Tukea hyvinvointiin ja opiskeluun kesäaikana

YTHS palvelee tutkinto-opiskelijoita kesäaikana normaalisti.

Ohjaamot palvelevat yli 70 paikkakunnalla ympäri Suomen, tarjoten monipuolista tukea opiskeluun, työnhakuun sekä hyvinvointiin alle 30-vuotiaille. Ohjaamoon voit kävellä ilman ajanvarausta, ja kaikki asiasi pyritään hoitamaan kerralla eteenpäin. Löydät lähimmän Ohjaamosi yhteystiedot täältä.

Etsivät nuorisotyöntekijät antavat monenlaista tukea kaikille alle 30-vuotiaille, olipa kyseessä arkiset askareet, haasteet opiskelussa, mielenterveys tai yksinäisyys. Joensuun etsivät nuorisotyöntekijät löydät täältä ja Kuopion täältä.

Työllistymiseen, ammatinvalintaan ja urapohdintoihin ylipäätään saa maksutonta tukea TE-toimistojen psykologeilta.

HelsinkiMissio tarjoaa maksutonta tukea korkeakouluopiskelijoiden kokemaan yksinäisyyteen. Saat jutella luottamuksellisesti ammattilaisen kanssa 5 kertaa ja saada tutkimusperustaista apua yksinäisyyteen. Varaa aika täältä.

Muita auttavia tahoja sekä tukea kriisitilanteisiin löydät täältä.

Takaisin opintoihin -ryhmä syksyllä 2022

Onko opinnoissasi ollut taukoa, ehkä pidempäänkin? Tule mukaan opintopsykologien ohjaamaan vertaisryhmään, josta saat tukea opintoihin kiinni pääsemiseen. Ryhmä kokoontuu alkusyksystä
alkukevääseen, aluksi viikoittain ja sitten hieman harvemmin. Ryhmä on UEFin perustutkinto-opiskelijoille, jotka ilmoittautuvat läsnäolevaksi lukuvuodelle 2022-2023.

Ryhmässä opiskellaan yhdessä, etsitään Sinulle sopivia tapoja rytmittää opiskeluarkeasi ja suunnitella opintojasi sekä opitaan keinoja huolehtia omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Ryhmät toteutetaan lähitoteutuksena molemmilla kampuksilla, ja ensimmäinen tapaaminen on elokuun lopulla.

Lisätietoa ryhmästä saat opintopsykologeilta: opintopsykologi-joensuu@uef.fi tai opintopsykologi-kuopio@uef.fi. Hae ryhmään tällä lomakkeella viimeistään 23.8.2022, niin opintopsykologi on Sinuun yhteydessä ja keskustellaan, voisiko tämä ryhmä olla Sinulle sopiva lisäapu opintoihin palaamisessa.

Opintopsykologin neuvontaa kesäkuussa

Onko vielä kesäkuussa opiskeluhommia rästissä? Onko kesällä tarkoitus tehdä opinnäytetyötä tai kenties kesäkursseja? Kaipaatko opintoihin opintopsykologin ohjausta? Kesäkuun ajan on mahdollista keskustella mistä tahansa ajankohtaisesta huolesta opintopsykologiharjoittelijamme Katjan kanssa. Laita ajanvarauspyyntö tekstiviestillä numeroon +358 50 575 9687.

Lisätietoa UEFin opintopsykologien antamasta tuesta löydät täältä.

Tarkennus sähköisen tutkintotodistuksen käyttöönottoon: paperisen tutkintotodistuksen saa jatkossakin

Yliopisto tiedotti sähköisen tutkintotodistuksen käyttöönotosta (tiedote 26.4.). Muutos on saanut osakseen paljon palautetta, jonka perusteella paperinen tutkintotodistus koetaan edelleen tärkeäksi valmistumisen merkiksi. Tämän vuoksi päätöstä tarkennetaan siten, että paperisen tutkintotodistuksen saa jatkossakin. 

