21837 Biomed opas HOPS-ohjaajat 2021-22

HOPS-ohjaajat

Biolääketieteen opiskelijoiden HOPS-ohjaajina toimivat:
1. ja 2. vsk:n opiskelijoille yliopistonlehtori Sanna Ryhänen, sanna.ryhanen@uef.fi, puh. 040 355 3054
3. vsk:n opiskelijoille yliopistonlehtori Teemu Natunen, teemu.natunen@uef.fi, puh. 050 3871272
4. ja 5. vsk:n opiskelijoille yliopisto-opettaja Tiina Kuningas, tiina.kuningas@uef.fi, puh. 050 3871284