12049 Sivuaine: Kansainvälistyminen

Kansainvälistyminen (25–35 op)

Kansainvälistymisen opintokokonaisuuden sisältö:

  • Opintokokonaisuuteen on valittava opintoja vähintään kahdesta moduulista yhteensä vähintään 25 op.
  • Yhdestä moduulista opintoja voi suorittaa enintään 16 op.
  • Ulkomailla suoritetuilla opinnoilla korvataan ensisijaisesti tutkintoon kuuluvia pakollisia opintoja; ylimääräiset opinnot voi liittää tähän kokonaisuuteen.
  • Opintokokonaisuuteen ei voi käyttää sellaisia opintojaksoja, jotka ovat sisältyneet tai sisältyvät toiseen opintokokonaisuuteen.
  • Opintokokonaisuuteen kiinnitettävät opintojaksot tulee olla suoritettu yliopisto-opintojen aikana.

MODUULI 1: Kotikansainvälistyminen (enintään 16 op)

  • Toimiminen vertaistuutorina kansainvälisille opiskelijoille ja kouluttautuminen kv-opiskelijoiden vertaistuutoriksi.
  • Suoritetut vieraskieliset opintojaksot, jotka eivät kuulu opiskelijan muihin opintokokonaisuuksiin.
  • Osallistuminen vierailevien luennoitsijoiden vieraskielisille luennoille ja saamalla osallistumisesta jonkin suoritusmerkinnän kyseisen oppiaineen käytäntöjen mukaisesti.
  • Ylioppilaskunnan kansainvälinen toiminta.

MODUULI 2: Kansainvälinen harjoittelu (enintään 16 op)

Moduulin 2 opintoja voi suorittaa opintojaksolla 1131021 Kansainvälinen harjoittelu (3-5 op), oman pää- tai sivuaineen kansainvälisellä työharjoittelulla tai muulla vapaavalintaisella kv-työharjoittelulla, jota ei ole kiinnitetty mihinkään opintokokonaisuuteen

MODUULI 3: Opinnot ulkomailla (enintään 16 op)

Yliopisto-opintojen aikana suoritettuja opintojaksoja ulkomaalaisessa korkeakoulussa. Yksittäiset kurssit, joilla ei voi korvata pakollisia tai vapaavalintaisia opintoja pää- tai sivuaineesta, voidaan sijoittaa kansainvälistymisen opintokokonaisuuteen. Vaihdossa suoritettuja korkeakoulutasoisia kieliopintoja voi käyttää myös moduuliin 5. HUOM! Ulkomailla suoritetuista opinnoista haetaan hyväksiluku omasta tiedekunnasta normaalin osaamisen tunnustamismenettelyn kautta (ohjeet: KAMU ->hakusana osaamisen tunnustaminen).

MODUULI 4: Kulttuurien tuntemus ja monikulttuurisuus (enintään 16 op)

Kokonaisuuteen voi valita kulttuurien väliseen kohtaamiseen ja viestintään liittyviä opintoja, joita ei ole liitetty muihin opintokokonaisuuksiin. Moduuliin voi sisällyttää myös ulkomaisissa korkeakouluissa tai yhteistyöverkostoissa suoritettuja eri kulttuurien tuntemukseen tai kohtaamiseen liittyviä kursseja, esim. UniPid-, UArctic-, NOVA- ja Epic Challenge-opintoja. HUOM! Muualla suoritetuista opinnoista haetaan hyväksiluku omasta tiedekunnasta normaalin osaamisen tunustamismenettelyn kautta (ohjeet: KAMU -> hakusana osaamisen tunnustaminen).

MODUULI 5: Kielitaito-opinnot (enintään 16 op)

Kokonaisuuteen voi valita kielitaito-opintoja, joita ei ole liitetty muihin opintokokonaisuuksiin. Opinnot voivat olla ulkomaisissa korkeakouluissa opiskelijavaihdossa suoritettuja kielitaito-opintoja, mahdollisia kielikeskuksessa suoritettuja tai hyväksiluettuja kieliopintoja (pois lukien tutkintoon pakollisina kuuluvat kurssit sekä kertauskurssit) sekä opetusyhteistyönä muissa kotimaisissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa UEF:n opiskelijoille tarjolla olevia vapaavalintaisia kielten opintojaksoja.

Opiskeluoikeus

Vapaa sivuaineoikeus. Sivuaineen opinto-oikeutta ei tarvitse hakea eikä osallistujien määrää ole rajattu. Opintokokonaisuus on tarkoitettu ensisijaisesti suomenkielisille tai suomenkielisissä koulutuksissa opiskeleville. (Tässä kokonaisuudessa käsitteet, kuten vieras kieli, ulkomainen ja kansainvälinen perustuvat oletukseen, että Suomi on kotimaa.)

Lisätietoa

Lue lisää kansainvälistymisen opinnoista WebOodissa.

Opintokokonaisuuden koordinaattori: Uraohjaaja Hanna Reinikainen.

Sähköposti: kv-opintokokonaisuus@uef.fi.