Sähköisen tutkintotodistuksen visuaalinen ulkoasu vastaa tämänhetkistä paperista tutkintotodistusta. Sähköinen tutkintotodistus on 1.8.2022 alkaen virallinen tutkintotodistus, jonka saa halutessaan todistuspaperilla ja kansiossa nykymuotoisena. Paperinen tutkintotodistus on kopio virallisesta todistuksesta. Yliopisto ei peri maksua paperisesta tutkintotodistuksesta.

Yliopisto haluaa juhlistaa opiskelijoiden valmistumista jatkossa muutoinkin. Kunnioitamme akateemisia perinteitä ja suunnittelemme uusia tapoja valmistumisen juhlistamiseen. Näistä tiedotamme myöhemmin lisää.

Olemme koonneet alle vastauksia kysymyksiin ja huolenaiheisiin, joita on esitetty Yammer-kommenteissa.

Onko sähköisen tutkintotodistuksen tiedosto käyttökelpoinen vuosien päästä? 

Yliopisto on saanut sähköisen tutkintotodistuksen tekniseltä toimittajalta vastauksen: sähköinen tutkintotodistus allekirjoitetaan käyttäen PAdES-LTA-standardia, joka tarkoittaa, että todistus on tarkistettavissa oikeaksi myös pitkään sen jälkeen, kun varmenne, jolla se on allekirjoitettu, on päättynyt. LTA:lla tavoitellaan pitkäikäisintä säilytysaikaa, joka on vain mahdollista sähköiselle allekirjoitukselle. 

Miten sähköisen tutkintotodistuksen lähettämisen tietoturva on varmistettu? 

Sähköistä tutkintotodistusta ei lähetetä valmistuneelle sähköpostitse, vaan valmistunut saa ilmoituksen sähköpostiin siitä, milloin todistus on haettavissa Peppi-järjestelmästä. Paperinen tutkintotodistus postitetaan pyydettäessä entiseen tapaan.

Onko sähköisessä tutkintotodistuksessa mahdollisuus, että tieto häviää? 

Valmistumistietoa säilytetään yliopiston ja valtakunnallisissa rekistereissä. Sähköinen tutkintotodistus säilytetään pysyvästi yliopiston tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti yliopiston diaarissa. Jos opiskelija hävittää tutkintotodistuksen, hänellä on mahdollisuus pyytää yliopistolta uutta tutkintotodistusta. Sähköinen säilytysmuoto on linjassa kansallisen tiedonhallintaa ja arkistointia ohjaavan norminannon kanssa. Opiskelija voi säilyttää sähköistä todistusta useammassa paikassa.

Miten sähköinen tutkintotodistus tunnetaan maailmalla, ja voidaanko se vastaanottaa kaikkialla?

Tutkintotodistuksia on erilaisia kansainvälisesti, ja tämä pätee sekä paperisiin että sähköisiin tutkintotodistuksiin. Pdf-tiedostomuoto on yleisesti tunnettu ja käytetty kansainvälisesti. Paperinen kopio on mahdollista lähettää jatkossakin.

Voiko englanninkielisessä tutkintotodistuksessa olla maininta “official translation”?

Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi (yliopistolaki 558/2009 11 §). Tutkintotodistus annetaan yliopiston yliopistolain mukaisella kielellä. Englanninkielinen tutkintotodistus on käännös suomenkielisestä tutkintotodistuksesta. Englanninkielisessä käännöksessä ei ole kyseessä käännös, jonka on tehnyt auktorisoitu kääntäjä (laki auktorisoiduista kääntäjistä 1231/2007). Tästä syystä “official translation” -käsitettä ei käytetä todistuksen englanninkielisestä käännöksestä.

Miksi ja miten päätös on valmisteltu?

