Search Results: hops

LuMet opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…neuvontapalveluista yliopistossa Opiskelijat laativat ja päivittävät HOPS:n laitosten ohjeistamalla tavalla, yleensä WebOodissa OodiHops-työkalulla. HOPS:iin kirjataan vain opintojen suorittamista koskevat asiat, mm. hyväksiluetut opintosuoritukset, suoritettavat opintojaksot, sivuainevalinnat ja opiskeluaikataulu. Opintojen alussa… Continue Reading LuMet opinto-opas 2015-2016

FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…Opinto-opas 2014–2015 15 HOPS laaditaan WebOodissa OodiHops -työkalulla. Uusille opiskelijoille järjestetään syksyisin yhteistä HOPS-ohjausta. Vanhat opiskelijat voivat ottaa HOPS-asioissa yhteyttä oppiainetuutoriin tai amanuenssiin/suunnittelijaan/opintosihteeriin. Tarkempia tietoja HOPSista löytyy osoitteesta www.uef.fi/filtdk/hops. HOPSin… Continue Reading FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015

TT Hammas opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…kirjattu opinto- suoritusrekisteriin. 2. Päivitä HOPSisi. 3. Täytä tutkintotodistushakemuslomake ja lähetä se yhdessä päivitetyn HOPSin kanssa kou- lutusohjelmasi/pääaineesi HOPS-ohjaajalle. Huom! Lääketieteen koulutusohjelman tutkinto- todistusten osalta on annettu tarkennettu ohje: http://www.uef.fi/laake/tutkintotodistukset… Continue Reading TT Hammas opinto-opas 2015-2016