Tarkenna hakuasi

Yliopistoon ilmoittautuminen lukuvuodelle 2024–2025 alkaa 1.6.2024

Lukuvuosi-ilmoittautuminen yliopiston kirjoilla oleville eli jatkaville opiskelijoille alkaa 1.6.2024 ja päättyy 15.9.2024. Ilmoittautumisvelvollisuus koskee sekä perustutkintoa että jatkotutkintoa suorittavia tutkinto-opiskelijoita. Tutkinto-opiskelijan tulee ilmoittautua lukuvuosittain yliopistoon läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautumisaikana. Lue ilmoittautumisohjeet sivulta Lukuvuosi-ilmoittautuminen (jatkavat opiskelijat).

Lukuvuosi-ilmoittautuminen tehdään Oili-ilmoittautumispalvelussa (linkki avautuu uudessa välilehdessä).

Erillisopiskelijoiden eli ei-tutkintoon johtavia opintoja suorittavien opiskelijoiden ei tarvitse ilmoittautua lukuvuosittain yliopistoon, heille ilmoittautuminen merkitään yliopiston toimesta. Näin ollen myöskään erikoislääkärin, erikoishammaslääkärin tai yleislääketieteen erityiskoulutusta suorittavien ei tarvitse tehdä lukuvuosi-ilmoittautumista.

Koulutuspalveluiden asiakaspalvelutiski Joensuussa on suljettu 29.5.2024

Keskiviikkona 29.5.2024 Koulutuspalveluiden asiakaspalvelun asiakaspalvelutiski Joensuussa on suljettu.

Asiakaspalvelutiski Kuopiossa sekä puhelinpalvelu ovat auki normaalisti. Voit olla asiakaspalveluun yhteydessä myös sähköpostitse.

Koulutuspalveluiden asiakaspalvelun normaaliaukioloajat ja yhteystiedot

Koulutuspalveluiden asiakaspalvelutiski on auki maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 10–13.

Käyntiosoite: Joensuussa Aurora A, 1. krs; Kuopiossa Canthia, 2. krs

Sähköpostiosoite: opiskelu@uef.fi (Huomaathan, että loma-aikoina vastausajat ovat tavallista pidemmät)

Puhelinnumero: 029 445 8900

Puhelinpalveluaika: maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 10–14

Hae lisäaikaa tutkinnon suorittamiseen 31.5.2024 mennessä

Nyt on hyvä hetki tarkistaa, onko sinulla tarvetta hakea lisäaikaa opintojesi suorittamiseen.

Mikäli opintoaikasi päättyy 31.7.2024 ja päätät hakea lisäaikaa, hakemus tulee jättää 31.5.2024 mennessä. Erillistä muistutusviestiä opintoajan päättymisestä ei lähetetä sinulle sähköpostiin.

Voit tarkistaa opintoaikasi Pepistä: peppi.uef.fi. Pepissä oikeassa yläkulmassa näet nimesi. Vie hiiri nimen kohdalle, ja klikkaa aukeavasta pudotusvalikosta Omat tiedot. Opiskelutiedot-välilehdellä näet, milloin opintoaikasi on päättymässä. Mikäli sinulla on useita opiskeluoikeuksia, sinun kannattaa tarkistaa kaikkien opiskeluoikeuksien voimassaoloaika.

Tietoa lisäajan hakemisesta tutkinnon suorittamiseen on Kamussa. Lisäajan hakemisen ohjeissa on myös linkki asiointipalveluun, jossa lisäaikaa haetaan. Huomaathan, että hakemukseen tarvitaan liitteitä. Täältä löydät lisäajan hakemisen ohjeet.

Mikäli tarvitset opintoihisi ohjausta, ota yhteyttä HOPS-ohjaajaasi. Täältä löydät HOPS-ohjaajien yhteystiedot.

Ida Kokkosen ja Walter William Hill’in apurahat haettavissa nyt!

Apuraha on suuruudeltaan 300 euroa kuukaudessa ja se myönnetään lukuvuoden ajalle (1.9.-31.5., yhteensä 9 kk). Apurahoja jaetaan lukuvuodelle 2024-2025 yhteensä 25 opiskelijalle ensimmäisen ylemmän korkeakoulututkinnon tai sellaisen alemman tutkinnon suorittamiseen, jonka suorittaneella ei ole oikeutta suorittaa ylempää korkeakoulututkintoa. Apuraha on tarkoitettu mahdollistamaan kokopäiväinen opiskelu, jotta apurahan saajan ei tarvitsisi käydä ansiotyössä apurahakauden aikana. Lahjoittajan tahdon mukaisesti apurahan saaneen opiskelijan toivotaan valmistumisen jälkeen muistavan rahastoa lahjoituksen muodossa, jotta rahaston jatko tulevaisuudessakin on turvattu.

