12025 Sivuaine: Erityisopettajan sivuaineopinnot

Erityisopettajan sivuaineopinnot (60 op)

Filosofisen tiedekunnan kasvatustieteiden ja psykologian osaston erityispedagogiikan oppiaine järjestää erityisopettajan sivuaineopinnot (60 op) eli erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot. Opintojen tuottamaan kelpoisuuteen vaikuttavat opiskelijan muut opinnot (A opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta (105/2012) 8 §). Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa erityispedagogista tietoa kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen pedagogisin keinoin ja kehittää työssään tuki- ja palvelujärjestelmiä. Opiskelija osaa toimia erityispedagogiikan asiantuntijana moniammatillisessa työyhteisössä ja ymmärtää jatkuvan ammatillisen kehittymisen tarpeen.Opintojen ajankohtaisista asioista tiedotetaan Yammer-ryhmässä ERO- ja ERO-sivuaineopiskelijat.

Opiskeluoikeus

Ilmoitus/haku ja/tai valinta. Sivuaineoikeutta on haettava. Lisätietoja sivuaineen opinto-oikeuden hakemisesta löydät oheisista sivuaineen valintaperusteista.

Lisätietoa

Lue lisää erityisopettajan sivuaineopinnoista WebOodissa.

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Joensuun kampus