Sähköisen tutkintotodistuksen käyttöönoton tavoitteena on ollut palvelun parantaminen, nopeuttaminen ja tiedon varmentaminen opiskelijan näkökulmasta. Jo vuosia käytössä olleet sähköiset opintorekisteriotteet ja opiskelutodistukset ovat saaneet hyvää palautetta opiskelijoilta. Sähköiset palvelut ovat sujuvoittaneet opiskelijan arkea, ja ne ovat laajasti hyväksytyt viranomaisyhteyksissä myös kansainvälisesti. Sähköinen tutkintotodistus on luontevaa jatkoa tälle kehitykselle.

Sähköisen tutkintotodistuksen valmistelu on ollut pitkäaikainen prosessi, ja sitä on valmisteltu yliopistopalveluissa. Sähköistä tutkintotodistusta esiteltiin 16.3.2022 yliopiston johtoryhmässä, ja päätös sähköiseen tutkintotodistukseen siirtymisestä tehtiin johtoryhmässä. Opiskelijoiden edustajana on kuultu ylioppilaskuntaa. Palautteen perusteella opiskelijoiden ja akateemisen henkilökunnan kuuleminen olisi tullut olla laajempaa.

Apurahakuulutus: Ida Kokkosen ja Walter William Hillin rahasto

Itä-Suomen yliopisto julistaa hakuun Ida Kokkosen ja Walter William Hillin rahaston apurahan. Apuraha on suuruudeltaan 300 euroa kuukaudessa ja se myönnetään lukuvuodeksi (1.9.2022-31.5.2023, yhteensä 9 kk). Apurahoja jaetaan lukuvuodelle 2022-2023 yhteensä 20 opiskelijalle ensimmäisen ylemmän korkeakoulututkinnon tai sellaisen alemman tutkinnon suorittamiseen, jonka suorittaneella ei ole oikeutta suorittaa ylempää korkeakoulututkintoa. Apuraha on tarkoitettu mahdollistamaan kokopäiväinen opiskelu, jotta apurahan saajan ei tarvitsisi käydä ansiotyössä apurahakauden aikana. Lahjoittajan tahdon mukaisesti apurahan saaneen opiskelijan toivotaan valmistumisen jälkeen muistavan rahastoa lahjoituksen muodossa, jotta rahaston jatko tulevaisuudessakin on turvattu.

Lahjoituksen ehtojen mukaisesti apuraha on tarkoitettu ensisijaisesti Pohjois-Savon maakunnan ja toissijaisesti Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella syntyneille ja asuville vähävaraisille Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille. Mikäli em. hakijoita ei ole riittävästi, apuraha voidaan myös myöntää muualla Suomessa syntyneille ja asuville Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille. Ainoastaan Suomen kansalaiset ja maassa vakinaisesti asuvat voivat hakea apurahaa. Apuraha on tarkoitettu opintojen loppuun saattamiseen, joten tutkinnosta saa enintään puuttua yhden lukuvuoden (enintään 60 op) verran opintoja. Lahjoittajat ovat toivoneet myös, että apurahaa myönnettäessä otettaisiin huomioon hakijan opintomenestys sekä yhteiskunnallinen aktiivisuus, kuten osallistuminen opiskelijajärjestöjen toimintaan.

Mikäli kriteerit täyttäviä ja samantasoisia hakijoita on enemmän kuin tarjolla olevia apurahoja, apurahan saajat arvotaan. Apurahan saaja on velvollinen toimittamaan selvityksen opinnoistaan apurahakauden jälkeen (31.7.mennessä).

Apurahan myöntämisen kriteerit tiivistetysti:

