Tukea hyvinvointiin ja opiskeluun kesäaikana

YTHS palvelee tutkinto-opiskelijoita kesäaikana normaalisti.

Ohjaamot palvelevat yli 70 paikkakunnalla ympäri Suomen, tarjoten monipuolista tukea opiskeluun, työnhakuun sekä hyvinvointiin alle 30-vuotiaille. Ohjaamoon voit kävellä ilman ajanvarausta, ja kaikki asiasi pyritään hoitamaan kerralla eteenpäin. Löydät lähimmän Ohjaamosi yhteystiedot täältä.

Etsivät nuorisotyöntekijät antavat monenlaista tukea kaikille alle 30-vuotiaille, olipa kyseessä arkiset askareet, haasteet opiskelussa, mielenterveys tai yksinäisyys. Joensuun etsivät nuorisotyöntekijät löydät täältä ja Kuopion täältä.

Työllistymiseen, ammatinvalintaan ja urapohdintoihin ylipäätään saa maksutonta tukea TE-toimistojen psykologeilta.

HelsinkiMissio tarjoaa maksutonta tukea korkeakouluopiskelijoiden kokemaan yksinäisyyteen. Saat jutella luottamuksellisesti ammattilaisen kanssa 5 kertaa ja saada tutkimusperustaista apua yksinäisyyteen. Varaa aika täältä.

Muita auttavia tahoja sekä tukea kriisitilanteisiin löydät täältä.

Takaisin opintoihin -ryhmä syksyllä 2022

Onko opinnoissasi ollut taukoa, ehkä pidempäänkin? Tule mukaan opintopsykologien ohjaamaan vertaisryhmään, josta saat tukea opintoihin kiinni pääsemiseen. Ryhmä kokoontuu alkusyksystä
alkukevääseen, aluksi viikoittain ja sitten hieman harvemmin. Ryhmä on UEFin perustutkinto-opiskelijoille, jotka ilmoittautuvat läsnäolevaksi lukuvuodelle 2022-2023.

Ryhmässä opiskellaan yhdessä, etsitään Sinulle sopivia tapoja rytmittää opiskeluarkeasi ja suunnitella opintojasi sekä opitaan keinoja huolehtia omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Ryhmät toteutetaan lähitoteutuksena molemmilla kampuksilla, ja ensimmäinen tapaaminen on elokuun lopulla.

Lisätietoa ryhmästä saat opintopsykologeilta: opintopsykologi-joensuu@uef.fi tai opintopsykologi-kuopio@uef.fi. Hae ryhmään tällä lomakkeella viimeistään 23.8.2022, niin opintopsykologi on Sinuun yhteydessä ja keskustellaan, voisiko tämä ryhmä olla Sinulle sopiva lisäapu opintoihin palaamisessa.

Opintopsykologin neuvontaa kesäkuussa

Onko vielä kesäkuussa opiskeluhommia rästissä? Onko kesällä tarkoitus tehdä opinnäytetyötä tai kenties kesäkursseja? Kaipaatko opintoihin opintopsykologin ohjausta? Kesäkuun ajan on mahdollista keskustella mistä tahansa ajankohtaisesta huolesta opintopsykologiharjoittelijamme Katjan kanssa. Laita ajanvarauspyyntö tekstiviestillä numeroon +358 50 575 9687.

Lisätietoa UEFin opintopsykologien antamasta tuesta löydät täältä.

Tarkennus sähköisen tutkintotodistuksen käyttöönottoon: paperisen tutkintotodistuksen saa jatkossakin

Yliopisto tiedotti sähköisen tutkintotodistuksen käyttöönotosta (tiedote 26.4.). Muutos on saanut osakseen paljon palautetta, jonka perusteella paperinen tutkintotodistus koetaan edelleen tärkeäksi valmistumisen merkiksi. Tämän vuoksi päätöstä tarkennetaan siten, että paperisen tutkintotodistuksen saa jatkossakin. 