Lahjoituksen ehtojen mukaisesti apuraha on tarkoitettu ensisijaisesti Pohjois-Savon maakunnan ja toissijaisesti Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella syntyneille ja asuville, vähävaraisille, Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille. Mikäli em. hakijoita ei ole riittävästi, apuraha voidaan myös myöntää muualla Suomessa syntyneille ja asuville Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille. Ainoastaan Suomen kansalaiset ja maassa vakinaisesti asuvat voivat hakea apurahaa. Apuraha on tarkoitettu opintojen loppuun saattamiseen, joten tutkinnosta saa enintään puuttua yhden lukuvuoden (enintään 60 op) verran opintoja. Apurahaa ei voi käyttää vaihto-opiskeluun. Lahjoittajat ovat toivoneet myös, että apurahaa myönnettäessä otettaisiin huomioon hakijan opintomenestys sekä yhteiskunnallinen aktiivisuus, kuten esimerkiksi osallistuminen opiskelijajärjestöjen toimintaan.

Mikäli kriteerit täyttäviä ja samantasoisia hakijoita on enemmän kuin tarjolla olevia apurahoja, apurahan saajat arvotaan. Apurahan saaja on velvollinen toimittamaan selvityksen opinnoistaan apurahakauden jälkeen (31.7.mennessä).

Apurahan myöntämisen kriteerit tiivistetysti:

 • hakijan on oltava vähävarainen Itä-Suomen yliopiston opiskelija
 • tutkinnosta saa puuttua enintään 60 opintopistettä
 • hakijan tulee olla Suomen kansalainen ja Suomessa vakituisesti asuva
 • etusijalle asetetaan Pohjois-Savosta kotoisin olevat ja tällä hetkellä asuvat hakijat, seuraavaksi huomioidaan Varsinais-Suomesta tai Satakunnan alueelta kotoisin olevat ja tällä hetkellä asuvat hakijat. Mikäli edellä mainituilta paikkakunnilta ei ole riittävästi kriteerit täyttäviä hakijoita, apuraha voidaan myöntää muualta Suomesta kotoisin oleville tai muualla Suomessa asuville hakijoille
 • apuraha myönnetään ensimmäisen ylemmän korkeakoulututkinnon tai sellaisen alemman korkeakoulututkinnon, jonka suorittaneella ei ole oikeutta suorittaa ylempää korkeakoulututkintoa, loppuunsaattamiseen
  • päättyviä alempia ja ylempiä tutkintoja ovat: farmaseutin tutkinto, varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto, maisterin tutkinto, proviisorin tutkinto, hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto ja lääketieteen lisensiaatin tutkinto
  • apurahaa ei voi saada vaihto-opiskeluun
 • apurahaa myönnettäessä huomioidaan hakijan opintomenestys sekä yhteiskunnallinen aktiivisuus
 • mikäli kriteerit täyttäviä ja tasavertaisia hakijoita on enemmän kuin 25, apurahan saajat arvotaan

Hakeminen

Hakulomake täytetään webropolissa. Linkki lomakkeelle: https://link.webropolsurveys.com/S/61CAB51410CD4B7F. Hae viimeistään maanantaihin 20.5.2024 mennessä!

Henkilötietojen keräämisessä noudatetaan Itä-Suomen yliopiston tietosuojaohjeita.

Hakijoille ilmoitetaan apurahapäätöksestä henkilökohtaisesti kesäkuun 2024 aikana.

Lisätietoja antaa:
Outi Suorsa
Ida Kokkosen ja Walter William Hill’in rahaston toimikunnan sihteeri
Koulutuspalvelut
Joensuun kampus
puh. 050 375 2155
sähköposti: outi.suorsa (at)uef.fi

Kutsu ­opiskelijoille oppimisanalytiikan työpajaan

Hei Itä-Suomen yliopiston opiskelija! Kutsumme sinut osallistumaan työpajaan, jossa kartoitamme opiskelijoiden haasteita ja tarpeita UEF eLearn Moodle -oppimisympäristöön liittyen.

Kartoituksen taustalla on yliopiston aloittama selvitystyö oppimisanalytiikan ratkaisuista ja siitä, olisiko näillä ratkaisuilla ja työkaluilla mahdollista helpottaa opiskelijoiden kohtaamia oppimisen haasteita.