 • hakijan on oltava vähävarainen Itä-Suomen yliopiston opiskelija
 • hakijan tulee olla Suomen kansalainen ja Suomessa vakituisesti asuva
 • apuraha on tarkoitettu kokopäiväiseen opiskeluun
 • etusijalle asetetaan Pohjois-Savosta kotoisin olevat ja tällä hetkellä asuvat hakijat, seuraavaksi huomioidaan Varsinais-Suomesta tai Satakunnan alueelta kotoisin olevat ja tällä hetkellä asuvat hakijat ja mikäli edellä mainituilta paikkakunnilta ei ole riittävästi kriteerit täyttäviä hakijoita, apuraha voidaan myöntää muualta Suomesta kotoisin oleville ja muualla Suomessa asuville hakijoille
 • apuraha myönnetään ensimmäisen ylemmän korkeakoulututkinnon tai sellaisen alemman korkeakoulututkinnon, jonka suorittaneella ei ole oikeutta suorittaa ylempää korkeakoulututkintoa, loppuunsaattamiseen
 • päättyviä alempia ja ylempiä tutkintoja ovat: farmaseutin tutkinto, varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto, maisterin tutkinto, proviisorin tutkinto, hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto ja lääketieteen lisensiaatin tutkinto
 • tutkinnosta saa puuttua eniten 60 opintopistettä
 • apurahaa myönnettäessä huomioidaan hakijan opintomenestys sekä yhteiskunnallinen aktiivisuus
 • mikäli kriteerit täyttäviä ja tasavertaisia hakijoita on enemmän kuin 20, apurahan saajat arvotaan
 • apurahan saaja on velvollinen raportoimaan opintojensa edistymisestä apurahakauden jälkeen
 • apurahan saajan toivotaan muistavan rahastoa lahjoituksen muodossa valmistumisensa jälkeen

Hakeminen

Apurahan hakijan tulee täyttää hakemus Werbropolissa viimeistään 29.4.2022 mennessä. Linkki lomakkeelle: https://link.webropolsurveys.com/S/F7443EB2A2FA877E

Hakijoille ilmoitetaan apurahan saamisesta tai saamatta jäämisestä henkilökohtaisesti viimeistään kesäkuussa 2022.

Lisätietoja antaa:

Outi Suorsa
Ida Kokkosen ja Walter William Hill’in rahaston toimikunnan sihteeri
Opintopalvelut
Joensuun kampus
puh. 050 375 2155
sähköposti: outi.suorsa (at)uef.fi

Hellitä otetta – ryhmä käynnistyy Joensuussa taas 16.3.2022

Tunnistatko itsessäsi liiallista vaativuutta itseäsi kohtaan? Onko hommiin tarttuminen vaikeaa, kun rima on niin korkealla? Kaipaisitko mahdollisuutta pohtia näitä teemoja turvallisessa ympäristössä ja saada vertaistukea? Sitten tämä ryhmä on Sinulle! Ryhmässä pohdiskellaan yhdessä myös mm. seuraavia teemoja:

 • mitä perfektionismi on ja miten sen kanssa voisi tulla paremmin toimeen
 • miten elää omien arvojen mukaista arkea
 • mitä hyötyä itsemyötätunnosta on hyvinvoinnille ja opintomenestykselle
 • kuinka saada enemmän aikaan mutta kokea vähemmän paineita.

Ryhmä toteutetaan lähitoteutuksena Joensuussa. 12 osallistujaa mahtuu mukaan. Ryhmää vetää opintopsykologi Marinia Sorjonen-Ward. Kysy lisää sähköpostilla: marinia.sorjonen-ward@uef.fi. Ryhmä toteutuu 16.3. – 20.4.2022 keskiviikkoisin klo 13-15. Tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille myöhemmin. Ilmoittautumislomake.

Opiskelijoiden ja henkilökunnan kuntotestaukset Joensuussa

SYKETTÄ Joensuu järjestää perinteiset kuntotestaukset Itä-Suomen yliopiston ja Karelia-ammatikorkeakoulun opiskelijoille ja henkilökunnalle tiistaina 15.3.2022 klo 15-17 Joensuu Areenalla. Testauspäivään voivat ilmoittautua sekä opiskelijat että henkilökunnan jäsenet.

Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen osallistujilla on mahdollisuus suorittaa joko 2 km:n UKK-kävelytesti tai Cooperin testi. Pyrimme välttämään lähikontaktia ja säilyttämään turvavälit, joten tänäkään keväänä ei suoriteta lihaskunto- ja liikkuvuustestejä. Kävelytesti ja Cooperin testi mittaavat hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa.