Sähköisen tutkintotodistuksen visuaalinen ulkoasu vastaa tämänhetkistä paperista tutkintotodistusta. Sähköinen tutkintotodistus on 1.8.2022 alkaen virallinen tutkintotodistus, jonka saa halutessaan todistuspaperilla ja kansiossa nykymuotoisena. Paperinen tutkintotodistus on kopio virallisesta todistuksesta. Yliopisto ei peri maksua paperisesta tutkintotodistuksesta.

Yliopisto haluaa juhlistaa opiskelijoiden valmistumista jatkossa muutoinkin. Kunnioitamme akateemisia perinteitä ja suunnittelemme uusia tapoja valmistumisen juhlistamiseen. Näistä tiedotamme myöhemmin lisää.

Olemme koonneet alle vastauksia kysymyksiin ja huolenaiheisiin, joita on esitetty Yammer-kommenteissa.

Onko sähköisen tutkintotodistuksen tiedosto käyttökelpoinen vuosien päästä? 

Yliopisto on saanut sähköisen tutkintotodistuksen tekniseltä toimittajalta vastauksen: sähköinen tutkintotodistus allekirjoitetaan käyttäen PAdES-LTA-standardia, joka tarkoittaa, että todistus on tarkistettavissa oikeaksi myös pitkään sen jälkeen, kun varmenne, jolla se on allekirjoitettu, on päättynyt. LTA:lla tavoitellaan pitkäikäisintä säilytysaikaa, joka on vain mahdollista sähköiselle allekirjoitukselle. 

Miten sähköisen tutkintotodistuksen lähettämisen tietoturva on varmistettu? 

Sähköistä tutkintotodistusta ei lähetetä valmistuneelle sähköpostitse, vaan valmistunut saa ilmoituksen sähköpostiin siitä, milloin todistus on haettavissa Peppi-järjestelmästä. Paperinen tutkintotodistus postitetaan pyydettäessä entiseen tapaan.

Onko sähköisessä tutkintotodistuksessa mahdollisuus, että tieto häviää? 

Valmistumistietoa säilytetään yliopiston ja valtakunnallisissa rekistereissä. Sähköinen tutkintotodistus säilytetään pysyvästi yliopiston tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti yliopiston diaarissa. Jos opiskelija hävittää tutkintotodistuksen, hänellä on mahdollisuus pyytää yliopistolta uutta tutkintotodistusta. Sähköinen säilytysmuoto on linjassa kansallisen tiedonhallintaa ja arkistointia ohjaavan norminannon kanssa. Opiskelija voi säilyttää sähköistä todistusta useammassa paikassa.

Miten sähköinen tutkintotodistus tunnetaan maailmalla, ja voidaanko se vastaanottaa kaikkialla?

Tutkintotodistuksia on erilaisia kansainvälisesti, ja tämä pätee sekä paperisiin että sähköisiin tutkintotodistuksiin. Pdf-tiedostomuoto on yleisesti tunnettu ja käytetty kansainvälisesti. Paperinen kopio on mahdollista lähettää jatkossakin.

Voiko englanninkielisessä tutkintotodistuksessa olla maininta “official translation”?

Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi (yliopistolaki 558/2009 11 §). Tutkintotodistus annetaan yliopiston yliopistolain mukaisella kielellä. Englanninkielinen tutkintotodistus on käännös suomenkielisestä tutkintotodistuksesta. Englanninkielisessä käännöksessä ei ole kyseessä käännös, jonka on tehnyt auktorisoitu kääntäjä (laki auktorisoiduista kääntäjistä 1231/2007). Tästä syystä “official translation” -käsitettä ei käytetä todistuksen englanninkielisestä käännöksestä.

Miksi ja miten päätös on valmisteltu?