Etsimme 5–10 vapaaehtoista opiskelijaa osallistumaan noin 2,5 tunnin mittaiseen Teams-työpajaan, jossa avaamme oppimisanalytiikan käsitettä ja keskustelemme digitaalisiin oppimisympäristöihin, ja etenkin Moodle-ympäristöihin liittyvistä haasteista, tarpeista ja toiveista opiskelijan näkökulmasta. Työpajassa pääset pohtimaan muun muassa, minkälaisia haasteita tai tarpeita olet huomannut seuraaviin aiheisiin liittyen:

 • Ajanhallinta ja oma eteneminen
 • Arvioinnit ja palaute
 • Ohjaus, vuorovaikutus ja oppimisen tuki
 • Hyvinvointi

Kiinnostuitko?

Työpaja järjestetään toukokuussa. Äänestä sinulle sopivia ajankohtia tämän linkin kautta. Toivomme vastauksia 9.5 mennessä. 

Työpaja toteutetaan ajankohtana, johon saamme eniten ilmoittautujia (kuitenkin max 10 hlö). Teams-kutsu lähetetään osallistujille sähköpostilla, kun ajankohta on lukittu.

Oppimisanalytiikka – mistä on kyse?

Lyhyesti muotoiltuna, digitaalisissa ympäristöissä toimivista käyttäjistä kertyy paljon tietoa.

Oppimisanalytiikan työkalujen avulla näitä tietoja voidaan kerätä ja esittää käyttäjälle visuaalisessa muodossa ja siten helpottaa esimerkiksi tehtävien aikataulun seuraamista, omien suoritusten ja arviointien seurantaa, tai omia työskentelytapoja.

Vastaavasti opettajat voivat analytiikan työkalujen avulla esimerkiksi kehittää oppimateriaalejaan ja tunnistaa paremmin opintojakson tehtäviä ja vaiheita, joissa opiskelijat kaipaavat enemmän tukea.

Lisätietoja:

Anna Raappana, IT-asiantuntija, digitaaliset oppimisympäristöt, anna.raappana@uef.fi 

Hanna Koistinen, suunnittelija, koulutuspalvelut, hanna.koistinen@uef.fi

Alkuohjauskysely 2023: Orientaatio tavoittaa uudet opiskelijat hyvin ja tuutorointi koetaan erittäin myönteisesti

Itä-Suomen yliopiston uusien opiskelijoiden orientaatiomateriaalit ja -päivät vaikuttavat palvelevan hyvin opiskelijoiden tarpeita. Lisäksi uudet opiskelijat kokevat tuutoroinnin erittäin tärkeäksi avuksi opintojen aloitusvaiheessa. Nämä havainnot käyvät ilmi vuoden 2023 alkuohjauskyselystä.

Alkuohjauskysely kartoittaa Itä-Suomen yliopiston opiskelijoiden opintojen käynnistymistä. Kysely auttaa kehittämään uusien opiskelijoiden orientaatiota, tuutorointia ja alkuohjausta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Lisäksi kysely tuottaa tietoa uusien opiskelijoiden mielestä opintojen alun tärkeimmistä palveluista ja niiden kehittämisestä.

Koulutuspalvelut toteutti alkuohjauskyselyn ensimmäisen vuoden suomenkielisten kandidaatti- ja maisterivaiheen opiskelijoille 27.10.–12.11.2023. Kysely keräsi lähes 800 vastausta. Vastaajia oli yhtä paljon Joensuun ja Kuopion kampuksilta. Heistä suurin osa (58 %) oli muuttanut yliopistopaikkakunnalle opintojen aloittamisen vuoksi.

Perhe, ystävät ja tuutorit tukena opintojen aloituksessa

Alkuohjauskyselyn tulosten mukaan ennakko-orientaatiomateriaali tavoittaa uudet opiskelijat hyvin, ja se koetaan merkitykselliseksi. Erityisesti uudet opiskelijat kokevat hyötyvänsä Smart Start -oppaista, Digistartista ja muusta uuden opiskelijan verkkomateriaalista Kamu-verkkopalvelussa.

Keskeisimmistä opiskelijoille suunnatuista palveluista saadaan riittävästi tietoa. Lisäksi orientaatiopäivät jakavat opiskelijoille tärkeää tietoa opintojen aloituksen tueksi ja antavat kokemuksen siitä, että uudet opiskelijat ovat tervetulleita kampuksille. Opiskelijat toivovat, että opiskeluhyvinvoinnin kysymyksiin kiinnitetään huomiota heti opintojen alussa.