Ryhmäkoko on 30 osallistujaa. Kuntotesteihin osallistuminen ei vaadi SYKETTÄ-tarraa. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoitathan ilmoittautumisen yhteydessä ikäsi ja haluatko suorittaa kävelytestin vai Cooperin testin. Ilmoittautumiset perjantaihin 4.3.2022 mennessä.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
liikuntasuunnittelija@pokapoka.fi

Puolustusvoimat ja viranomaiset harjoittelevat yhdessä Pohjois-Karjalassa 26.2.–5.3. – Harjoitus on osa normaalia viranomaisyhteistyötä

Joensuussa ja myös muualla Suomessa näkyy viikonlopusta alkaen Puolustusvoimien ja alueen viranomaisten yhteinen paikallispuolustusharjoitus. Joensuussa harjoitus toteutetaan aina kahden vuoden välein. Harjoitus ei liity turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen, vaan on osa normaalia viranomaisten yhteistoimintaa. Suomen valtiojohto on tuonut esille, ettei Suomeen kohdistu nyt sotilaallista uhkaa.

Pohjois-Karjalassa harjoitellaan 26.2.–5.3. välisenä aikana Joensuun, Liperin, Juuan, Tohmajärven ja Kiteen alueilla.

Joensuun katukuvassa tulee näkymään sotilaita ja sotilasajoneuvoja normaalia enemmän perjantaihin 4.3. saakka. Harjoitukseen osallistuu noin 340 henkilöä puolustusvoimista ja noin 40 ajoneuvoa. Yksittäisissä harjoituskohteissa voidaan käyttää sivullisille vaarattomia, mutta melua aiheuttavia paukkupatruunoita.  Harjoitukseen liittyy lentotoimintaa keskiviikkona 2.3.

Harjoituksiin osallistuu varusmiehiä, reserviläisiä ja Puolustusvoimien henkilökuntaa sekä useita eri viranomaisia. Myös Joensuun kaupunki osallistuu harjoitukseen. Joensuun kaupunki on suunnitellut omiin tarpeisiinsa sopivan harjoituspäivän, jonka tarkoituksena on parantaa hallinnon yleisiä toimintavalmiuksia erilaisissa häiriötilanteissa.

Harjoituksen aikana päivystää numero 0299 451 964 mahdollisia kaupunkilaisten yhteydenottoja varten.

Lisätietoja harjoituksesta Puolustusvoimien sivuilla:

https://maavoimat.fi/-/paikallispuolustusharjoituksilla-valmiutta-hairiotilanteisiin

https://maavoimat.fi/-/viranomaiset-harjoittelevat-paikallispuolustusta-pohjois-karjalassa

Hellitä otetta – ryhmä käynnistyy Joensuussa taas 16.3.2022

Tunnistatko itsessäsi liiallista vaativuutta itseäsi kohtaan? Onko hommiin tarttuminen vaikeaa, kun rima on niin korkealla? Kaipaisitko mahdollisuutta pohtia näitä teemoja turvallisessa ympäristössä ja saada vertaistukea? Sitten tämä ryhmä on Sinulle! Ryhmässä pohdiskellaan yhdessä myös mm. seuraavia teemoja:

 • Mitä perfektionismi on ja miten sen kanssa voisi tulla paremmin toimeen?
 • Miten elää omien arvojen mukaista arkea?
 • Mitä hyötyä itsemyötätunnosta on hyvinvoinnille ja opintomenestykselle?
 • Kuinka saada enemmän aikaan mutta kokea vähemmän paineita?

Ryhmä toteutetaan lähitoteutuksena Joensuussa. 12 osallistujaa mahtuu mukaan. Ryhmää vetää opintopsykologi Marinia Sorjonen-Ward. Kysy lisää sähköpostilla: marinia.sorjonen-ward@uef.fi

Ryhmä toteutuu 16.3.-20.4.2022 keskiviikkoisin klo 14-16. Tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille myöhemmin. Ilmoittautumislomake.