12009 Sivuaine: Aikuisopettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopettajan pedagogiset opinnot (60 op)

Kasvatustieteiden ja psykologian osastoon kuuluva kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutus toteuttaa Joensuun kampuksella aikuisopettajan pedagogiset opinnot (A 794/2004). Opinnot ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa (986/1998) mainitut opettajan pedagogiset opinnot ja ne tuottavat laaja-alaisen kelpoisuuden opettaa eri oppilaitosmuodoissa.

Opintoihin on erillinen haku vuosittain keväisin. Haku on mahdollista vain Itä-Suomen yliopiston tiettyjen pääaineiden perustutkinto-opiskelijoille.

Opiskeluoikeus

Ilmoitus/haku ja/tai valinta. Sivuaineoikeutta on haettava. Lisätietoja sivuaineen opinto-oikeuden hakemisesta löydät oheisista sivuaineen valintaperusteista.

Lisätietoa

Lue lisää sivuaineopinnoista WebOodissa.

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Joensuun kampus