Sähköisen tutkintotodistuksen käyttöönoton tavoitteena on ollut palvelun parantaminen, nopeuttaminen ja tiedon varmentaminen opiskelijan näkökulmasta. Jo vuosia käytössä olleet sähköiset opintorekisteriotteet ja opiskelutodistukset ovat saaneet hyvää palautetta opiskelijoilta. Sähköiset palvelut ovat sujuvoittaneet opiskelijan arkea, ja ne ovat laajasti hyväksytyt viranomaisyhteyksissä myös kansainvälisesti. Sähköinen tutkintotodistus on luontevaa jatkoa tälle kehitykselle.

Sähköisen tutkintotodistuksen valmistelu on ollut pitkäaikainen prosessi, ja sitä on valmisteltu yliopistopalveluissa. Sähköistä tutkintotodistusta esiteltiin 16.3.2022 yliopiston johtoryhmässä, ja päätös sähköiseen tutkintotodistukseen siirtymisestä tehtiin johtoryhmässä. Opiskelijoiden edustajana on kuultu ylioppilaskuntaa. Palautteen perusteella opiskelijoiden ja akateemisen henkilökunnan kuuleminen olisi tullut olla laajempaa.

Apurahakuulutus: Ida Kokkosen ja Walter William Hillin rahasto

Itä-Suomen yliopisto julistaa hakuun Ida Kokkosen ja Walter William Hillin rahaston apurahan. Apuraha on suuruudeltaan 300 euroa kuukaudessa ja se myönnetään lukuvuodeksi (1.9.2022-31.5.2023, yhteensä 9 kk). Apurahoja jaetaan lukuvuodelle 2022-2023 yhteensä 20 opiskelijalle ensimmäisen ylemmän korkeakoulututkinnon tai sellaisen alemman tutkinnon suorittamiseen, jonka suorittaneella ei ole oikeutta suorittaa ylempää korkeakoulututkintoa. Apuraha on tarkoitettu mahdollistamaan kokopäiväinen opiskelu, jotta apurahan saajan ei tarvitsisi käydä ansiotyössä apurahakauden aikana. Lahjoittajan tahdon mukaisesti apurahan saaneen opiskelijan toivotaan valmistumisen jälkeen muistavan rahastoa lahjoituksen muodossa, jotta rahaston jatko tulevaisuudessakin on turvattu.

Lahjoituksen ehtojen mukaisesti apuraha on tarkoitettu ensisijaisesti Pohjois-Savon maakunnan ja toissijaisesti Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella syntyneille ja asuville vähävaraisille Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille. Mikäli em. hakijoita ei ole riittävästi, apuraha voidaan myös myöntää muualla Suomessa syntyneille ja asuville Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille. Ainoastaan Suomen kansalaiset ja maassa vakinaisesti asuvat voivat hakea apurahaa. Apuraha on tarkoitettu opintojen loppuun saattamiseen, joten tutkinnosta saa enintään puuttua yhden lukuvuoden (enintään 60 op) verran opintoja. Lahjoittajat ovat toivoneet myös, että apurahaa myönnettäessä otettaisiin huomioon hakijan opintomenestys sekä yhteiskunnallinen aktiivisuus, kuten osallistuminen opiskelijajärjestöjen toimintaan.

Mikäli kriteerit täyttäviä ja samantasoisia hakijoita on enemmän kuin tarjolla olevia apurahoja, apurahan saajat arvotaan. Apurahan saaja on velvollinen toimittamaan selvityksen opinnoistaan apurahakauden jälkeen (31.7.mennessä).

Apurahan myöntämisen kriteerit tiivistetysti:

 • hakijan on oltava vähävarainen Itä-Suomen yliopiston opiskelija
 • hakijan tulee olla Suomen kansalainen ja Suomessa vakituisesti asuva
 • apuraha on tarkoitettu kokopäiväiseen opiskeluun
 • etusijalle asetetaan Pohjois-Savosta kotoisin olevat ja tällä hetkellä asuvat hakijat, seuraavaksi huomioidaan Varsinais-Suomesta tai Satakunnan alueelta kotoisin olevat ja tällä hetkellä asuvat hakijat ja mikäli edellä mainituilta paikkakunnilta ei ole riittävästi kriteerit täyttäviä hakijoita, apuraha voidaan myöntää muualta Suomesta kotoisin oleville ja muualla Suomessa asuville hakijoille
 • apuraha myönnetään ensimmäisen ylemmän korkeakoulututkinnon tai sellaisen alemman korkeakoulututkinnon, jonka suorittaneella ei ole oikeutta suorittaa ylempää korkeakoulututkintoa, loppuunsaattamiseen
 • päättyviä alempia ja ylempiä tutkintoja ovat: farmaseutin tutkinto, varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto, maisterin tutkinto, proviisorin tutkinto, hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto ja lääketieteen lisensiaatin tutkinto
 • tutkinnosta saa puuttua eniten 60 opintopistettä
 • apurahaa myönnettäessä huomioidaan hakijan opintomenestys sekä yhteiskunnallinen aktiivisuus
 • mikäli kriteerit täyttäviä ja tasavertaisia hakijoita on enemmän kuin 20, apurahan saajat arvotaan
 • apurahan saaja on velvollinen raportoimaan opintojensa edistymisestä apurahakauden jälkeen
 • apurahan saajan toivotaan muistavan rahastoa lahjoituksen muodossa valmistumisensa jälkeen

Hakeminen

Apurahan hakijan tulee täyttää hakemus Werbropolissa viimeistään 29.4.2022 mennessä. Linkki lomakkeelle: https://link.webropolsurveys.com/S/F7443EB2A2FA877E

Hakijoille ilmoitetaan apurahan saamisesta tai saamatta jäämisestä henkilökohtaisesti viimeistään kesäkuussa 2022.

Lisätietoja antaa:

Outi Suorsa
Ida Kokkosen ja Walter William Hill’in rahaston toimikunnan sihteeri
Opintopalvelut
Joensuun kampus
puh. 050 375 2155
sähköposti: outi.suorsa (at)uef.fi

Helmikuun hakukierros vaihtoon!

Helmikuun hakukierros vaihtoon lukuvuonna 2022-2023 on meneillään!

Hakukierros päättyy tiistaina 15.2.2022 kello 15:00.

Huomaathan, että hakemuksesi tulee olla lähetetty kello 15:00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta vastaan, joten huolehdi, että teet hakemuksesi hyvissä ajoin valmiiksi!

Tällä hakukierroksella voit hakea vaihtoon esimerkiksi Erasmus+ ja Nordplus-ohjelmien kautta sekä kahdenväliseen vaihtoon. Lue tarkemmat tiedot Kamun vaihto-opiskelu ja kansainvälistyminen -kokonaisuuden sivulta Vaihto-opiskelun hakuilmoitukset!

Voit hakea yhteensä 1-2 vaihtopaikkaa. Mikäli haet vaihtopaikkoja eri vaihto-ohjelmissa, tee kaksi eri hakemusta. Tässä tapauksessa voit käyttää samoja liitteitä. Jos haet 2 vaihtopaikkaa, muista ilmoittaa hakemuksessasi selkeästi, kumpi kohteista on sinulle ensisijainen.

Hakemus tehdään SoleMOVE-hakujärjestelmässä. Löydät ohjeet hakemuksen täyttämiseen ja linkin järjestelmään Kamusta.

Hakemuksen liitteiksi tarvitset ajantasaisen opintosuoritusotteen (Pepistä) ja motivaatiokirjeen.

Lisätietoa hakemiseen liittyvistä asioista löydät Kamusta.

Itä-Suomen yliopisto lähestyy kaikkia opiskelijoitaan tekstiviestillä ja tarjoaa keskustelutukea

Koronaviruspandemia on lisännyt tuen tarvetta yliopisto-opiskelijoiden parissa, minkä vuoksi Itä-Suomen yliopisto tarjoaa keskustelutukea opiskelijoilleen ja lähestyy heitä eri viestintäkanavien kautta.

Yliopisto lähettää jokaiselle tutkinto-opiskelijalleen tekstiviestin helmikuun aikana. Vastaamalla viestiin opiskelija voi jättää soittopyynnön yliopiston koulutetulle vertaisohjaajalle ja käydä hänen kanssaan luottamuksellisen keskustelun.