Vertaistuutorointi saa uusilta opiskelijoilta hyvin paljon kiitosta. Tuutorointi koetaan toimivaksi ja informatiiviseksi sekä tuutorit aktiivisiksi ja auttavaisiksi. Tuutorointia toivotaan palautteessa myös enemmän.

Uudet opiskelijat kokevat alkuohjauskyselyn tulosten mukaan oman perheen ja yliopiston ulkopuolisten ystävien tuen hyvin merkittäväksi opintojen alussa. Tukea uuden elämänvaiheen aloitukseen saadaan myös opiskelukavereilta ja vertaistuutoreilta. Vastausten perusteella vaikuttaa, että tukea opintojen alkuun on riittävästi saatavilla.

Enemmän aikaa tutustumiselle ja kohdennetumpaa orientaatiota

Alkuohjauskyselyn tuloksista erottuu myös useita tärkeitä kehittämiskohteita ja -toimia opintojen aloittamisen ohjaukseen.

Esimerkiksi orientaatiopäivät koettiin kuormittavina, kun tarjolla oli runsaasti tietoa kovin nopeasti. Lisäksi uuden opiskelijan yleisissä infoissa syksyllä 2023 Zoom-huoneiden kapasiteetti osoittautui riittämättömäksi, minkä vuoksi kaikki halukkaat eivät päässeet ensimmäisiin infoihin. Ensi syksyksi infoja varten on tilattu suurempi Zoom-huone. Lisäksi infojen tallenteiden toivottiin olevan saatavilla pidempään, mikä vaatisi tallenteiden tekstittämisen saavutettavuusvaatimusten mukaisesti.

Yleisenä huomiota uudet opiskelijat toivoivat lisää aikaa tutustumiselle toisiinsa. Lisäksi aiempia opintoja tehneille ja suoraan maisteriopintoja aloittaville opiskelijoille toivottiin kohdennetumpaa ja omaa ohjelmaa ja eri elämäntilanteiden huomiointia opintojen aloituksessa. Yleisemminkin tuutoriryhmien toivottiin kokoavan yhteen samanlaista lähtökohdista tulevia opiskelijoita.

Opintojen alkuvaiheeseen kaivattiin lisäksi tietoa opinnoista ja niiden toteutuksesta. Erityisesti uudet opiskelijat toivoivat HOPSin tekoon ja opintoihin ilmoittautumiseen lisää apua ja selkeytystä.

Uusien opiskelijoiden viestinnässä on edelleen tärkeä yhteinen vastuu ja prosessin kehittäminen, jotta opintojen aloittaminen olisi jokaiselle opiskelijalle mahdollisimman hyvä sekä antaisi pohjan hyvälle jatkolle ja opintoihin kiinnittymiselle. Alkuohjauskyselyn tulokset antavat arvokasta tietoa kehitystyön jatkamiselle, ja koulutuspalvelut kiittää jokaista kyselyyn vastannutta uutta opiskelijaa.

Lisätietoja:

Outi Tikkanen, amanuenssi, koulutuspalvelut, outi.tikkanen@uef.fi

Gradutallin ilmoittautuminen menossa – auki 11.1.2024 saakka!

Tekemistä vaille valmis? Kaipaatko tukea pitkittyneeseen tai kesken jääneeseen graduprosessiin?

Gradutalli käynnistyy kevätlukukaudella molemmilla kampuksilla. Gradutalli on tarkoitettu opiskelijoille, joiden gradu on ollut kesken kaksi vuotta tai kauemmin. Tapaamisia on tammikuun lopusta toukokuulle 2024 noin kerran kuukaudessa etäyhteydellä, yleensä perjantai-iltapäivisin ja lauantaisin:

JOENSUUN KAMPUS alkaa pe 26.1. ja päättyy pe 3.5.2024
KUOPION KAMPUS alkaa pe 19.1. ja päättyy pe 24.5.2024

Yhteisten kokoontumisten lomassa on itsenäisen työskentelyn jaksoja.
Gradutallin ohjaajina toimivat vanhempi yliopistonlehtori Kati Kasanen ja yliopistonlehtori Minna Ruokonen Joensuun kampuksella sekä yliopistonlehtori Tarja Välimäki ja opintopsykologi Katri Ruth Kuopion kampuksella.

Hae mukaan – valitse joko Joensuun tai Kuopion kampus:
Hakulomake Joensuun kampuksen gradutalliin (tarkka aikataulu hakulomakkeella)
Hakulomake Kuopion kampuksen gradutalliin (tarkka aikataulu hakulomakkeella)

Haku päättyy torstaina 11.1.2024 klo 15:00!