Tarkenna hakuasi

11223 Sivuaine Terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet

Terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet

Ymmärrystä monikulttuurisuudesta, terveydestä ja hyvinvoinnista sekä kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta

Suomalainen yhteiskunta on aina ollut monikulttuurinen. Valtakulttuurin ohella eri kansallisuudet, etniset ryhmät, sukupuolet, ikäryhmät, alakulttuurit ja muut sosiaaliset ryhmät ovat osa monikulttuurista yhteiskuntaa siinä missä maahanmuuttajatkin. Terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet (TeMoKuu) -kokonaisuuden kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti näiden ryhmien terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät kulttuuriset ajattelumallit, arkiset terveyskäytännöt ja tiedolliset taustat, sekä näiden terveydenhuoltojärjestelmälle asettamat haasteet.

TeMoKuu-opintokokonaisuudessa vastaamme nopeasti muuttuvan ja kansainvälistyvän yhteiskunnan haasteisiin monitieteisestä perspektiivistä. Opintokokonaisuutemme tarjoaa monipuolisia välineitä ja näkökulmia erilaisiin työelämän tarpeisiin ja se sopii hyvin täydentämään monien eri alojen tutkintoja.

Avointa monimuoto-opetusta

TeMoKuun opinnoissa perehdyt laaja-alaisesti monikulttuurisuutta ja terveyttä leikkaaviin arkisiin ja tiedollisiin kysymyksiin sekä niiden tutkimukseen. Voit opiskella TeMoKuun opintoja vapaasti sivuaineena tai valita yksittäisiä kursseja monipuolisesta valikoimasta oman mielenkiintosi mukaan.

Toteutamme TeMoKuun opetuksen monimuoto-opintoina Moodle-oppimisympäristössä. Opettajina toimivat eri opettajat kulttuuritieteistä, kansanterveystieteestä ja kliinisestä ravitsemustieteistä Itä-Suomen yliopistossa. Kursseista osa suoritetaan verkkokursseina, osa kirjatentein tai kotona kirjallisia töitä tekemällä. Kaikki opintojen suorittamiseen liittyvä ohjeistus ja muu materiaali löytyy Moodlesta. Opintokokonaisuus on suunniteltu siten, että sen voi suorittaa yhdessä lukuvuodessa.

Toteutamme opintokokonaisuuden yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen Suomen kielen ja kulttuuritieteiden oppiaineryhmän sekä Kuopion kampuksen Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikön kanssa.

Ainutlaatuista tutkimusta

Terveystieteiden ja soveltavan kulttuurintutkimuksen yhteen liittäminen tarjoaa ainutlaatuisia tutkimuksellisia rajapintoja ja teemoja, joihin Itä-Suomen yliopistosta löytyy vahva osaaminen. Hankkeen parissa tehty tutkimus sijoittuu varsin laajasti kulttuurisen terveystutkimuksen aloille.

TeMoKuu -hanke on hyväksytty yhdeksi Kuopion yliopiston Hyvinvointitutkimuskeskuksen (KWRC) tutkimusryhmistä.

Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen tutkimus.