Vertaisohjaajat ovat tehtävään koulutettuja psykologian, ohjauksen ja sosiaalipsykologian opiskelijoita, jotka työskentelevät Student2Student-palvelun päivystävässä puhelimessa ja chatissa. Soittopyynnön vertaisohjaajalle voi jättää myös sähköpostitse. Lisäksi opiskelijoiden on mahdollista keskustella vertaisohjaajien kanssa anonyymissa chatissa.

Vertaisohjaajan kanssa opiskelija voi keskustella jaksamisestaan, opintojen sujumisesta tai mistä vain asioista, jotka mietityttävät. Mitään erityistä kysymystä tai huolenaihetta ei tarvitse olla: vertaisohjaajien kanssa voi myös tulla ihan vain vaihtamaan kuulumisia. Vertaisohjaajilla on hyvä tuntemus opiskelijoille tarjolla olevista palveluista, ja he auttavat tarvittaessa löytämään sopivaa jatkotukea kunkin opiskelijan yksilölliseen tilanteeseen.

Student2Student-palveluun voi tuttuun tapaan ottaa myös itse yhteyttä tiistaista torstaihin klo 14-17. Palvelu toimii puhelimitse numerossa 029 445 8580 ja chatti osoitteessa https://kamu.uef.fi.

Toimintaa koordinoivat yliopiston opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat. Lisäksi vertaisohjaajien työn tukena toimii yliopiston ohjaustoimijoista koostuva takapäivystäjärinki. Toiminnan kehittämisessä on mukana myös psykologian oppiaineen asiantuntijat. Student2Student-palvelu on osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Sillat-hanketta. Lisätietoa Sillat-hankkeesta Kamu-verkkopalvelusta.

Henkilötietojen käsittely

Yliopiston yhteydenoton ja tukikeskustelujen yhteydessä käsitellään opiskelijoiden henkilötietoja, ja seuraavassa kerromme lisää henkilötietojen käsittelystä tässä yhteydessä.

Rekisterinpitäjänä toimii Itä-Suomen yliopisto (PL 1627, 70211 Kuopio). Henkilötietojesi käsittelytarkoitus on opiskelun ohjaus, ja käsittelyn perusteena on yliopiston lakisääteinen tehtävä, josta säädetään yliopistolain (558/2009) 40 §:n 2. momentissa (Yliopiston tulee järjestää opetus ja opintojen ohjaus siten, että tutkinnot on mahdollista suorittaa päätoimisesti opiskellen säädetyssä tavoitteellisessa suorittamisajassa).

Käsiteltävät henkilötiedot ovat yhteystietojasi eli puhelinnumero, sähköpostiosoite ja nimi. Puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet yhteydenottoa varten saadaan Peppi-opiskelijahallinnon järjestelmästä, ja yhteydenotto tehdään tekstiviestillä ja sähköpostiviestillä. Tekstiviestit välitetään Elisan verkossa, ja Elisa Oyj toimii henkilötietojen käsittelijänä tietosuojasopimuksen perusteella. Lisäksi lähetetään sähköpostiviesti yliopiston sähköpostipalvelimelta opiskelijasähköpostiin. Keskustelut tapahtuvat puhelimitse ja keskustelun jälkeen henkilötietosi poistetaan. Student2Student-palvelussa käydyistä keskusteluista kerätään Webropol-lomakkeella anonyymisti tietoa opiskeluhyvinvoinnin ja ohjauksen kehittämistä varten: tiedekunta, oppiaine, opintojen vaihe, asioinnin peruste ja mihin opiskelija on ohjattu eteenpäin. Henkilötietojasi ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Henkilötietojesi perusteella ei tehdä automaattisia päätöksiä eikä profilointia.

