempainvapaa, kv-opiskelijavaihto, varusmiespalvelu/naisten vapaaehtoinen asepalvelus, sairausloma tms.)
C. Poissaolo ei ole tiedossa etukäteen (esim. pidempiaikainen äkillinen sairastuminen)
D. Opinnot eivät ole edenneet suunnitelman mukaisesti ja opiskelijalla on jäänyt kaksi (2) (tai enemmän) tenttiä rästiin vuosikurssin pakollisesta opetuksesta
E. Tutkintorakenneuudistus
F. Kyseessä on muu syy, jonka vuoksi tarvitaan opintojaksojen päällekkäisyyksien kartoittamista (esim. muualla suoritettuja, hyväksiluettavia kliinisiä lääketieteen opintoja; opinnot etenevät hitaasti; paljon puuttuvia suorituksia aikaisemmilta kursseilta).

A. Muualla suoritettuja lääketieteen opintoja
Jos lääketieteen opinto-oikeuden saaneella opiskelijalla on vähintään 20 opintopisteen edestä aiempia lääketieteeseen soveltuvia ja mahdollisesti hyväksiluettavia opintoja, on opiskelijalla halutessaan mahdollisuus anoa lääketieteen laitoksen johtajalta oikeutta tehdä ensimmäisen ja toisen vuoden opinnot yhdessä vuodessa. Anomukseen tarvitaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka tulee tehdä heti opintojen alettua viimeistään 10.9. mennessä. Opiskelija laatii suunnitelman opettajatuutorin ohjeistamana ja hyväksyttää sen lääketieteen laitoksen opintoasiainpäälliköllä.

B. Poissaolo tiedossa etukäteen (Esim. vaihtoon tai äitiyslomalle lähtijä)
Opiskelijalla tulee olla alustava suunnitelma poissaolon aiheuttamista vaikutuksista opintoihin etukäteen. HOPSin tärkein merkitys lääketieteen klinikkavaiheessa on suunnitella opiskelijalle alustavasti paluuta varten paikka ryhmäjakolistassa, koska monissa oppiaineissa ryhmien koko on rajattu. Lopullisesti opintojen etenemisaikataulu varmistuu vasta opiskelijan palattua.
Opintojen jatkumiseen paluun jälkeen vaikuttavat mm.:
• kynnykset (erityisesti LT3, LT4 ja LT6)
• mitä suoritettu ulkomailla
• ryhmiin sijoittelu (oppiaineet päättävät)
• huom! ko. vuosikurssin opetuksen kulku voi olla erilainen vuosittain
Lisätietoja vaihdosta jaetaan vuosittain järjestettävissä kv-infoissa (LT1, LT3/LT4)

C. Poissaolo ei tiedossa etukäteen
Jos opiskelija on sairauden tai muun ennalta aavistamattoman syyn takia poissa pidempään, hänen tulee ilmoittaa siitä kyseisen vuosikurssin HOPS-ohjaajalle tai kesken jääneen opintojakson opetuskoordinaattorille mahdollisimman pian.

Kun opiskelija tietää paluustaan hän ottaa yhteyttä siihen HOPS-ohjaajaan, jota paluu lähinnä koskee. Hän ohjaa opiskelijaa HOPSin tekemisessä, jos sitä ei ole tehty ja neuvoo asiassa eteenpäin. Toimintaohjeet ovat samat kuin vaihdosta palaavalla.

D. Jos opiskelijan opinnot eivät etene suunnitelman mukaisesti ja hänellä jää rästiin pakollista opetuksesta kaksi tenttiä (tai enemmän), on hänen otettava yhteyttä vuosikurssin HOPS-ohjaajaan mahdollisimman pian.

E. Tutkintorakenneuudistus
Opiskelijan poissaolon tai opintojen hitaamman etenemisen aikana voimaan tullut tutkintorakenneuudistus saattaa tuoda tarpeen opintojen suunnittelulle HOPSin avulla. Pääsääntöisesti opiskelijoita ohjeistetaan, tapauskohtaisesti harkiten, siirtymään uuteen tutkintorakenteeseen. Vanhan rakenteen mukaisia tenttejä pidetään tarjonnassa kahden – kolmen vuoden ajan opintojaksosta riippuen.

F. Muu syy, jonka vuoksi tarvitaan opintojaksojen päällekkäisyyksien kartoittamista
1. Opinnot etenevät kliinisessä vaiheessa hitaasti ja opiskelijalla on paljon puuttuvia suorituksia aikaisemmilta kursseilta.
2. Opiskelijalla on lääketieteen alan opintoja suoritettuna muissa yliopistoissa tai ulkomailla: yhteys lääketieteen koulutusohjelman opintoasiainpäällikköön Timo Kemppaiseen), joka ohjaa eteenpäin.

Opiskelijan velvollisuus on itse seurata opintojen etenemistä Pepin avulla ja ottaa yhteyttä prekliinisen vaiheen opettajatuutoreihin ja/tai kliinisen vaiheen HOPS-ohjaajaan / opetuskoordinaattoriin tai opintoasiainpäällikköön heti, huomattuaan, että opinnot eivät etene toivotulla tavalla. Yhdessä päivitetyn HOPSin avulla voi paremmin suunnitella opintojen saattamista ajan tasalle. Opiskelija ottaa yhteyttä siihen HOPS-ohjaajaan, jota opintojen vaihe lähinnä koskee.

Opiskelijan toimintaohje pähkinänkuoressa, kun poissaolo on tiedossa etukäteen
Ennen poissaoloa:
• Tee alustava suunnitelma opinnoistasi eli laadi HOPS
• Ilmoita vuosikurssisi HOPS-ohjaajalle lähtösi sähköpostilla hyvissä ajoin ja sovi tapaamisaika HOPS-ohjaajan kanssa ja käy henkilökohtaisesti hänen luonaan (varmista, että suunnitelmasi on mahdollista toteuttaa)
• Käy tarvittaessa henkilökohtaisesti ko. oppiaineiden opetuskoordinaattoreiden luona, huomaathan, että joissakin oppiaineissa on rajatut ryhmäkoot!
• Varmista kynnysten täyttyminen etukäteen
• Toimita HOPS sähköpostilla tai Pepin välityksellä HOPS-ohjaajalle

Poissaolosi aikana:
• Tiedota paluustasi hyvissä ajoin HOPS-ohjaajalle (esim. sähköpostilla myös ulkomailta)

Palattuasi opintojen pariin:
• Päivitä HOPS:si
• Ota yhteys HOPS-ohjaajaan
• Tarkistatte suunnitelman yhdessä ja tehkää tarvittavat täsmennykset.
• Lopulliset ryhmäsijoitukset tarvittaessa sovittava vielä henkilökohtaisesti ko. oppiaineiden opetuskoordinaattorin
Opintojen jatkumisessa paluun jälkeen on huomioitava, että vuosikurssien opetuksen kulku voi vaihdella vuosittain ja lukujärjestysten rakenne voi olla muuttunut palattuasi. Yleensä sijoitutaan kuitenkin ryhmiin hyvin – tämä edellyttää hyvää suunnittelua ja yhteistyötä.