Sinulla on oikeus saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä, tarkistaa itseäsi koskevat tiedot ja oikaista niitä, jos huomaat niissä jonkun virheen. Lisäksi sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Jos koet, että henkilötietojasi on käsitelty lainsäädännön vastaisesti, niin sinulla on oikeus tehdä siitä ilmoitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon (tietosuoja@om.fi). Oikeuksiasi voit käyttää ottamalla yhteyttä yliopiston tietosuojavastaavaan (tietosuoja@uef.fi, 050 576 0282).

Lisätietoa Student2Student-palvelun henkilötietojen käsittelystä löydät Sillat-hankkeen tietosuojaselosteesta.

Lisätietoja

Marinia Sorjonen-Ward, opintopsykologi, Itä-Suomen yliopisto, puh. 046 922 3478, marinia.sorjonen-ward(at)uef.fi

Tuija Pasanen, opiskelijapalvelun päällikkö, Itä-Suomen yliopisto, puh. 044 7162 145, tuija.pasanen(at)uef.fi

Sinustako uusien opiskelijoiden tuutori? Hae 6.2.2022 mennessä!

Itä-Suomen yliopistossa toimii vuosittain yli 400 opiskelijatuutoria, jotka tekevät arvokasta ja tärkeää työtä uusien opiskelijoiden ohjaajina yliopistoyhteisön jäseniksi.

Tuutori haluaa auttaa uusia opiskelijoita sujuvaan opintojen alkuun. Hän kykenee toimimaan vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa – myös tuutoreiksi valitaan erilaisia persoonia. Samalla tuutori on valmis oppimaan uutta ja kehittämään itseään. Sen vuoksi hän onkin valmis sitoutumaan tuutorikoulutukseen ja verkko-opintoihin, jotka ohjaavat häntä tuutorin tehtävään.

Kiinnostuitko? Vuoden 2022 tuutorihaku alkaa 25. tammikuuta ja jatkuu 6. helmikuuta saakka. Tuutoriksi voit hakea sähköisellä lomakkeella.

Voit hakea vertaistuutoriksi, seniorituutoriksi, maisterituutoriksi ja kansainväliseksi tuutoriksi.

Vertaistuutori on ylemmän vuosikurssin, tavallisesti toisen vuoden opiskelija, joka auttaa uusia opiskelijoita opintojen alkuun omassa oppiaineessaan. Vertaistuutorit perehdyttävät uudet opiskelijat yliopiston käytäntöihin ja palveluihin sekä tutustuttavat opiskelijaelämään kampuksilla ja opiskelupaikkakunnilla.

Vertaistuutori voi jatkaa tehtäväänsä edelleen seniorituutoriksi, jotka siirtävät kokeneiden vertaistuutoreihin hyviä käytänteitä uusille vertaistuutoreille. Seniorituutorit ovat mukana tuutorikoulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa.

Maisterituutori on mielellään maisterivaiheen opiskelija, joka haluaa auttaa uusia opiskelijoita suomenkielisten maisterikoulutusten alkuun. Maisterituutorit voivat olla samasta tai eri koulutuksesta kuin tuutoroitavat. Kannustamme vertais- ja seniorituutoreita hakemaan maisterituutoreiksi.

Kansainväliset tuutorit ohjaavat kampuksille saapuvia uusia kansainvälisiä opiskelijoita, ja kansainväliseksi tuutoriksi voi hakea kaikissa opintojen vaiheissa. Kansainvälisen tuutoroinnin voi myös sisällyttää kansainvälistymisen opintokokonaisuuteen.

Tuutorihaun päättymisen jälkeen oppiaineet ja koulutusohjelmat tiedottavat vertaistuutorivalintojen tuloksista viimeistään maaliskuun alussa sekä maisteri- ja seniorituutorivalinnoista myöhemmin maaliskuussa. Uuden opiskelijat palvelut ovat yhteydessä valittuihin tuutoreihin maaliskuun loppupuolella.

Kaipaatko lisätietoja tuutorihausta ja -tehtävistä? Tutustu Itä-Suomen yliopiston tuutorisivustoon: uef.fi/tuutori.